Spørg Bolius

Asbestfibre trængt ind i loftsrum efter tagrensning - hvordan beskytter jeg familien?

Kære Bolius,

Min familie har netop indgået aftale om overtagelse af et dejligt hus, som vi glæder os meget til at flytte ind i. Der er dog det lille men, at tilstandsrapporten beskriver (K1):

"Tagplader er blevet renset og malet. Der er i forbindelse med afrensningen trængt en smule slam indeholdende asbestfibrer ind i tagrummet, hvor det ligger på isoleringen.

Note: Kontakt med og spredning af slammet bør undgås, og der bør udvises forsigtighed ved færdsel i tagrummet."

Vi har ikke selv nær-inspiceret loftet, og er derfor ikke helt sikre på omfanget.

Vi er bekendt med de slemme sundhedskonsekvenser af mulig asbestforurening, og som børnefamilie vil vi selvfølgelig gerne være sikker på, at vi ikke løber nogen risiko. De to mest oplagte muligheder jer ser, er derfor:

#1: Betale et firma for forsvarlig fjernelse af alt isolering på loftet og afrensning af anden mulig asbest forurening, for derefter at lægge ny isolering.

#2: Sikre, at loftslemmen er tilstrækkeligt isoleret og ikke benytte loftet.

Men er der nogle andre brugbare løsninger?

Er det f.eks. muligt at lægge et ekstra lag isolering ovenpå, og på den måde indkapsle det? Selvfølgelig iført maske og overdækningstøj.

Eller kan man godt færdes på loftet og benytte til langtidsopbevaring?

Er der risiko for asbest i luften i resten af huset?

Der er tale om en villa fra 1971 i Hørsholm på 140 kvm.

Råd og forslag er velkomne.

Mvh. Rasmus

Hej Rasmus

Der bliver desværre renset rigtig mange tage med asbest for tiden. Det forlænger ikke levetiden for pladerne, men er nok udelukkende en kosmetisk forbedring.

Når afrensning af tage finder sted, skal man sørge for, at vandet fra afrensningen bliver samlet op. Det sker dog temmelig ofte, at der kommer slam ind i selve loftrummet.

Som udgangspunkt gør det ikke noget, at der ligger lidt slam i loftrummet, og jeg antager, at adskillelsen mellem loftrum og beboelse er tæt. Men det vil betyde, at man aldrig kan benytte loftrummet, og man kan nok aldrig være sikker på, at der ikke flyver lidt fibre rundt, hvis det blæser kraftigt.

I skal nok, som det første, få undersøgt, om der er asbestfibre i loftrummet. Man kan på nettet finde firmaer, der kan analysere det slam, der ligger i loftrummet. Det kan kaste lys over, om der er asbest i slammet.

Viser det sig, at der er asbest, er der de muligheder, som du selv nævner. Altså enten at få det fjernet, en asbestsanering, eller at lukke loftrummet til.

Jeg vil ikke mene, at en løsning med at lægge nyt isolering ovenpå er holdbar. Måske holder man asbesten inde, men der skal ikke flyttes meget på isoleringsmåtterne førend støvet kan frigøres. Desuden er det ikke en god ide at ”gemme” farlige forhold. Hvis fx man sælger sin bolig, kan man glemme at oplyse de nye ejere om det.

Læs mere: Asbest i boliger

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine R. Sode, fagekspert

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden