I en gennemsnitsfamilie går 29 procent af vandforbruget til toiletskyl. Og da en typisk familie med to voksne og to børn har en vandregning på omkring 9.150 kr. om året, bruger familien altså ca. 2.650 kr. om året alene på at skylle ud i toilettet.

Ved at nedsætte vandforbruget fra dit toilet er der altså mange penge at spare, og du kan samtidig spare på vand som ressource. 

Så meget koster ét toiletskyl

Et nyere toilet bruger typisk 3-6 liter – eller helt ned til 2-4 liter – vand ved henholdsvis et lille og et stort skyl, mens et ældre wc bruger op til 12 liter vand på et enkelt skyl.

Ifølge DANVA koster én liter vand i gennemsnit 7,5 øre inkl. diverse afgifter (2022-pris). Det betyder, at ét toiletskyl kan koste mellem 22,5 øre (3 liter) og 90 øre (12 liter).

Tallet vil svinge fra vandværk til vandværk, men overordnet set vil en familie på fire oftest have en årlig udgift på omkring 2.650 kr. (2022-priser) alene til toiletskyl. Dertil er vand en ressource, vi skal værne om ved at minimere brugen mest muligt. 

Heldigvis kan vandforbruget på toiletskyl i mange familiers tilfælde gøres mindre. Læs de fem bedste råd til det herunder.

1) Skyl ordentligt ud

Den nemmeste måde at spare på vandforbruget i forbindelse med toiletskylning er ganske simpel –  skyl ordentligt ud. 

Hvis du har et nyt toilet med 2-skyl, og du konsekvent bruger det store skyl på 6 liter frem for det lille skyl på 3 liter, hver gang du er på toilettet, bruger du 3 liter mere pr. gang end nødvendigt. En familie på fire kan spare næsten 1.000 kr. årligt på kun at bruge det store skyl ved afføring og det lille til alt andet. 

Husk dog at bruge det store skyl af og til, da det ellers kan skade afløbet med den mindre mængde vand.

2) Skyl sjældnere ud

Du kan også skylle sjældnere ud, end du plejer. Det kan du gøre på flere måder, fx kan du tisse i badet eller i haven af og til, lade være med at skylle ud, hvis du bare har tisset, eller undlade at putte snotpapir og lignende i toilettet for derefter at skylle det ud. 

For hver gang du undlader at skylle ud, sparer du mellem 20 og 90 øre.

3) Skift dit gamle toilet til et 2-skyls

At installere et nyt toilet med 2-skylsfunktion i stedet for dit gamle toilet vil give den største besparelse på toiletskyllet. Mens ældre toiletter bruger 9 eller 12 liter vand pr. skyl, bruger et nyt med to typer skyl enten 3 og 6 eller 2 og 4 liter vand pr. skyl, og så kan du hurtigt spare investeringen hjem igen.

Tager man et gennemsnit af de tre toiletters vandforbrug, giver det henholdsvis 10,5 liter, 4,5 liter og 3 liter. Det svarer til, at vandforbruget på det 'næstbedste' toilet er 42 procent af det gamle, mens det 'bedste' wc har et vandforbrug på 29 procent af det gamle toilet.

Vær dog opmærksom på, at ikke alle ældre rør og kloaknet egner sig til vandbesparende skyl. Spørg en VVS’er, hvis du er i tvivl. Du må selv skifte wc’et, hvis installationen er lovlig, og der er afspærringsventil indenfor i boligen.

Pas på kloakken

Hvis du skyller for lidt ud, kan det gå ud over dine kloakrør, der er beregnet til en vis mængde vand. Hæld evt. en spand vand (fx regnvand) i toilettet af og til, eller spørg en autoriseret kloakmester, hvis du er i tvivl.

Kilde: Danske Kloakmestre

4) Spar op til 50 procent på toiletskyllet med ecoBETA

I stedet for at skifte toilettet, kan du også vælge at installere en ecoBETA i cisternen. Det er en ventil, der nemt og billigt giver dig et 2-skylstoilet. Produktet kan også give en vandbesparelse i nye toiletter, da du selv kan bestemme skyllenes størrelse, og da det gør det mere intuitivt at bruge det lille skyl oftere. Derudover er der mindre risiko for lækager grundet mindre slid og kalk end i et almindeligt toilet. 

EcoBETA, der er et dansk, prisvindende produkt, har dokumenterede vandbesparelser på mellem 25 og 50 procent for en gennemsnitlig husstand, og bruges allerede i 18 forskellige lande. 

I nogle toiletter kan du også justere svømmeventilen i cisternen selv. 

5) Brug regnvand til toiletskylning

En lidt mere omfattende mulighed er at opsamle regnvand gennem et regnvandsanlæg og bruge det til toiletskyl i stedet for det rene vand, der normalt bliver brugt. Da anlægget skal tilsluttes kloaknettet af en autoriseret vvs’er og opfylde bygningsreglementet, er det en større installation, der til gengæld kan bruges til meget mere end toiletskyl, fx vaskemaskinen, havevanding og bilvask. 

Bruger du regnvand til toiletskyllet, slipper du desuden for kalk i toilettet, hvilket både gør toilettet nemmere at rengøre og får det til at holde længere.