En aftale mellem regeringen og bankerne kan give dig en stor besparelse, hvis du vil erstatte dit gasfyr eller oliefyr med en varmepumpe og ikke bor i et område, hvor det er muligt at få fjernvarme.

Aftalen betyder, at bankerne dropper de faste gebyrer på et banklån, mens staten samtidig giver afkald på både det faste tinglysningsgebyr på 1.730 kr. og den variable afgift på 1,45 procent af lånebeløbet. 

Samtidig har bankerne givet regeringen håndslag på at tilbyde deres kunder lån til en ekstra lav rente, når gas- eller oliefyret skal udskiftes.

Elafgiften

Elafgiften er sat ned til 1 øre pr. kWh fra 1. januar 2023. Til sammenligning var elafgiften omkring 90 øre ved udgangen af december 2022.   

Den nedsatte afgift blev vedtaget af Folketinget i efteråret 2022 og gælder i de første seks måneder af 2023.  

Det indebærer, at du i perioden betaler den samme elafgift på 1 øre pr. kWh, uanset om du bruger mere eller mindre end 4.000 kWh om året.  

Høje oliepriser og gaspriser gør varmepumpe attraktiv

Stigende energipriser har gjort både gas og olie til en dyr opvarmningsform for landets boligejere, som typisk har oplevet en fordobling af varmeregningen. 

Der er derfor god økonomisk fornuft i at skifte gas- eller oliefyret ud med fjernvarme, eller en varmepumpe, hvor fjernvarme ikke er muligt. Med en ny varmepumpe er der udsigt til et markant fald i varmeregningen, selv om den næppe kommer lige så langt ned som i 2020/2021.

Vælger du fx et jordvarmeanlæg til et hus på 130 m2, er der udsigt til et fald i varmeregningen fra cirka 32.000 kr. til cirka 19.000 kr. på et år. I beløbet er der indeholdt udgifter til afskrivning på anlægget.

Regnestykket gælder for udskiftning af et gasfyr ved en gaspris på 16,80 kr. pr. m3 og en elpris på 2,16 kr. pr. kWh inkl. reduceret elafgift.

Banker lægger op til ultralav rente på energilån

De fleste banker har endnu ikke fastlagt rentesatsen på de nye energilån, som kommer på markedet i 2023. 

Danske Bank har dog taget forskud på glæderne og tilbyder allerede i dag energilån uden startgebyrer og til en rente på 0,99 procent. Dog skal der fortsat betales tinglysningsgebyrer frem til årsskiftet.

Nordea Bank har endnu ikke meldt noget ud officielt, men meget tyder på, at banken vil lægge sig i slipstrømmen af sin konkurrent med et renteniveau lige omkring 1 procent og måske en spids under Danske Bank.

Efter al sandsynlighed bliver renten på energilånet dog lidt højere i 2023, da bankernes udlånsrente er styret af Nationalbanken, som i løbet af det næste års tid ventes at hæve renten med cirka 0,5 procentpoint.

Udsigt til besparelse på 20.000 kroner 

Kombinationen af en lav rente og fjernelse af bankens faste gebyrer og statens afgifter giver en solid besparelse til de boligejere, der skrotter det gamle gas- eller oliefyr med en nyinstalleret varmepumpe.

Samlet set har boligejere, der ønsker at låne 150.000 kr. i banken til finansiering af et nyt jordvarmeanlæg, udsigt til en besparelse på op til 20.000 kr. efter skat.

Besparelsen afhænger dog af, hvor langt bankerne går ned i rente. I skemaet er antaget en rente på 2 procent, men falder renten til 1 procent, som antydet af Danske Bank, stiger besparelsen med cirka 5.000 kr.

Sådan er besparelsen på et energilån med rabat sammensat

Forudsætninger: Bankens låneprovision er sat til 1 %, den variable tinglysningsudgift udgør 1,45 %, rentebesparelsen er beregnet over en løbetid på 10 år og er anslået til 2,5 procentpoint. Oprindelig rente er anslået til 4,5 %.

 

Beløb

Lånets størrelse

150.000

Bank: Normal låneprovision på 1 %

1.500

Bank: Normalt lånegebyr

1.000

Staten: Normalt tinglysningsgebyr

1.730

Staten: Normal tinglysningsafgift på 1,45 %

2.175

Bank: Rentebesparelse anslået

13.985

Besparelse i alt

20.390

Banklån mere velegnet til energilån end realkreditlån

Selv om aftalen mellem regering og banker også gælder realkreditlån, vil de fleste boligejere være bedst tjent med et banklån, hvis de skal have et lån til at skifte deres olie- eller gasfyr ud med en varmepumpe. Med en rente på cirka 1,6 procent for det billigste flekslån, et f-kort-lån, vil et realkreditlån alene af den grund være en dyrere løsning.

Ganske vist slipper låntagerne for de faste gebyrer til bank, realkreditselskab og staten på små 9.000 kr. Men på den anden side skal boligejeren fortsat betale kurtage på 0,15 procent og må også affinde sig med et fradrag i kursen på typisk 0,2 point. For et lån på 150.000 kr. løber den omkostning op i cirka 500 kr.

Kun i den situation, hvor du i forvejen skal lægge realkreditlånet om, og i den forbindelse kan opnå et større lån, er realkreditten en attraktiv mulighed.

Fakta om de nye gebyrfri energilån

Aftalen mellem regering og banker træder i kraft den 1. januar 2023, men Danske Bank tilbyder allerede nu de billige lån. Frem til 1. januar skal boligejerne dog fortsat betale tinglysningsgebyrer.

Med aftalen forpligter bankerne sig til at tilbyde bank- og realkreditlån uden gebyrer. På realkreditlån skal der dog fortsat betales kurtage og kursfradrag.

Bankerne forpligter sig også til at tilbyde banklån med en særlig lav rente. Niveauet er lagt med Danske Bank, der tilbyder lån til 1 % i rente. Hvis eller når Nationalbanken forhøjer renter.

Der er ikke aftalt nogen løbetid på de kommende energilån. Efter alt at dømme vil løbetiden ligge på 10–15 år. Ved et 10-årigt lån på 150.000 kr. og en rente på 1 %, vil den månedlige nettoudgift udgøre 1.272 kr. Der er indregnet en værdi af rentefradraget på 33,6 %.