Hvilke gode bøger findes med viden om gamle huse?

 • Huse med sjæl
  Af: Søren Vadstrup 

Søren Vadstrup er uddannet restaureringsarkitekt og formidler i bogen sin store viden om bevaring af gamle huse.

Læs bl.a., hvordan du nænsomt kan vedligeholde og istandsætte dit gamle hus med respekt for dets oprindelige udseende og arkitektur. Du får gode råd om valg af materialer og overflader, renovering af gamle vinduer, brug af malinger osv.

Bogen fortæller desuden om de gamle huses historie og indretning, og den er rigt illustreret.

 • Politikens gør det selv - gamle huse
  Af: Flemming Rasmussen

Bogen er på én gang en praktisk og meget smuk håndbog. Den viser, hvordan du selv kan restaurere og vedligeholde dit gamle hus ud fra traditionelle håndværksmæssige metoder.

Bogen er spækket med informationer for alle, der bor i et ældre hus, hvad enten det er en murermestervilla, et gammelt byhus eller et bindingsværkshus.

Bogens forfatter, Flemming Rasmussen, har også skrevet bogen "Politikens gør det selv - gamle vinduer" og er medforfatter på "Politikens bog om sommerhuset".

 • Bogen om huset
  Af: Søren Vasegaard

En bog fuld af oplysninger, gode råd og konkrete anvisninger, som alle husejere kan have glæde af.

Den beskriver, hvordan du selv kan vedligeholde dit hus med ordentlige materialer og metoder.

Kodeordene er miljøvenlighed, holdbarhed og naturlighed. Bogen giver dig bl.a. svar på spørgsmålene:

 • Hvordan efterisolerer du loftet?
 • Hvordan slipper du af med murbierne?
 • Hvad gør du ved løbesod?
 • Hvordan holder du vinduer, tage og malede vægge ved lige?
 • Hvilke materialer er bedst - og hvor kan du købe dem?
 • Hvordan skifter du selv tagrende?
 • Hvordan slipper du af med algeangrebene på havelågen?

Bogens forfatter Søren Vasegaard er arkitekt og har i mange år beskæftiget sig med bygningsrenovering.

 • Bevaringsguide for bedre byggeskik-huse
  Af: Jeanne Brüel

Guiden er udgivet af Historiske Huse (Bygningskultur Danmark) og henvender sig til ejere, håndværkere og andre, som er interesseret i ældre bygningskultur.

Du kan læse om Bedre byggeskik-husenes arkitektur, materialer og bevaringsværdier, ligesom der er forslag til, hvordan disse huses særlige karakter bevares eller genskabes.

Download guiden her

 • En fed lejlighed – istandsættelse og ombygning af lejligheder
  Af: Tove Lading

Bogen klæder dig på til at stå for ombygning og istandsættelse af egen lejlighed og til at vælge de rigtige løsninger - uanset om ombygningen foretages som gør det selv-arbejde eller af professionelle håndværkere.

 • Håndbog for bevaringsværdige bygninger
  Af: Søren Vadstrup, Socialministeriet, Kulturarvsstyrelsen

Formålet med håndbogen er - i form af en praktisk vejledning - at videregive den nyeste forsknings- og erfaringsbaserede viden om, hvordan du kan ombygge og istandsætte ældre bygninger i Danmark med de mest hensigtsmæssige og økonomisk fordelagtige materialer og metoder.

Håndbogen blev udgivet af Socialministeriet i 2006. Håndbogens hovedbidragsyder er arkitekt Søren Vadstrup.

Bogen henvender sig både til kommuner, rådgivere, husejere og håndværkere, som er involveret i at ombygge eller istandsætte ældre huse.

Download håndbogen her 

Hvilke gode hjemmesider findes med viden om gamle huse?

Bygningsbevaring.dk

Center for Bygningsbevarings hjemmeside kan du finde mange vejledninger og anvisninger i, hvordan du renoverer, behandler og vedligeholder ældre huse.

Bliv bl.a. klogere på:

 • Efterisolering af murede huse.
 • Istandsættelse og vedligeholdelse af bindingsværk.
 • Istandsættelse af stuklofter.
 • Bestemmelse af eksisterende malingstyper.
 • Kalkning med hvidtekalk og kalkfarver på facader.
 • Restaurering af formsten og terrakotta på facader.

På hjemmesiden finder du links til beskrivelser af gamle materialetyper, og der er også henvisninger til firmaer, der sælger eller producerer materialer og bygningsdele til gamle huse, samt til håndværkere, som har erfaring med nænsom bygningsrestaurering.

Slots- og Kulturstyrelsen

Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside kan du finde en lang række informationsblade om, hvordan du vedligeholder og istandsætter fredede og bevaringsværdige bygninger på en hensigtsmæssig måde.

Informationsbladene kan læses og printes ud fra hjemmesiden.

De omhandler bl.a.:

 • Arkitektur og byggeskik.
 • Vedligeholdelse.
 • Fundamenter, facader og tage.
 • Skorstene og ildsteder.
 • Døre og vinduer.
 • Overfladebehandling.
 • Fugt, råd og svamp.
 • Byggematerialer.

Find informationsbladene her

Har dit hus status som fredet eller bevaringsværdigt, kan du finde oplysninger om det i Slots- og Kulturstyrelsens database.

Historiskehuse.dk

Historiske Huses hjemmeside finder du et væld af brugbare informationer om bevaring af ældre huse.

Historiske Huse er en interesseorganisation for 30 organisationer, brancher og institutioner med tilknytning til bygningskultur i bred forstand.

På hjemmesiden kan du bl.a. finde gør det selv-vejledninger i, hvordan du bedst vedligeholder dit hus med respekt for husets konstruktion, stil og historie. Læs også beskrivelser af de forskellige arkitektoniske stilarter, og find links til rådgivere, producenter og håndværkere med særlige kvalifikationer inden for nænsom istandsættelse af bygninger og bygningsdele.

Planlægger du at energirenovere dit gamle hus, kan du desuden med fordel søge inspiration i sidens energiguide for fredede og bevaringsværdige bygninger.

Find energiguiden her

Hvor kan du få rådgivning om ældre huse?

Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring tilbyder kurser og uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. Centeret beskæftiger sig både med fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse.

Hvor kan du få rådgivning om ældre huse?

Center for Bygningsbevaring

Center for Bygningsbevaring tilbyder kurser og uvildig teknisk rådgivning om vedligeholdelse og istandsættelse af ældre bygninger. Centeret beskæftiger sig både med fredede og bevaringsværdige bygninger samt mere almindelige by- og landhuse.

Du kan læse mere om mulighederne for rådgivning her. 

Din kommune

Mange kommuner med ældre bykvarterer har ansat arkitekter med stor viden om istandsættelse og vedligeholdelse af ældre boliger.

Hos din kommune kan du også få oplyst, om der findes en lokalplan for dit område, som sætter begrænsninger for, hvad du må gøre, når du ombygger eller renoverer dit hus.

Nogle kommuner har desuden lavet et kommuneatlas, hvor du kan finde information om dit lokalområde - og evt. også om netop dit hus.

Måske findes der i dit område en borgerforening med speciale i bevaringsværdige bygninger. I en sådan forening kan du som regel hente viden om den lokale byggestil og husenes historie. Du kan sikkert også få anbefalet lokale rådgivere og håndværkere, som har erfaring med den lokale byggestil og materialer.

Restaureringsarkiteker

Der findes arkitekter med speciale i at restaurere ældre bygninger. Undersøg, om der findes en i dit lokalområde.