Spørg Bolius

Vil ny lokalplan ophæve alle tidligere servitutter/deklarationer?

Hej Bolius

Hvis et område, der tidligere har ligget i et sommerhusaftaleområde /landzone  bliver ændret til et sommerhusområde ved en lokalplan, vil tidligere servitutter/deklarationer, som ikke er ophævet ved lokalplanen så stadig gælde?

venlig hilsen Bente H

Kære Bente H

En lokalplan er en offentligretlig reguleringsmekaniske, mens servitutter kan være både offentligtretlige og privatretlige. 

En lokalplan kan alene aflyse servitutter, såfremt lokalplanen indeholder bestemmelser, som medfører at det for ejeren af en ejendom indenfor lokalplanens område ikke er muligt at overholde både lokalplanen OG servitutten. Er servitutten blot skærpende i forhold til lokalplanen skal begge overholdes. Servitutter kan således aflyses med en lokalplan, hvis denne indeholder en formåls- og indholdsuforenelighed med servitutten.

Bemærk at det alene er tilstandsservitutter (eksempelvis udforming af bebyggelse, beplantning mv) der kan aflyses med baggrund i en lokalplan - ikke rådighedsservitutter (i form af eksempelvis brugsrettigheder, færdselrettigheder). 

At en lokalplanen ændrer et område fra én anvendelse til en anden vil ikke medføre at servitutter automatisk aflyses og dé servitutter, som ikke aflyses af en lokalplan vil således stadig gælde. 

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Kristian Baatrup, ekstern fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden