I en bolighandel kan følelserne let løbe af med en. Man lader sig måske besnære af udsigten til en bolig i naturskønne omgivelser, der kan rumme alle ens drømme. Forud for handlen ligger nogle spørgsmål allerede på rygraden. Hvornår er taget skiftet? Hvordan er ejerforeningens økonomi? Og hvilke servitutter er tinglyst på ejendommen?

Det er imidlertid ikke de eneste spørgsmål, du gør klogt i at stille, inden du beslutter dig for at købe. I gennemsnit har forsikringsselskaberne årligt ca. 3.500 sager om vandskader på private bygninger efter skybrud alene, viser tal fra brancheforeningen F&P (Forsikring&Pension). Derfor bør kritiske klimaspørgsmål altid være med på din liste.

Fokus på klimakrisen

Alle taler om det, men hvad skal vi gøre ved det? Det handler om klimaforandringerne og deres påvirkning af vores boliger, hvad enten det gælder voldsom regn og oversvømmelser eller langvarig tørke.

I temaet om klimakrisen i magasinet Bolius kan du læse om, hvordan du bedst ruster hus og have til et mere voldsomt klima.

Læs magasinet her

Det mener Tue Patursson, der er fagekspert med speciale i klimasikring hos Videncentret Bolius.

- Intet kan slå skår i glæden som vandskader i kælderen, når du som nybagt husejer troede, at du havde købt drømmeboligen og stillet de rigtige spørgsmål til husets forfatning undervejs. Desværre får ikke alle før købet spurgt nok ind til de af boligens sårbarheder, der vil blive mere aktuelle, efterhånden som klimaet forandrer sig til det værre, siger Tue Patursson.

Vandet kan komme fra alle sider

Skybrud udgør kun én blandt mange risikofaktorer. Læg dertil truslen fra opstigende grundvand, kraftig regn over en længere periode og stormflod. Der er allerede eksempler på, at der i kystnære områder er opstået en øget bevidsthed om, at man som boligkøber skal fare med lempe.

I en analyse foretaget af Region Syddanmark i 2020 svarer 49 procent af de adspurgte, at risikoen for oversvømmelser i høj grad har betydning for deres valg af bolig. Det er en stigning på 10 procentpoint i forhold til i 2012, hvor man stillede de samme spørgsmål.

Undersøg grundigt for klimaproblemer

Tue Patursson opfordrer til, at købere udnytter sælgers pligt til at svare ærligt på spørgsmål i en handel.

- Spørg direkte til, om hele eller dele af boligen har været oversvømmet eller haft vandskader. Det er særligt aktuelt, hvis boligen har en kælder, der udgør den ultimative akilleshæl i forhold til oversvømmelser i mange boliger, fastslår fageksperten.

John Wulff, faglig chef og køberrådgiver hos virksomheden Købersmægler, bekræfter, at sælgers såkaldt loyale oplysningspligt er et undervurderet værktøj til at afdække boligens sårbarheder. Han oplever en tendens til, at køberne interesserer sig mere for, om boligen kan håndtere et ustadigt klima.

- Der er kommet en langt større bevidsthed om, at risikoen for blandt andet oversvømmelser skal tages alvorligt, når man køber en bolig som en langsigtet investering, fortæller han. Både John Wulff og Tue Patursson er enige om, at den direkte vej med at udspørge sælger bør suppleres med en sideløbende detektivindsats. Ifølge Tue Patursson er der mange brugbare oplysninger at hente ved at gå uden om sælger og dennes rådgiver.

- Spørg kommunen, om der er nogle kendte sårbarheder i området, og hvad der eventuelt ligger af planer for at klimasikre i nabolaget. Kontakt naboerne og hør dem, om de har været plaget af oversvømmelser i området efter skybrud eller længerevarende kraftig regn. Det kan også være en god idé at tage forsyningsselskabet med på råd, da de har stor indsigt i områdets kloakker og eventuelle planer for kloakseparering, lyder rådene fra Tue Patursson.

Vær også opmærksom, når du er ude at se på boligen. Mange af de sårbarheder, der kan skabe de største problemer, når vejret viser sig fra sin dårligste side, kan ses med det blotte øje.

- Kig ikke kun på, om taget er flot, og carporten er ny. Se også på, om boligen ligger højt eller på Mosevej for foden af en bakke. Er der hældning mod huset, så vandet samler sig tæt på boligen? Er der afløb i kælderen, der kan give problemer med tilbageløb i kloakken? Ligger boligen lige ved et sø- eller vandløb, der kan løbe over sine bredder og skabe problemer? At stille de rigtige spørgsmål garanterer ikke, at du undgår oversvømmelser, men kan klæde dig på til at træffe en beslutning på et oplyst grundlag, siger Tue Patursson.

Udeluk ikke klimasårbare boliger

Selvom din indsigt hejser gule flag, er der er ingen grund til at dømme en bolig ude på forhånd. Men ved at være opmærksom, kan du spørge grundigt til, hvad sælger har gjort for at imødekomme klimarelaterede problemer nu og i fremtiden.

- Spørg, om der er lagt omfangsdræn, som kan forebygge vand i kælderen. Er der lavet pumpesystemer, regnbede eller faskiner på grunden, så store mængder regnvand kan håndteres? Et højvandslukke kan dæmme op for, at der stiger vand op gennem afløbet i kælderen, så det er også værd at spørge til, anbefaler Tue Patursson.

Heller ikke John Wulff mener, at udfaldet af dine anstrengelser med at undersøge boligens forhold partout skal give anledning til, at du forkaster den, hvis den ikke er perfekt.

- Hvis du har råd, og den i øvrigt opfylder dine behov, kan den sagtens være rigtig for dig, selvom den ligger i en lavning eller i mosen. Det væsentlige er, at du træffer din beslutning om at købe eller lade være på et oplyst grundlag, siger John Wulff.

Pas særligt på boligkøb ved kysterne

Overvejer du at købe en bolig tæt ved kysterne, er det ikke kun regnvand, men også stigende havvand og stormflod, der kræver skærpet omtanke. Heldigvis findes der udtømmende oplysninger om, hvilke områder der er særligt udsatte.

- Kig på data for kysterne fra fx Kystdirektoratet. En stormflod rammer ikke lige så vilkårligt som skybrud, og det er derfor lettere at danne sig et indtryk ved at kigge på et områdes historie. Tal med grundejerforeninger i området og kommunen for at høre, hvordan man har tænkt sig at imødekomme havvandsstigninger, råder Tue Patursson.