1. Mørke pletter eller fugt på vægge
  Hvis du har mørke pletter eller fugt på dine vægge, kan de være opstået pga. kuldebroer, der kommer på grund af manglende isolering. Er isoleringen mangelfuld, dannes der kondes, når den varme, vandmættede luft rammer den kolde ydervæg, og det kan give grobund for skimmel og mug.
 1. Mørke pletter eller fugt på loftet
  Pletter eller fugt på loftet kan være tegn på, at dit tag er utæt. Det kan være en synlig utæthed, eller en utæthed, som er opstået inde i tagkonstruktionen. Eksempelvis kan understrygningen på et gammelt tegltag være faldet ud, eller et ældre plastundertag kan være blevet nedbrudt af uv-stråler.
 1. Opfugtede sokler eller ydervægge
  Lokalt opfugtede sokler og/eller ydervægge kan være tegn på, at dine tagbrønde og/eller tagnedløb er stoppet. Det kan også være tegn på, at der er en utæthed i dit kloaksystem.
 1. Revner i ydervægge
  Revner i dine ydervægge kan være et tegn på, at det bærende jern i vinduesoverliggeren er begyndt at ruste og udvide sig. Derved skubber det til de omkringliggende konstruktioner, og der opstår revner. Revner kan også være tegn på sætninger eller frostsprængninger.
 1. Fyret bruger mere vand end normalt
  Hvis du oplever, at der skal fyldes ekstra vand på fyret, mere end 2-4 gange om året, eller hvis dit fyr har et større vandforbrug end normalt, kan det være tegn på, at et vand- eller varmerør er utæt. En trykprøvning af anlægget vil vise, om der er en utæthed.