Spørg Bolius

Vil dæmpe hastigheden med vejbump - hvad er reglerne og hvem skal godkende?

Hej Bolius

Vi overvejer bump på vores vej og kan se, der er hastighedsgrænser for de forskellige bump og minimum/maksimale afstande, der skal være mellem bump.

Er det kommunen, der alene godkender vores forslag om vejbump, og om der kan gives dispensation for eks. afstandene mellem de forskellige bump?

På forhånd tak for jeres svar.

Mogens J

Hej Mogens J

Hvis I ønsker at etablere et vejbump på privat fællesvej i bymæssigt område, skal I først have tilladelse fra kommunen og politiet (Privatvejsloven og Færdselsloven).

Kommunen skal vurdere færdselsmæssige og vejtekniske hensyn.

I Vejdirektoratets bekendtgørelse nr. 381 om vejbump og hastighedsdæmpende foranstaltninger findes regler om udformningen af vejbump, som også gælder privat fællesvej.
Her kan du læse Vejdirektoratets  Bekendtgørelse om vejbump og andre hastighedsdæmpende foranstaltninger

Der er regler for både udformning, placering, indbyrdes afstand og målemetoder og så videre -  men der findes et katalog over målinger på bump, der er typegodkendte til forskellige hastigheder:  Vejregler.dk - Vejdirektoratets vejregler

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden