1. Begræns skader, stormen har forårsaget, i det omfang, du kan komme til det. Dæk fx ituslåede vinduer eller huller i taget med træplader, presenning eller plastik. Flyt møbler og andet indbo fra steder, hvor nedbør kan trænge ind i huset. Ting, du ikke kan flytte, fx tæpper eller trægulve, bør tildækkes med plastik.

2. Gem kvitteringer for udgifter til nødreparationer, da forsikringen typisk dækker disse.

3. Tjek tag og solceller for stormskader. Se bl.a. efter løse eller manglende tagsten, tagmaterialer, som er blæst af, løse mursten på husets skorsten, indikationer på, at antennen har revet sig løs, eller andre tegn på skader. Se, om dine solceller har fået revner eller andre skader. Tjek, om beslagene sidder fast i taget, og om de har lavet huller i taget.

4. Fjern blade, grene og andet skidt fra husets tagrender og skotrender og hold øje med huller og utætheder. Tjek også, at stormen ikke har påvirket rendejern - de jern, som holder tagrender og nedløbsrør på plads - så de fortsat sidder forsvarligt fast. 

5. Gennemgå husets facade og tilbygninger samt redskabsskur og andre småbygninger for revner og andre skader.

6. Tjek havens træer og høje planter for stormskader. Træer bør beskæres, hvis der er grene, som næsten er brækket af. Og vakkelvorne træer skal fældes. Fjern også planter, som er ved at vælte.

7. Tjek, om dine madvarer i fryseren har taget skade, hvis huset har været ramt af strømsvigt under stormen.

8. Fotografér eller film skader på hus og indbo, så du har dokumentationen i orden, når du skal melde skaderne til din forsikring. Kassér ikke beskadiget indbo, før du har talt med forsikringsselskabet.

9. Kontakt forsikringsselskabet. Hav dit policenummer klar – det letter ekspeditionen. Skader på huset skal anmeldes til husforsikringen, mens skader på indbo anmeldes til din indboforsikring. Er det svært at komme igennem til forsikringen på telefonen, kan du i mange tilfælde anmelde skaderne på selskabets hjemmeside.

10. Få udbedret skaderne.

 • En murer kan reparere husets murværk, murede skorstene, tegltage m.m.
 • En tømrer kan reparere husets tag, lette facadebeklædninger, ovenlys m.m.
 • En blikkenslager kan reparere inddækninger, tagrender og nedløbsrør på huset m.m.
 • En autoriset elinstallatør kan reparere bl.a. elinstallationer og solceller.
 • En anlægsgartner eller en autoriseret skovhugger kan fælde træer og beskære vanskelige grene.

Her er de kraftigste storme i Danmark

Nedenfor finder du DMI's liste over de ti kraftigste storme nogensinde i Danmark målt på højest målte vindstød. 

 1. Bodil. 5.-6. december 2013. Højest målte vindstyrke: 57,4 m/s (orkanstyrke)
 2. Allan. 28. oktober 2013. Højest målte vindstyrke: 53,3 m/s (orkanstyrke)
 3. Gorm.29. november 2015. Højest målte vindstyrke: 47,3 m/s (orkanstyrke)
 4. Egon.10. januar 2015. Højest målte vindstyrke: 38,6 m/s (orkanstyrke)
 5. Ingolf.29. oktober 2017. Højest målte vindstyrke: 38,6 m/s (orkanstyrke)
 6. Urd. 26. december 2016. Højest målte vindstyrke: 37,8 m/s (orkanstyrke)
 7. Dagmar. 9. januar 2015. Højest målte vindstyrke: 35,0 m/s (orkanstyrke)
 8. Freja. 7. november 2015. Højest målte vindstyrke: 34,6 m/s (orkanstyrke)
 9. Knud. 21. september 2018. Højest målte vindstyrke: 34,6 m/s (orkanstyrke)
 10. Helga. 4. december 2015. Højest målte vindstyrke: 34,5 m/s (orkanstyrke)