Violinfignen er en ud af op mod 800 arter i ficus-slægten. Den stammer oprindeligt fra det tropiske Vestafrika, hvor den vokser som træer, der snildt bliver op 10 meter høje. Når vi herhjemme bruger den som stueplante, bliver den typisk 2-3 meter høj under de rette forhold. Væksten kan minde om et lille træ - med en stamme og en lille krone.

Violinfignen har fået sit navn efter dens store blade, der kan have form som en violinkasse. Bladene kan blive helt op til 40 cm lange.

Placering

Violinfignen vokser naturligt i tropiske områder, delvist beskyttet af andre planter og større træer. Derfor tåler den heller ikke så gerne direkte sol, men trives bedst i indirekte lys - og masser af det.

Da violinfignen kan blive et helt lille træ, er en god placering på stuegulvet, et stykke væk fra vinduer, så direkte sol undgås.

Flere af ficus-slægtens arter er sarte over for pludselige ændringer i lysforhold, og det gælder også violinfignen. Så flytter du for meget rundt på din plante, kan du risikere at den smider alle bladene. Står din violinfigen derfor ikke optimalt, skal du langsomt vænne den til nye forhold, ved fx at flytte den lidt ad gangen over en periode.

Violinfignen tåler fint de høje temperaturer vi holder i stuerne både sommer og vinter, men den er ikke glad for træk. Undgå derfor en placering for tæt på døre eller vinduer, hvor den ofte bliver udsat for træk.

Vanding

Vandingen skal foregå med en god gennemvanding af jorden med en let udtørring imellem vandingerne. Hvor ofte der skal vandes, kommer helt an på de forhold planten vokser under. Jo varmere planten står, jo hurtigere tørrer den ud.

Ved at stikke en finger i jorden kan du mærke, om jorden er tør. Føles jorden tør i de øverste 5-6 cm, skal du vande.

Om vinteren vil væksten være mindre, og planten bruger tilsvarende mindre vand. Derfor er det typisk heller ikke nødvendigt at vande lige så ofte om vinteren. Sørg dog for, at den ikke tørrer helt ud.

Foruden vanding af jorden, har violinfignens blade også godt af at blive fugtet med jævne mellemrum. Brug fx en forstøver til at spraye vanddråber på bladene. Tør gerne bladene af for støv, før du bruger forstøveren. Ved at fjerne støvet, bliver planten nemlig meget bedre kan optage lyset.

Ompotning

Efterhånden som violinfignen vokser, vil også rodnettet blive kraftigere og fylde mere og mere. Med et par års mellemrum kan det derfor være nødvendigt at potte din plante om til noget større.

Du kan se om din plante har brug for mere plads ved at kigge på rodnettet. Løft forsigtigt hele planten op af potten. Hvis rødderne er vokset helt ud til pottens kant og måske ligefrem er begyndt at vikle sig rundt langs kanten, skal du ompotte til en større potte. Du kan også komme ud for, at der næsten ikke er mere jord tilbage i potten, eller at rødderne ligefrem er begyndt at vokse ud gennem hullet i pottens bund. Dette er selvsagt tydelige tegn på, at der er brug for en ompotning.

Formering

Violinfignen formeres ved at skære et top- eller sideskud af og stikke det ned i en fugtig så- og priklemuld. Alternativt kan du også lade et top- eller sideskud slå rødder i vand. Fjern evt. de nederste blade, alt efter skuddets størrelse.

Stiklinger, der er sat i vand, stilles lyst og lunt. Husk at skifte vandet 1-2 gange om ugen, da der ellers kan dannes bakterier i vandet. Bakterierne kan medføre, at de små nye rødder rådner.

Efter nogle uger vil der være dannet et nyt rodnet, og planten kan nu forsigtigt plantes over i en lille potte med ny pottemuld.