Hvis du ønsker at sælge din bolig med hjælp fra en ejendomsmægler, er det vigtigt, at du gør dig nogle overvejelser, inden du vælger en mægler og sætter boligen til salg.

Her er 7 gode råd til at hjælpe dig i gang:

1. Tjek boligsiden.dk og andre internetsider

Et af de bedste værktøjer til at pejle dig ind på, hvilken ejendomsmægler du skal vælge, er boligsiden.dk. Her kan du søge på boligtype og mæglere ned på postnummer-niveau og se en masse nøgletal for den enkelte mægler – fra hvor mange boliger firmaet har solgt, og hvor hurtige mæglerne i gennemsnit er til at sælge, til kundetilfredsheden og tabte klage- og disciplinærnævnssager. Boligsiden.dk har informationer og nøgletal fra de sidste 12 måneder.

Tjek også ejendomsmæglere på trustpilot.dk, som dog langt fra har lige så mange oplysninger som boligsiden.dk.

Søg på ejendomsmæglerfirmaets navn på Google, når du har udvalgt de ejendomsmæglere, du vil undersøge nærmere.

LÆS OGSÅ: 12 gode råd, når du selv vil sælge din bolig

2. Tjek Klagenævnet for Ejendomsformidling og Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere

Tjek, om der har været klager over ejendomsmægleren. Det kan du gøre 2 steder:

 1. Klagenævnet for Ejendomsformidling: Et uvildigt nævn, der behandler klager fra forbrugere over ejendomsmæglere og andre mellemmænd, der beskæftiger sig med tilsvarende virksomhedsområder.
 2. Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. En uafhængig, administrativ klageinstans, der behandler klager over ejendomsmæglere, der har tilsidesat deres forpligtelser i henhold til lov om omsætning af fast ejendom og god ejendomsmæglerskik.

3. Tjek dit netværk for gode ejendomsmæglere

Spørg venner, familie og arbejdskolleger, om de kan anbefale en god ejendomsmægler.

4. Brug din mavefornemmelse

Få et tilbud fra mindst 2 mæglere – gerne flere – og aftal herefter et personligt møde med den eller dem, du umiddelbart synes bedst om.

Vælg ikke kun ud fra, hvem der sætter den højeste salgspris, for en høj vurdering er ikke nødvendigvis lig med en høj salgspris, da mæglerens vurdering kun er vejledende.

Brug din mavefornemmelse og mærk jeres kemi, når du mødes med ejendomsmægleren, hvor I bl.a. taler om, hvad en formidlingsaftale vil omfatte, den forventede salgspris, salær, og om mægleren evt. har en strategi for salget. Vælg den ejendomsmægler, du har størst tillid til – og sørg for at få tilbuddet på skrift.

5. Bonus-salærer og gaver fra ejendomsmægleren

For at få solgt boligen hurtigt til den vurderede pris har nogle mæglere en ordning, hvor sælgeren kan betale en særlig bonus til ejendomsmægleren. Reflektér over, om en sådan bonus er en reel fordel for dig, eller om den bare er ekstra løn for det, ejendomsmægleren jo er ansat til at gøre.

Nogle mæglere lokker også med en gave – fx et fladskærms-tv. Overvej, om du i stedet skal forhandle om et nedslag i salæret, der måske svarer til gavens værdi.

LÆS OGSÅ: Så meget koster det at sælge sit hus

6. Vær opmærksom på ejerforhold og samarbejdsaftaler

Mange ejendomsmæglere er ejet af - eller har et fast samarbejde med et bestemt pengeinstitut, realkreditinstitut eller forsikringsselskab. Ejendomsmægleren er forpligtet til at oplyse dig om, hvilke selskaber han/hun arbejder sammen med og skal også oplyse om størrelsen på evt. provisioner. Uanset hvad ejendomsmægleren foreslår, er du helt fri til at vælge aftaler om finansiering, rådgivere, leverandører og håndværkere.

LÆS OGSÅ: Så meget koster det at sælge sit hus

7. Medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening som kvalitetsstempel

Det kan være en god idé at vælge en ejendomsmægler, der er medlem af brancheforeningen Dansk Ejendomsmæglerforening (DE), hvad 9 ud af 10 ejendomsmæglere i Danmark er. Som medlem er mægleren forpligtet til at følge diverse normsæt og brancheregler – fx de forbrugeretiske regler, som sætter yderligere krav til mæglerne ud over selve lovgivningen. Herudover er der krav om løbende efteruddannelse, ligesom du kan være sikker på, at mægleren har den lovmæssige ansvarsforsikring og garantidækning for deponerede midler.

Hvis din ejendomsmægler ikke er medlem af DE, tjek da, om han/hun har en ansvarsforsikring og har stillet behørig sikkerhed for deponerede midler.

Husk dette, når du har valgt ejendomsmægler!

1. Få ejendomsmægleren til at udspecificere tilbuddet

Spørg ind til, hvad du får for pengene, og hvad de konkrete ydelser dækker over. Der er en række obligatoriske ydelser, mæglerne skal udføre (se faktaboks om ejendomsmæglerens opgaver), og derudover en masse tillægsydelser, som varierer fra mægler til mægler. Husk, at pris og kvalitet ikke altid hænger sammen.

Få klarlagt: 

 1. Hvilke og hvor mange annoncer mægleren tilbyder. 
 2. Hvor og hvor ofte der annonceres. 
 3. Hvem der står for fremvisning i forbindelse med salget (dig eller mægleren). 
 4. Hvem der står for opgaverne, efter at ejendommen er solgt, og hvad disse opgaver nærmere består i. 
 5. Hvem der overdrager boligen til køberen (aflevering af nøgler, aflæsning af måler, evt. gode tip/råd om boligen).

Sørg for, at mægleren skriver alt ind i jeres formidlingsaftale. Vær også opmærksom på, hvor lang bindingsperioden er, hvilket ifølge lovgivningen maksimalt kan være et halvt år.

2) Prut om ejendomsmægler-salæret

Forsøg at forhandle salæret til ejendomsmægleren ned, hvilket især er muligt, når markedet er presset. Brug evt. dine indhentede tilbud i forhandlingen. Et typisk ejendomsmæglersalær ligger på 50.000-100.000 kr., og et nedslag på 15-50 % er ikke urealistisk (men kan variere fra område til område). Hvis ikke du kan forhandle om salærbeløbet, forsøg da at få nogle andre ting med som en større fotopakke eller flere annonceringer af din bolig.

3) Udfør evt. selv en del af ejendomsmægler-arbejdet

Når du sælger din bolig, skal du fremvise en del offentlige dokumenter, som ejendomsmægleren som regel skaffer. Men du kan måske spare lidt af udgiften til mægleren ved selv at finde dokumenterne (der er forskellige, alt efter om du sælger et hus eller en lejlighed):

 • Årsopgørelse på kreditforeningslån (skal sælgeren skaffe)
 • Seneste ejendomsskattebillet
 • BBR-ejermeddelelse
 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Seneste opgørelse af fællesudgifter 
 • Seneste generalforsamlingsreferat fra ejerforeningen 
 • Seneste årsregnskab fra ejerforening 
 • Tilstandsrapport/el-installationsrapport 
 • Energimærke 
 • Ejerskifteforsikringstibud

Du kan også spare penge ved selv at stå for at vise din bolig frem til interesserede købere. Sørg for at få det skrevet ind i formidlingsaftalen, hvis du ønsker at gøre noget selv.

Disse opgaver skal ejendomsmægleren udføre

Hvis du bruger en ejendomsmægler i forbindelse med salg, er der en række opgaver, han/hun ifølge lov om omsætning af fast ejendom bl.a. skal udføre:

 1. Lave en skriftlig formidlingsaftale. Formidlingsaftalen er en specifikation af de opgaver, I har aftalt, at ejendomsmægleren skal håndtere samt en opgørelse over mæglerens salær.
 2. Foretage en beregning af salgsprovenuet og vise dig et salgsbudget.
 3. Vurdere boligen og sætte en kontantpris på den. Mange ejendomsmæglere tilbyder at gøre det gratis, da de er interesserede i at få opgaven med at sælge boligen.
 4. Lave nødvendige undersøgelser, indhente og kontrollere dokumenter og andre oplysninger, der er relevante for bolighandlen. Hermed får køber af ejendommen et fuldt overblik over, hvad han/hun køber, og sælger bliver informeret om, hvad han/hun skal forvente i forbindelse med salget.
 5. Lave en salgsopstilling. Oplysninger om boligens nøgletal, indestående boliglån, der kan overtages af køber, kontantpris samt brutto- og nettoudgiften, der er forbundet med at eje og anvende boligen.
 6. Rådgivning om behov og mulighed for at få lavet en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport. Dvs. hvorvidt sælgeren skal benytte sig af Huseftersynsordningen og de fordele og ulemper, der er forbundet hermed.
 7. Lave et udkast til en købsaftale og forhandle med forskellige købere.

Derudover kan en ejendomsmægler hjælpe dig med at:

 • Markedsføre din bolig i aviser og på internettet.
 • Vise boligen frem for interesserede købere/afholde åbent hus. 
 • Berigtige handlen – altså sørge for, at den bliver gennemført i praksis (bl.a. tinglysning af skødet, udarbejdelse af refusionsopgørelse og frigivelse af købesum). 
 • Indhente dokumenter og videresende dem til relevant aktør (f.eks. bank og køberens rådgiver). 
 • Få kontakt til fx håndværkere, landinspektør, kommune, advokat m.m. 
 • Finde potentielle købere via sit eget køberkartotek og ellers forhandle med interesserede købere. 
 • Rådgive omkring evt. køb af ny bolig.

Kilder: Boligejer.dk og Dansk Ejendomsmæglerforening

En ejendomsmægler skal være uvildig

Ejendomsmægleren skal give uvildig rådgivning og må derfor ikke fungere som rådgiver for både køber og sælger i samme handel. Endvidere skal en ejendomsmægler leve op til god ejendomsmæglerskik – der er en præcisering af de regler, som gælder i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom.