Dynamikken i et blomsterbed ligger i valget af planter og deres evne til at sprede sig og dukke op nye steder. Her er det den kæmpestore filtbladede kongelys, der sætter sit præg på bedet, men den er væk til næste år, med mindre nye generationer popper op andre steder.

Et- og toårige planter

Kortlivede planter er en betegnelse for både vilde og dyrkede planter, der dør inden for en treårig periode. Til dem regner vi også de et- og toårige planter.

Etårige planter ordner det hele på et år – altså spirer, får rødder, blade, stængler og blomstrer samt sætter frø. Det er fx morgenfruer, valmuer, dild, koriander og kornblomst.

Toårige planter spirer, sætter rod og får ofte blot en bladroset sensommer/efterår for så på det andet år at blomstre og sætte frø. Derfor må du fx ikke sætte spiseløg for tidligt i køkkenhaven, da én gang nattefrost kan få planten til at tro, at det har været vinter og gå i blomst. Til de toårige hører kvan, kongelys, fingerbøl, løg, porre, kål, judaspenge, gyldenlak og lychnis.

Hvis du vil skabe et mere naturtro og dynamisk blomsterbed, er det en god idé at så flere en- og toårige urter ud imellem de andre blomster og planter. 

De vil så spire frem, blomstre, sætte frø, som de smider omkring sig, hvorfra nye småplanter vil dukke op, men på et nyt sted i bedet. På den måde vil blomsterbedet tage sig anderledes ud i antal af planter og i udtryk, fordi nogle planter skifter plads og sågar farve. 

Nogle af de to-årige planter er mere effektfulde til at skabe dynamik i havebedet end andre, og nogle er mere dominerende end andre. Her skal du selektere frøplanter bort og evt. omplante dem til andre steder i haven.

Her er 6 nemme fyldplanter, der kan give mere liv i blomsterbedet.

1. Guldvalmue, Eschscholzia californica

Guldvalmuen er fremragende til direkte frilandssåning fra marts til maj. Planten er flerårig, såfremt den får lov at vokse på solrige, tørre steder med en veldrænet jordbund. 

Planten bliver omtrent 30-40 cm høj og spreder sig ved selvsåning. Planten er giftig, men til gengæld yderst insektvenlig. Kimet ligner et lille hjortegevir, når det fremkommer ved spiring.

2. Valmue, Papaver commuatum ’Ladybird’

Mariehønevalmue er en iøjnefaldende og elegant etårig blomst med klarrøde kronblade med sorte markeringer ved basis. Bliver ca. 40 cm høj og kan sås ud i tæpper eller grupper. 

Planten er ikke frøægte, og dens frø kan derved blive andre farver i næste ombæring. Vokser på næringsfattig og tør jord. Frøenes frøhvile trigges ved bevægelse i jorden, fx, når du river eller lignende.


3. Vild kørvel, Anthricus sylvestris ’Ravenswing’

Superlækker toårig skærmplante med mørkt, rødt løv og cremehvide skærmblomster. 

Planten bliver omkring en meter høj og blomstrer maj-juni. De visne blomsterstande skal blive siddende, så frø kan spredes. Udplantes eller udsås på voksested i foråret. 

Planten skal ikke forveksles med gifttyde.


4. Fingerbøl, Digitalis purpurea ’Alba’

En elegant og statelig og nøjsom toårig plante, der fremkommer med en krans af lancetformede blade det første år og blomstrer det næste. Ca. 90 cm høj. 

Sætter mange frø, der kan høstes og udsås. Vokser fra fuld sol til halvskygge, og er derfor også god i skovhavens lysninger.


5. Mørk kongelys, Verbascum nigrum ’Album’

Statelig og høj plante med kandelaberform og høje, hvide blomsterspir. Skaber drama og dynamik, hvor den spirer frem og danner en krans af store, grovgrønne, lancetformede blade. 

Trives bedst i fuld sol. Kan stå i grupper, men gør sig også godt alene i blomsterbedet. Spreder sig ved frø, der kan høstes og sås ud igen andre steder.


6. Skovvalmuesøster, Meconopsis cambrita

Dejlig plante til den vilde skovhave, hvor den lyser op i de lysåbne haveflader. Ca. 50 cm høj og blomstrer fra det sene forår til sene efterår. 

Spreder sig en del og bør med tiden luges bort, hvor den ikke ønskes. De unge planter er dog nemme at trække op. 

Udsås på friland og har en levetid på nogle år. Tokimet og med hurtigt dannede, fjersnitdelte blade.