Der er masser af ting at holde styr på, når du kaster dig ud i dit livs vel nok største investering: Et hus. Og du kan senere risikere at skulle punge ud med adskillige tusinde kroner, hvis du ikke er opmærksom på en række ting, før du skriver under på købsaftalen.

Brug uvildig rådgiver til køb af bolig

Du kan selv tjekke en hel del. Men i andre tilfælde er det en god idé at alliere dig med en uvildig rådgiver, der kan fortælle dig præcist, hvad du skal være opmærksom på – flere firmaer tilbyder deciderede køberrådgivninger, hvor en rådgiver gennemgår huset.

Hvad skal du tjekke, før du køber bolig?

Videncentret Bolius har samlet 10 af de vigtigste ting, du bør tjekke, før du skriver under på slutsedlen:

1) Begrænsende lokalplaner

Tjek lokalplaner eller servitutter for matriklen. Der kan være mange begrænsninger i lokalplanerne eller som servitutter på grunden – fx kan de forhindre, at du kan bygge til, inddrage loftet til beboelse eller få solceller på taget. Der kan også være planlagt kontorbyggeri på din vej, som kan give meget biltrafik.

2) Separatkloakering

Undersøg, om der er planer om separatkloakering på din grund. Det er meget dyrt for den enkelte boligejer, der kan blive pålagt at skulle grave ekstra kloakrør eller faskine ned.

3) Ulovlig beboelse

Du kan risikere at flytte ind i et hus, hvor fx 1. sal er indrettet til beboelse, men ikke er godkendt til det, og som kommunen ikke vil godkende. Tjek derfor, om boligen er godkendt til beboelse hos kommunen. Du kan også finde BBR-meddelelsen på bbr.dk, men du kan ikke være sikker på, at oplysningerne i den er rigtige.

4) Forurenet grund

Der findes mange forurenede grunde i Danmark, og det kan koste flere hundredetusinde kroner at rense en forurenet grund – den udvidede ejerskifteforsikring dækker dog i visse tilfælde. Ejendomsmæglere skal oplyse, om grunden er forurenet, men det sker ikke altid. Tjek derfor på fx Danmarks Miljøportal, om grunden er forurenet.

5) For gammelt tag

Det kan nemt koste et par hundredetusinde kroner at udskifte taget, så vær opmærksom på, hvor mange år det kan holde. I tilstandsrapporten angives tagets restlevetid og synlige skader, men det kan være en god idé at få taget tjekket igennem, så du slipper for ubehagelige overraskelser, for restlevetiden er en teoretisk tid, og derfor kan levetiden være både kortere eller væsentlig længere. Kravl evt. selv op på taget og i loftsrummet og tjek bl.a. for løse tagmaterialer og vandskjolder.

6) Dyr fjernvarme

Generelt er fjernvarme billigt, men der kan være kæmpe forskel på priserne – selv inden for samme kommune. I august 2022 kostede det i landsgennemsnit 13.547 kr. at opvarme et standard hus med fjernvarme med et gennemsnitlig forbrug, mens det i de dyreste kommuner kostede 40-45.000 kr.

Tjek derfor priserne på det lokale fjernvarmeværk hos Forsyningstilsynet, og om der er tilslutningspligt til et bestemt fjernvarmeværk hos kommunen.

7) Oversvømmelse

Hvis jorden skråner ind mod huset, løbet regnvandet ved kraftige regnskyl lige ind i huset, og det kan give store skader. Er der samtidig en flisebelægning, hvor vandet ikke trænger igennem, er risikoen endnu større for vand inde i boligen. Tjek derfor, at terrænet falder væk fra huset – det skal falde 2 cm for hver meter.

Vær også opmærksom på, om hele området, boligen ligger i, er i fare for oversvømmelse. Oversvømmelse kan enten skyldes, at kloakeringen ikke er tilstrækkelig stor til at modtage store mængder regn fra skybrud eller oversvømmelse fra åer, søer eller hav, der ligger i nærheden.

I det hele taget er det vigtigt som huskøber at stille sælger spørgsmål om boligens sårbarhed overfor udefrakommende vand. Både så du kan undgå en hovedpine senere, men også så du ved, hvor du skal sætte ind med forbedringer, hvis du vælger at købe en bolig med sårbarheder. 

Tjek, om der er oversvømmelsesrisiko på en grund på Vandet Kommer. Her kan du taste en hvilken som helst adressen i Danmark ind, og med det samme få et bud på risikoen for oversvømmelse lige netop der.

8) Fugt i kælderen

De fleste kældre er fugtige, og meget fugt i kælderen kan give skader på husets materialer og konstruktioner og også forårsage skimmelsvamp, som kan give allergi og sygdomme. Fugten kommer fra jorden omkring huset, og du kan bl.a. minimere fugten ved at få lavet et omfangsdræn, som koster ca. 2-5.000 kr. pr. løbende meter kældervæg (2023-priser).

Puds og maling, der skaller af, og plamager eller pletter på væggene kan bl.a. være tegn på fugt i kælderen. Hyr en byggesagkyndig, hvis du vil være på den sikre side.

9) Gamle brønde og kloakledninger

Ældre brønde og kloakledninger af beton kan normalt holde ca. 50 år. Med tiden bliver der større risiko for revner eller kollaps. Sker det, skal brønd og/eller kloakledningen graves op og udskiftes. Normalt bliver brønde og kloakledninger ikke tjekket ved huskøb, så tjek den selv. Få evt. lavet en kameraundersøgelse, og lad sælger betale, hvis der er skader.

10) Fugtproblemer i badeværelset

Et badeværelse med revnede eller dårlige fuger, revner eller løse fliser kan give voldsomme fugtskader og skimmelsvamp. Misfarvning på vægge og lofter i de tilstødende rum er bl.a. tegn på, at der siver vand ud fra badeværelset.