Istapper kommer oftest, når tøvejr efterfølges af frostvejr.

Sådan fjerner du istapper

  • Fjern istapper ved at stille dig op på en stige og rage dem ned med en kost. Husk at bære sikkerhedshjelm, så du ikke risikerer selv at komme alvorligt til skade. Du kan også rage istapperne ned fra et vindue på øverste etage.
  • Forebyg istapper ved at lægge elektriske varmetråde i tagrender og nedløbsrør. Nogle typer varmetråde tænder først, når temperaturen nærmer sig frysepunktet for at spare på strømmen.

Spær fortovet af, hvis istapper udgør fare

  • Afspær fortovet ved din ejendom, hvis der er risiko for, at forbipasserende kan blive ramt af istapper, som er umulige at fjerne fra din ejendom.

Istapper og erstatning

  • Som husejer er du erstatningspligtig, hvis nogen kommer til skade på grund af istapper, der falder fra dit tag.
  • For at få erstatning, skal den tilskadekomne bevise, at det er dig som husejer, der har forsømt at fjerne istapper.
  • Fjern cykler, motorcykler, barnevogne, biler og andre genstande, der kan tage skade af istapper, der falder ned.
  • Hvis en bil bliver ramt af istapper, vil det være bilens egen kaskoforsikring, der dækker skaden.

Forebyggelse mod istapper

  • Rens og vedligehold tagrender og nedløbsrør, så smeltevand ledes hurtigt bort og ikke ligger i tagrenden og fryser til is.
  • Sørg for, at taget er isoleret ordentligt, da istapper især dannes på tage, der er dårligt isoleret, så varme siver op igennem tagfladen og får sneen til at smelte og blive til istapper.