Knudrisrækkerne

På Knudrisgade i Aarhus bliver der de næste år bygget 89 almene boliger, hvor der tidligere har ligget folkeregister og sidenhen ungdomshus.

Den bærende konstruktion bliver i træ, og når det står færdigt i 2022, bliver det Aarhus’ højeste boligbyggeri i træ. Der skal bruges træ i den bærende konstruktion i form af søjler og bjælker samt som afstivende CLT-elementer, der består af flere lag træ limet sammen for at opnå en høj styrke.

Derudover kommer der hybridkonstruktioner med træ og beton imellem etagerne, og facaderne skal laves af trækassetter, hvor nogle vil blive beklædt med træ, mens andre vil blive beklædt med upcyclede aluminiumsloftplader fra folkeregisteret, der tidligere har ligget på adressen.

Da byggeriet skal være højere end fire etager – nemlig fem – skal der laves en særlig brandstrategi for at få lov til at bygge med træ i den bærende konstruktion. Det sikres blandt andet med en sekundær flugtvej over tag samt inddækning af træet. 

Om Knudrisrækkerne

Bygherre: Boligkontoret Aarhus
Arkitekt: Sweco architects
Landskabsarkitekt: VEGA Landskab
Ingeniør: MOE A/S
Entreprenør: konsortiet Q-Construction A/S, Enkon A/S og Frede Andersen VVS A/S

Lisbjerg Bakke

40 nye almene boliger stod i sommeren 2018 klar i Lisbjerg ved Aarhus. Der er brugt masser af træ ved opførelsen af boligerne – men ikke kun. I de bærende konstruktioner er der nemlig brugt en hybrid-byggeteknik, hvor der både er brugt et søjlebjælkesystem i limtræ, beton til at sikre lyddæmpning og stålbjælker for at bevare nogle proportioner.

I byggeriet er der også anvendt konstruktiv træbeskyttelse, hvor man sørger for at konstruere en bygning, så træet er beskyttet mod sol og regn. Det er fx gjort ved at lave ekstra store tagudhæng. På facaderne er der ubehandlet rødgran, der udskiftes løbende frem for at blive malet.

Byggeriet er i fire etager og består af 35 lejligheder og 5 ungdomsboliger og et fællesrum. Det har kostet 11.000 kr. pr. m2 at bygge.

Analyser fra Vandkunsten viser, at den samlede udledning af klimagas­ser ved både byggeri og drift af boligerne er halveret sammenlignet med et tilsvarende byggeri opført i beton. Denne besparelse opnås kun, hvis der anvendes træ fra bæredygtig skovdrift, og hvis træet genbruges efter endt levetid.

Vandkunsten er arkitekt bag projektet og har sammen med MOE udviklet det søjlebjælkesystem, der bruges. 

Om Lisbjerg Bakke

Bygherre: AL2bolig
Arkitekt: Vandkunsten
Landskabsarkitekt: Vandkunsten
Ingeniør: MOE A/S
Entreprenør: Hustømrerne

Balders Have, Ishøj, Nordre Fælled, København m.fl.

Som en del af konceptet AlmenBolig+ har ONV arkitekter og JAJA Architects været med til at opføre næsten 1.300 boliger – alle med træ i den bærende konstruktion. Der er blandt andet opført 31 boliger i Balders Have i Ishøj, 60 boliger i Nordre Fælled Kvarteret i Ørestaden ved København samt flere andre steder i hovedstaden.

Boligerne er lavet af præfabrikerede, rumstore træmoduler, og facaderne kan være beklædt med teglspån som i Balders Have og Nordre Fælled Kvarteret, men andre materialer kan også bruges til facaden. 

De er en del af konceptet AlmenBolig+, hvor der findes både lejligheder og rækkehuse, og beboerne har udvidet råderet og ansvar over for egen bolig, men forventes at bidrage til fællesskabet.

CO2-udledningen er reduceret med 45 procent ved at anvende træ i stedet for beton i de bærende konstruktioner, viser en analyse udarbejdet af Rambøll for foreningen Træ i Byggeriet

Om Balders Have

Bygherre: Sydkystens Boligselskab c/o KAB
Arkitekt: ONV arkitekter - JaJa Architects
Ingeniør: Bascon rådgivende ingeniører
Entreprenør: Scandi Byg