8 gode råd: Sådan gør du lige efter skybruddet

Når skybruddet rammer, og vandet fosser ind i stue eller kælder, gælder det om at begrænse skaden mest muligt og få styr på forsikringen. Læs her, hvad du konkret skal gøre.

Ser din kælder sådan her ud, så er der flere ting, du bør gøre lige med det samme. Print evt. denne liste ud, laminer den og hæng den på kældervæggen.

Ser din kælder sådan her ud, så er der flere ting, du bør gøre lige med det samme. Print evt. denne liste ud, laminer den og hæng den på kældervæggen.

 1. Begræns skaden i videst muligt omfang. Sug vandet væk med en vandstøvsuger, hvis der er under ca. 5 cm vand på gulvet, eller pump vandet væk med en dykpumpe, hvis der er ca. 5 cm vand eller mere. Sæt en slange på dykpumpen og før den væk fra huset. En vandstøvsuger fås fra ca. 2.000 kr. og op, mens en dykpumpe kan købes fra ca. 400 kr. op - det er også muligt at leje både en vandstøvsuger og en dykpumpe. Forsikringen vil efterfølgende dække dine udgifter for anskaffelse og strøm, når du anmelder skaden.
 2. Brug gummistøvler eller waders samt gummihandsker, når du bevæger dig i vandet. Ved skybrud blandes overfladevand (regnvand) ofte med fækalie- og bakterieholdigt spildevand fra kloakken. Det kan gøre dig syg, hvis vandet f.eks. kommer i kontakt med en rift på huden.
 3. Red alt, hvad reddes kan. Prioritére indsatsen, så du først sikrer genstande, der ikke kan erstattes, fx fotos, vigtige papirer, kunst og genstande med affektionsværdi.
 4. Meld skaden til forsikringsselskabet – hvis du kan komme igennem. Ellers meld det på internettet. Forsikringsselskaberne har også informationer på deres hjemmesider. Bed også om praktiske instrukser, fx om du selv skal kontakte et bestemt skadeservicefirma. Kan du ikke få fat i forsikringen, så prøv selv at få assistance hos et skadeservicefirma eller relevante håndværkere. Du skal derimod ikke træffe aftaler om rekonstruktion o.l. uden at have en helt klar aftale med forsikringen.
 5. Forsikringen vil aldrig ’straffe’ dig for at gøre alt, hvad du kan, for at begrænse skaden. Det er din pligt som forsikringstager. Derimod vil forsikringen oftest dække alle dokumenterede udgifter efterfølgende – også til håndværkere og materiel – der har at gøre med en decideret skadebegrænsende indsats. Så gem alle kvitteringer for evt. materielindkøb og håndværkerassistance. Sædvanligvis vil du endda blive kompenseret økonomisk for de timer, du selv lægger i opgaven, dog med en mindre sum penge (80-120 kr pr time).
 6. Når vandet er væk, er det vigtigt at tørre kælderen eller rummet i videst muligt omfang. Lav grundigt gennemtræk, og kan du skaffe en affugter, så sæt den i drift. Husk at lukke vinduerne, når affugteren kører.
 7. Tag billeder af alle skader undervejs i forløbet og smid ikke skadet indbo ud, før du har haft besøg af en taksator.
 8. Bemærk: Uisolerede kældre med beton- eller klinkegulv kan typisk godt tåle en mindre oversvømmelse, uden bygningselementerne tager skade. Men du skal naturligvis have vandet væk alligevel og sørge for god udluftning, til der er tørt igen. Kontakt dog altid dit forsikringsselskab og meld hændelsen, så sagen er behørigt registreret, hvis der senere skulle opstå fugtproblemer som følge af oversvømmelsen.

LÆS OGSÅ: Genbrug af regnvand

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • Forsikringsoplysningen
 • TRYG Forsikring
 • Thorø’s Fugtteknik

Henvisninger:

 • Se Bolius' tema om oversvømmelse

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab