Boligskattereformen træder i kraft den 1. januar 2024 og indebærer helt overordnet set, at de samlede boligskatter på landsplan forbliver uændret. For den enkelte boligejer betyder reformen imidlertid, at den samlede boligskat – grundskyld og ejendomsværdiskat - både kan stige, falde eller forblive uændret.

Overordnet set vil reformen øge den samlede boligbeskatning for ejerlejligheder og liebhaverboliger i de store byområder, mens de fleste boliger på landet og i de mindre byområder vil slippe lidt billigere i skat.

Tjek, hvad du skal betale i grundskyld og ejendomsværdiskat fra 2024 med beregner fra Skatteministeriet

Skatteministeriet har udviklet en boligskatteberegner, der giver et bud på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024, og hvor meget du evt. sparer i forhold til i dag.

Hovedprincippet i skattereformen er, at falder din samlede boligskat, får du glæde af besparelsen.

Og stiger din samlede boligskat som følge af reformen, kommer du som boligejer ikke til at mærke stigningen, da du modtager en skatterabat af samme størrelse som skattestigningen.

Køber du bolig fra 2024, risikerer du højere boligskat

Som boligejer er du derfor sikret mod skattestigninger. Anderledes forholder det sig, hvis du køber din nye bolig efter den 31. december 2023, som er skæringsdatoen. Køber du boligen efter denne dato, træder de nye regler i kraft.

Specielt i de dyre områder og ved køb af ejerlejlighed kan det betale sig at tjekke den kommende boligskat ud, hvis du står foran et køb.

Er du fx interesseret i en klassisk herskabslejlighed på Frederiksberg til 9 millioner kr., skal du ifølge salgsopstillingen betale 38.845 kr. i 2023 i årlige skatter i form af grundskat og ejendomsværdiskat.

Beregneren anslår selv den aktuelle skat til 29.000 kr. Boligskatteberegnerens bud ligger dermed cirka 10.000 under den faktiske boligskat, hvilket kan forklares med beliggenheden og lejlighedens karakter. 

Men køber du lejligheden efter skæringsdatoen, stiger den samlede boligskat ifølge beregneren med cirka 20.000 kr. til ca. 49.000 kr. Set i forhold til den aktuelle skat svarer det til en stigning på ca. 800 kr. månedligt.

Højere boligskat for ejerlejligheder i større byer, lavere skat for huse i provinsen

Typisk stiger den samlede skat for ejerlejligheder i de store byer, mens enfamiliehuse i provinsen slipper med lidt lavere skat.

Fx falder den årlige boligskat med 3.000 kr. for et parcelhus i Ollerup på Sydfyn, mens et ældre parcelhus i Hammel vest for Aarhus falder cirka 4.000 kr. i den årlige boligskat.

Sådan bruger du Skatteministeriets boligskatteberegner

Brug Skatteministeriets boligskatteberegner på denne måde:

  1. Indtast, hvilken kommune boligen befinder sig i.
  2. Vælg, om der er tale om et fritidshus, et enfamiliehus eller en ejerlejlighed. Vær opmærksom på, at du ikke har alle tre valgmuligheder i alle kommuner.
  3. Angiv boligens værdi. Kender du ikke værdien, kan du søge på boligsiden.dk eller boliga.dk for at finde priser på solgte boliger i samme område. Du kan også indtaste boligens adresse på fx dingeo.dk for at få et bud på boligens værdi.

 

Begrænsninger på beregner

Da Skatteministeriets boligskatteberegner kun benytter sig af kommune, ejendomstype og boligens værdi for at levere et bud på den fremtidige boligskat, er den bedst egnet for de mest almindelige boliger.

Fx accepterer beregneren i nogle tilfælde ikke boliger over en vis pris, hvilket måske skyldes, at en vurdering kræver en fysisk besigtigelse.

Overordnet set er beregneren helt klart bedst til ”mainstream”-boliger som fx en toværelses lejlighed på Østerbro i København eller et almindeligt parcelhus et sted i provinsen.

Er du derimod køber af en lejlighed i København til en meget høj kvadratmeterpris eller et fritidshus få meter fra stranden, skal du næppe regne med et alt for præcist resultat.