Mange hundeejere glemmer - eller er ikke klar over - at de har pligt til at holde hunden på egen grund.

Skal du leve op til det ansvar, skal din grund i de fleste tilfælde hegnes godt ind. Selv den mest velopdragne hund kan blive fristet af en tur uden for matriklen.

Hvorfor er det vigtigt at holde hunden på egen grund?

Løse hunde er en oplagt anledning til konflikter. Folk kan blive skræmte, hvis en hund gør eller løber mod dem, lige som en løs hund kan være en trussel mod trafiksikkerheden.

Du kan blive straffet med store bøder, hvis du ikke har ordentligt styr på din hund:

  • Hund, der går uledsaget: 2.000 kr. 
  • Hund uden halsbånd og hundetegn: 1.000 kr.
  • Hund, der bider en anden hund eller person: 4.000 kr.
  • Hund, der overfalder og skambider en anden hund eller person: Hunden skal aflives.

Sådan hegner du din grund godt ind

Du bør tænke over en god indhegning af have og grund, allerede når du anskaffer dig hunden. Mange glemmer at tage højde for denne udgift, og afhængig af arealets størrelse kan det være dyrt.

Har du ikke råd til at hegne hele grunden ind, kan du vælge at sikre et mindre område med en ordentlig indhegning og sørge for, at det kun er her, hunden løber frit uden opsyn. Det er bedre end at vælge en halv løsning.

Følg disse 5 råd, når du skal planlægge indhegningen.

1. Tænk over dit valg af materialer

Skal du holde hunden inde, nytter det ikke meget med en hæk. Din hund vil lynhurtigt finde en smutvej ud. Vælg i stedet noget mere fast, fx et plankeværk eller et hegn.

Plankeværk

Et plankeværk kan være lavet af flere forskellige materialer, men de er typisk af træ som fyr og lærk. Beklædningen til plankeværket kan desuden være bearbejdet og skåret på forskellige måder, fx som:

  • Bræddehegn eller lægtehegn
  • Rafter med og uden bark
  • Pileflet.

Vær opmærksom på, at de stolper, der er gravet ned i jorden, og beklædningen tæt på jorden er særligt udsatte. Trykimprægneret træ som stolper, kan forlænge plankeværkets levetid. Men også træsorter som eg og gran klarer sig forholdsvis godt i jord. Vær dog forberedt på, at stolperne vil rådne op i løbet af 10-20 år.

Hegn

Hegn og stolper af stål og metal er et alternativ til et plankeværk af træ. Mange hundeejere anvender armeringsnet også kaldet Riohegn. Det fås både i galvaniseret eller ikke-galvaniseret stål og med felter i forskellige størrelser.

De dele, der er i kontakt med jorden bør være galvaniseret eller behandlet med rustbeskyttelse for at holde så længe som muligt. Du kan også vælge at støbe hegnet i jorden, så der er beton omkring som beskyttelse.

Riohegn er en billig løsning, og det er velegnet som espalier. Med klatrebuske og -planter langs hegnet kan du dermed hurtigt få dækket nettet, så indhegningen fremtræder grøn, tæt og blomstrende.

En anden løsning er dyrehegn. Det er dog knap så robust som riohegn.

2. Sørg for at sikre hegnet i bunden

Hvis du ikke sikrer hegnet i bunden, kan hunden uden problemer grave sig under. Det mest optimale er at grave hegnet ca. 30 cm ned i jorden. Det kræver dog, at materialet kan holde til det.

Er hegnet af et materiale, der ikke tåler at være direkte i jorden, bør du sørge for at sikre, at bunden under hegnet er fast. Du kan fx grave en kant af fliser ned i jorden, så hunden ikke kan grave sig under hegnet.

3. Hav den rette højde på hegnet

Hunde springer, og de kan hoppe højt. Derfor nytter det ikke noget, at du har et lille hegn på en halv meter.

Hvor højt hegnet bør være afhænger af din hund. Mange store hunderacer kan komme over et hegn, der er 1,6-1,8 meter, og selv små hunde kan klare et spring på 1,1 meter.

Er du i tvivl om, hvor højt du bør lave hegnet, kan du kontakte en af de mange racespecialklubber under Dansk Kennel Klub, der ved noget om netop din hunderace og dens springkraft. Find klubberne her. Skriv specialklubber i søgefeltet.

4. Lav evt. en ekstra låge

Bor du lige ved en trafikeret vej, eller har du problemer med at holde hunden inde, når lågen bliver åbnet, kan det være en god idé at lave en sluselåge. Det vil sige, at du skal igennem 2 låger, inden du er inde bag indhegningen.

Dermed kan du lukke den første låge i ro og mag, inden du åbner ind til hunden. Overvej en smæklåge, hvis mindre børn skal ind og ud.

Rummet i mellem de 2 låger behøver ikke være stort. Det ekstra stykke hegn eller plankeværk, som skal bruges til at hegne arealet ind, kan du skjule ved at plante nogle buske, som med tiden vokser op omkring det.

5. Overvej at holde hunden fra forhaven

Har du en typisk parcelhusgrund med en for- og baghave, kan du vælge at lade indhegningen gå fra husets facade til skel og rundt om baghaven.

Nogle hunde gør og udviser aggressiv adfærd, når de hører folk gå forbi. Hvis hunden holdes væk fra forhaven, er der mulighed for at begrænse disse støjgener.

Når du laver din indhegning, bør du også tænke over, om det skal være muligt for udefrakommende at gå ind til hunden, når den ikke er under opsyn. Fx hvis naboens børn sparker en bold ind i haven. Du er ansvarligt for, at din hund ikke forvolder skade, og selvom den er rolig, kan en overraskelse eller forskrækkelse gøre, at den vil forsvare sig.

Strengt forbudt med stødhalsbånd

Det er ikke tilladt at give hunden stødhalsbånd på i Danmark. Denne løsning er lovlig i flere andre lande og virker ved, at du graver et elektrisk hegn ned. Bevæger hunden sig over stedet, hvor hegnet ligger, får den stød på halsen.

Ligesom andre former for halsbånd, som straffer hunden, er stødhalsbånd forbudte herhjemme, fordi hunden ikke har mulighed for at se, hvad der udløser ubehaget.

Du må derimod godt opsætte et synligt elektrisk hegn omkring din grund. Dog siger hegnsloven, at elektriske hegn langs gade, vej, sti eller plads, hvor andre end dig har færdselsret, skal være trukket mindst en halv meter tilbage fra det sted, hvor folk kan færdes.

Overhold hegnsloven

Når du skal hegne grunden ind, skal du overholde reglerne i hegnsloven. Her står bl.a., at fælleshegn - et hegn der står i skel mellem din og naboens grund, skal afpasses de tilstødende omgivelsers karakter. Desuden skal du og din nabo blive enige om hegnets udseende.

Du kan også lave indhegningen som et eget hegn. Et eget hegn må højst have en højde på 1,8 meter plus afstanden til skellet. Dvs. hvis hegnet står 30 cm. fra skel må hegnet være 2,1 meter højt.

Vær opmærksom på, at der kan være særlige kommunale vedtægter eller reglementer, der skal overholdes i forhold til udformningen af hegnet mod vej og gade. Dette hegn må desuden ikke hindre den frie oversigt ved vejkryds, vejtilslutninger eller vejsving eller være til ulempe for færdslen. Og porte, låger eller led må ikke kunne åbnes udad mod færdselsbaner, hvor andre har færdselsret.

Læs mere i hegnsloven