Hvad skal du gøre, når strømmen går?

Du skal kontrollere din eltavle. Er HFI/HPFI-afbryderen eller en gruppesikring slået fra (vippekontakterne er nede), skyldes strømafbrydelsen sandsynligvis fejl i dit eget elsystem.

Læs i næste afsnit om, hvordan du sporer fejlen.

Er både HFI/HPFI-afbryderen og samtlige grupper derimod stadig slået til (vippekontakterne er oppe), skyldes fejlen sandsynligvis udefrakommende forhold.

Det kan du kontrollere ved at undersøge, om naboerne har strøm eller ej. Er flere husstande ramt, så tag den med ro. Langt de fleste strømafbrydelser er kortvarige og måles snarere i minutter end i timer.

De fleste el-selskaber er meget hurtige til at skrive på deres hjemmesider, at der er problemer og skrive et estimat på hvor lang tid strømafbrydelsen vil vare.

I forbindelse med omfattende og længerevarende strømafbrydelser kan det være svært at komme igennem til elforsyningsselskabet pr. telefon - for det prøver alle andre også. Der vil ofte være oplysninger om driften på elselskabets hjemmeside.

Hvordan finder du årsagen til strømafbrydelsen i dit eget elsystem?

Først skal du identificere den gruppe, der får systemet til at koble fra. Start med at slå HFI/HPFI-afbryderen og samtlige gruppeafbrydere fra. Slå nu HFI/HPFI-afbryderen og derefter alle gruppeafbrydere til én efter én. Når strømmen går igen, har du fundet den gruppe, hvor fejlen er opstået. Nu skal du:

  • Slå alle gruppeafbrydere fra. Sluk derefter for alle de stikkontakter og strømudtag i den gruppe, hvortil du har sporet fejlen. Det bør stå på eltavlen, hvilke grupper der hører til i hvilke rum og funktioner i boligen.
  • Slå HFI/HPFI-afbryderen til, og slå den gruppe til, hvor du har sporet fejlen.
  • Tænd for alle stikkontakter og apparater, der er tilkoblet den pågældende gruppe, én efter én. Når strømmen går, har du identificeret fejlkilden.
  • Udskift den afbryder eller det apparat, du identificerer som årsag til afbrydelsen.
  • Skyldes fejlen forhold i selve elinstallationen, skal du få en elinstallatør til at løse problemet.

Her har vi taget udgangspunkt i nyere gruppetavler med automatiske afbrydere.

Har du derimod en ældre gruppetavle, skal du udskifte den eller de sikringer, der er sprunget, og herefter prøve installationen igennem. Inden du begynder på det, bør du sikre dig, at du har sikringer nok på lager til at udskifte dem, der springer, når du finder fejlen. Ellers må du vente med den grundige fejlsøgning, til du har nye forsyninger.

Ofte skyldes strømafbrydelser i dit eget elsystem dog ikke defekte apparater, men at en enkelt elgruppe er overbelastet, fordi du har sluttet for meget til den på én gang.

Hvis du ved, hvilken gruppe der overbelastes, skal du enten flytte nogle af apparaterne i den pågældende gruppe til andre grupper eller sørge for ikke at tænde for mange apparater på én gang. Du kan naturligvis også bede en elinstallatør om at oprette en ekstra gruppe, så du kan have det ønskede antal apparater tilsluttet på én gang.

Benyt evt. fremgangsmåden ovenfor til at finde ud af, hvilken gruppe der er overbelastet, hvis du ikke allerede er klar over det.

Hvordan skal du forholde dig under en strømafbrydelse?

Tag den med ro. Langt de fleste strømafbrydelser er temmelig kortvarige og varer kun et par minutter.

Undgå så vidt muligt at åbne køleskab og fryser. Maden i køleskabet kan sagtens holde sig et par timer uden strøm (i nogle tilfælde endnu længere), hvis du holder lågen lukket.

For fryserens vedkommende klarer indholdet sig sædvanligvis fint i et døgns tid uden strøm. Det forudsætter naturligvis, at fryseren står i stuetemperatur. Står den derimod i dit skur under en hedebølge, skal du sikre dig, at maden ikke bærer præg af delvis optøning, når strømmen kommer igen - også hvis afbrydelsen har varet i mindre end et døgn.

Hvordan forbereder du dig på en strømafbrydelse?

  • Læg en eller flere lommelygter på faste steder, hvor du kan finde dem. Det kan fx være ved eltavlen. Så kan du hurtigt finde ud af, om afbrydelsen skyldes udefrakommende forhold, eller om årsagen til fejlen skal findes i din egen installation.
  • Hav et mindre lager af stearinlys, så du kan oplyse din bolig nødtørftigt under længere strømafbrydelser.
  • Læg nummeret på dit elforsyningsselskabs informationslinje på din mobil eller på en seddel ved eltavlen.

Hvad skal du gøre efter en strømafbrydelse?

Sædvanligvis skal du ikke gøre særlig meget. Ikke blot er strømafbrydelser sjældne, men som regel også ret kortvarige, og stort set alle apparater kører videre som vanligt, når strømmen kommer igen. Den meste moderne elektronik indstiller endda selv apparatets indbyggede ur.

Men det er alligevel en god idé at kontrollere, at alt virker, som det skal. Herunder at fyr og cirkulationspumpe starter som vanligt, at fryser og køleskab kører, etc.

Kontrollér også, at intet er tændt, som bør være slukket (kaffemaskine, komfur etc.).

Kast også et blik på husets eltavle, og kontrollér, at både HFI/HPFI-afbryder og alle grupper er tilkoblet (dvs. at vippekontakterne er oppe).

Efter strømafbrydelser, der har varet mere end 2-3 timer, skal du undersøge, om temperaturen i køleskabet er steget til over 7-8 grader. I den situation kan du evt. smide de lettest fordærvelige madvarer ud, især hvis de alligevel er tæt på udløbsdatoen. Selv en mindre temperaturstigning kan fremme den eksisterende bakterievækst i produkterne.

Har strømafbrydelsen varet meget over 24 timer, bør du kontrollere, at maden i fryseren ikke viser tydelige tegn på optøning.

Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis du fx passer hus for naboen.

Dækker forsikringen skader efter strømafbrydelse?

Indboforsikringen dækker, hvis frostvarer har lidt skade under en længere strømafbrydelse.

Sædvanligvis tager hverken elinstallation eller tilsluttede apparater skade af en strømafbrydelse. Men skulle uheldet alligevel være ude:

  • Husforsikringen dækker skader på elinstallation, kontakter og hårde hvidevarer.
  • Indboforsikringen dækker skader på tilsluttede apparater. Men kun, hvis forsikringen indeholder elskadedækning (skal typisk tegnes som tilvalg).