Beregn omkostninger ved at omlægning af realkreditån

En af de store omkostninger ved omlægning af et fastforrentet lån er den såkaldte differencerente.
 
Ved hjælp af nedenstående beregner kan du eksperimentere med en indfrielse af dit fastforrentede lån samt tjekke omkostninger og herunder størrelse af differencerenten.
 
Beregneren giver dig et vejledende overslag over de samlede omkostninger, men kan ikke erstatte bankens mere præcise beregninger. Du opnår det mest retvisende resultat ved indfrielse af lån med restløbetid på mellem 20 og 30 år og en kurs på tæt på 100 for det nye lån – helst i intervallet 98 – 100.
 
I beregneren kan du eksperimentere med, hvor stor en effekt lånets størrelse, renteforskel og opsigelsestidspunkt har for det samlede resultat.
 
Resultatet får du i form af de samlede omkostninger og et overslag over første års besparelse efter skat samt antallet af år, før omkostningerne er hentet hjem.
 
Indtast dine data og få et overslag over, om en låneomlægning kan betale sig for dig. Du behøver kun indtaste data i de tre første felter, da beregneren pr. default indsætter dato i de to sidste felter.

Se beregnerens forudsætninger

  • Godtgørelsesrente: Minus 1,15
  • Kurtage: 0,15 procent
  • Kursskæring: 0,2 procent
  • Kurs på nyt lån: 99
  • Skatteprocent: 33
  • Omkostninger forudsættes betalt kontant
  • Omlægningen finder sted som en pari/straks-indfrielse, hvilket indebærer, at det gamle lån indfries til kurs 100
  • Ved optagelse af det nye lån er benyttet en afregningskurs på 99
  • Normalt bør kursen på den nye obligation ligge mellem 95 og 100, før en låneomlægning er attraktiv
  • Gebyrer er hentet fra Nordeas prisliste, men adskiller sig ikke væsentligt fra konkurrenternes omkostninger

Helst restløbetid over 20 år

Beregneren giver det mest retvisende resultat ved lån med restløbetid på mellem 20 og 30 år. Default dato for opsigelse er dags dato og default for opsigelsestermin er førstkommende terminsdato inkluderet et opsigelsesvarsel på to måneder. 

Resultatet får du i form af de samlede omkostninger og et overslag over første års besparelse efter skat samt antallet af år, før omkostningerne er hentet hjem.

Indtast dine data og få et overslag over, om en låneomlægning kan betale sig for dig.  Du behøver kun indtaste data i de tre første felter, da beregneren pr. default  indsætter dato i de to sidste felter. Du kan dog også vælge selv at indtaste datoer i de nævnte felter.