Sådan arbejder vi med FN's verdensmål

FN’s 17 verdensmål har siden 2015 udstukket kursen for lande, organisationer og virksomheder, der kæmper for en mere bæredygtig fremtid. Hos Videncentret Bolius støtter vi verdensmålene, og vi arbejder hårdt på alle områder, hvor vi mener, at vi kan gøre en forskel.

I vores formidling har vi i løbet af en måned kontakt til over 800.000 danskere. Det giver os gode muligheder for at skabe opmærksomhed om bæredygtige initiativer og inspirere til handlekraft blandt boligejere og lejere.

Verdensmålene favner bredt, og derfor har vi valgt at snævre vores fokus ind til syv verdensmål.

Mål 3: Sundhed og trivsel

Videncentret Bolius rammer dette verdensmål ved at formidle viden om tiltag, der øger trivslen og sundheden i boligen. For eksempel gennem kampagnen Åbn døren og vores indsatser mod skimmelsvamp, dårlig luftkvalitet og andre sundhedsskadelige fænomener i boligen.


Mål 7: Bæredygtig energi

Videncentret Bolius understøtter dette verdensmål ved blandt andet at styrke kendskabet til, hvordan man som forbruger kan reducere sit el-, vand- og varmeforbrug. Det gør vi fx gennem projektet Bo Bæredygtigt. Vi bistår også med oplysninger og gode råd om bæredygtige energiformer som solcelleanlæg, vindmøller, jordanlæg og meget mere.


Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Videncentret Bolius leverer konkret viden om, hvordan man bygger og renoverer klimavenligt. Det gør vi, fordi vi ved, at man som boligejer og lejer er en del af et større kredsløb. Vi formidler derfor også viden, hvordan man som forbruger kan tilvælge bæredygtige byggematerialer i sit boligliv.


Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Omstillingen til bæredygtige forbrugs- og produktionsformer har høj prioriteret. Videncentret Bolius kan gennem sober formidling og faglighed hjælpe med at udbrede kendskabet til, hvordan man som forbruger vælger de mest bæredygtige materialer, produkter og løsninger til boligen. 


Mål 13: Klimaindsats

Videncentret Bolius har længe lagt vægt på at formidle viden om klimaforandringerne. Med kampagnen Vandet kommer giver vi for eksempel uvildige råd og oplysninger om, hvordan man som boligejer kan beskytte sin bolig mod oversvømmelser.


Mål 15: Livet på landet

I den forbindelse vælger Videncentret Bolius løbende at beskrive, hvad man som boligejer eller lejer kan gøre for at stimulere biodiversiteten. Vi giver gode råd til, hvad man kan gøre i egen have, men formidler også viden om, hvad man kan gøre i lokalområdet generelt, ved for eksempel at etablere byhaver.


Mål 17: Partnerskaber for handling

Verdensmålene for bæredygtig udvikling kan kun realiseres gennem stærkt globalt engagement og og samarbejde. Derfor samarbejder Videncentret Bolius med et væld af andre aktører for at komme i mål med vores ambitioner.

Vi hører gerne fra dig

Hos Videncentret Bolius ved vi godt, at det kræver en massiv indsats at indfri verdensmålene, der kan virke højtravende, selvom konsekvenserne af ikke at gøre noget er til at føle på. Derfor forsøger vi at gøre vores bidrag så konkrete og jordnære som muligt, akkurat som det er kendetegnende for hele vores formidling.

Hvis du har spørgsmål til verdensmålene eller vores arbejde med dem, er du meget velkommen til at kontakte os.