Spørg Bolius

Asbest i loftrum - skulle det have stået i tilstandsrapporten eller dækker ejerskifteforsikringen?

Hej,

Vi har købt et etplans hus fra 1973, hvor der er et loftrum, vi så kan sætte kasser og andet, man ikke bruger til daglig, op. Vi har nu konstateret, at der muligvis er asbeststøv/-slam deroppe oven på isolering og spær. Der står intet i vores tilstandsrapport om dette. Derudover har vi en enkel plade (hvad vi ved af), der er revnet indvendigt. Igen står der intet om dette.

Vi tænker at få foretaget en prøve af dette støv/slam. Men vi er i tvivl om, hvorvidt vi har ret til at få det dækket, hvis det skal laves? - da det vil være en tung post at dække.

Skal dette fremgå i tilstandsrapporten? Og har personen, der har udført husrapport, derfor ikke været grundig nok eller hvordan?

Vh. Oliver

Hej Oliver

Først og fremmest bør man ikke opbevare ting på loftet. Vi siger, at alt det, som du ikke vil stille ud på din terrasse, det bør du heller ikke stille op på loftet. Læs mere her: Disse ting bør du ikke opbevare på loftet

Asbestslam er blevet mere ”normalt” i tagrum, efter at mange er begyndt at få renset og malet deres asbestholdige fibercementtage. Det skal tages alvorligt uanset mængden. Er det i mindre omfang og bruges loftet ikke, ville jeg ikke være så nervøs. Men vælger I, trods mit tip ovenover, at bruge loftet til opbevaring, skal det fjernes. Dette gøres af et professionelt saneringsfirma. Læs mere om asbest i boliger her: Asbest i boliger

Hvorvidt det skulle have været oplyst i tilstandsrapporten, har jeg, med begrænset kendskab til de konkrete forhold, svært ved at vurdere. Min umiddelbare vurdering er, at det burde stå i rapporten.

Hvis den revnede tagplade er tydelig, burde det selvfølgelig også have været noteret i rapporten.

For at klage over de manglende registreringer, skal I rette henvendelse til den bygningssagkyndige, som har lavet tilstandsrapporten. Hvis klagen afvises, kan I sende klagen videre til Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede bygningssagkyndige.

Så vil de vurdere sagens omfang.

Kontakt med fordel jeres egen byggesagkyndige, som kan besigtige og vurdere omfanget, samt bistå og rådgive om sagsforløbet.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Henrik Bisp, fagekspert

Aktuelt på forsiden