Når skybruddet rammer, handler det om at være klar. For de enorme vandmasser kan hurtigt oversvømme din kælder, hvis først det kommer ind. Og hvis vandet får lov at ligge for længe, kan der ske store skader på din bolig og inventar.

Vil du generelt gerne sikre dig mod skybrud og stormflod, kan du med fordel tjekke vores kampagne Når vandet kommer.

Akut tjekliste til efter skybruddet

  1. Begræns skaden i videst muligt omfang. Sug vandet væk med en vandstøvsuger, hvis der er under ca. 5 cm vand på gulvet, eller pump vandet væk med en dykpumpe, hvis der er ca. 5 cm vand eller mere. Sæt en slange på dykpumpen og før den væk fra huset. En vandstøvsuger fås fra ca. 2.000 kr. og op, mens en dykpumpe kan købes fra ca. 400 kr. op - det er også muligt at leje både en vandstøvsuger og en dykpumpe. Forsikringen vil efterfølgende dække dine udgifter for anskaffelse og strøm, når du anmelder skaden.
  2. Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet f.eks. kommer i kontakt med en rift på huden.
  3. Red alt, hvad reddes kan. Prioritére indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.
  4. Meld skaden til forsikringsselskabet – hvis du kan komme igennem. Ellers meld det på internettet. Forsikringsselskaberne har også informationer på deres hjemmesider. Bed også om praktiske instrukser, fx om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma. Kan du ikke få fat i forsikringen, så prøv selv at få assistance hos et skadeservicefirma eller relevante håndværkere. Du skal derimod ikke træffe aftaler om rekonstruktion o.l. uden at have en helt klar aftale med forsikringen.
  1. Forsikringen vil aldrig ’straffe’ dig for at gøre alt, hvad du kan, for at begrænse skaden. Det er din pligt som forsikringstager. Derimod vil forsikringen oftest dække alle dokumenterede udgifter efterfølgende – også til håndværkere og materiel – der har at gøre med en decideret skadebegrænsende indsats. Så gem alle kvitteringer for evt. materielindkøb og håndværkerassistance. Sædvanligvis vil du endda blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven, dog med en mindre sum penge (80-120 kr pr time).
  2. Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.
  3. Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.

Kældre, der kan tåle mindre oversvømmelse

Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.