Overordnet set vil boligskattereformen øge den samlede boligbeskatning for ejerlejligheder og liebhaverboliger i de store byområder, mens de fleste boliger på landet og i de mindre byområder vil slippe lidt billigere i skat.

Med nedenstående beregner får du et bud på, hvor meget du skal betale i ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024, og hvor meget du evt. sparer i forhold til i dag.

Beregneren giver det mest præcise resultat for standardboliger med et areal på 100 - 150 m2 beliggende i områder med "normale" boligpriser - typisk boliger i og omkring større byområder.  

Er der tale om meget store boliger i landområder med unormalt lave boligpriser som fx Lolland, Sønderjylland og dele af Vestjylland, vil resultatet ikke nødvendigvis være retvisende.

Forklaringen er, at den skønnede bygningsværdi kan være højere end prisen for hele ejendommen, hvilket resulterer i en negativ grundværdi. Imidlertid har Vurderingsstyrelsen fravalgt "negative grundværdier", hvilket beregneren ikke har taget højde for.

Boligskattereformen var oprindelig planlagt til at træde i kraft i 2021, men blev i oktober 2019 udskudt til 2024.

Med en så lang tidshorisont  bør det understreges, at beregningsmodellen kun giver en vejledende beregning på din samlede boligskat i 2024..

Vi kender ikke de endelige grundskyldspromiller for 2024, og dertil kommer, at boligpriserne kan ændre sig i den ene eller anden retning frem til 2024.

Beregn din boligskat her

Få hjælp og se forudsætninger - klik her

 • Generelt:
 • Du finder et bud på boligens salgspris ved at indtaste din adresse på bolighed.dk eller hente inspiration fra udbuddet af tilsvarende boliger på boliga.dk eller boligsiden.dk. I feltet "Bygningsværdi hus - pr. m2", indtaster den anslåede værdi af en kvadratmeter boligareal. Værdien udtrykker, hvad det koster at genopføre én m2 boligareal - i form af et parcel- eller rækkehus - på din eksisterende grund.Et nybygget parcelhus har i 2019 en bygningsværdi på omkring 14.000 kr. pr. m2.
 • Bygningsværdi – hvad trækker op:
  - Dyre materialer - Højt til loftet
  - Herskabelig og eksklusiv udførelse
  - Gennemmoderniseret og opdateret
  - Klassisk stil – eksempelvis parketgulve i sildeben og massive fyldningsdøre
  - Lille boligareal, da dyre installationer i køkken, bryggers og bad vægter tungt i byggeregnskabet
 • Hvad er normen:
  - Normalt vedligeholdt
  - Nyere/moderniseret byggeri
  - Opdatering af køkken og bad
 • Bygningsværdi – hvad trækker ned:
  - Manglende vedligeholdelse
  - Ældre køkken og bad
  - Billige materialer
  - Stort boligareal, da den sidste m2 er relativt billigere end den første m2
  - Beliggenhed i et yderområde, hvor handelsprisen ikke kan dække genopførelsesprisen for boligen
 • Om resultatet – 2021: Beregneren giver et bud på, hvor meget du skal betale i grundskat og ejendomsværdiskat efter de nye regler. De nye skatteregler tilsiger, at dine samlede boligskatter ikke må stige i 2021 set i forhold beskatningen under et uændret system. Hvis du alligevel skal betale mere i boligskat i 2021 end hvis skattesystemet forblev uændret, vil du modtage en skatterabat på forskellen.  Skatterabatten bliver tildelt så længe du ejer boligen, og forsvinder ved et salg. Skatterabatten udtrykker et nedslag i ejendomsskatten og skal i sagens natur ikke betales tilbage.
 • Alle beregninger er baseret på oplysninger fra SKATs fakta-ark, ”Nyt boligbeskatningssystem – et overblik”, publiceret 2. maj 2017.
 • Da hverken Bolius eller SKAT har mulighed for at kende grundværdien, må vi regne baglæns og estimere en værdi af selve boligen (genopførelsesprisen for en tilsvarende bolig korrigeret for vedligeholdelsesstand og alder).
 • Ejendommens samlede værdi (ejendomsværdien) kender vi fra sammenlignelige boliger i området og fra prisstatistikker. Fra ejendomsværdien trækker vi derefter boligværdien og får en estimeret grundværdi.
 • Beregneren kan benyttes både til helårsboliger, fritidshuse og ejerlejligheder. Hvis din bolig er fredet, betaler du ikke grundskat, hvilket du selv må korrigere for i resultatet. Af hensyn til overskueligheden medtager beregneren ikke eventuelle stigninger i grundskatten frem til og med 2020. Der vil dog maksimalt være tale om en stigning på mellem 5 og 7 procent årligt i maksimum tre år. En eventuel stigning får ikke afgørende indvirkning på resultatet.
 • Fredede ejendomme, hvor der ikke bliver betalt grundskat, er ikke omfattet af beregneren. Beregner har indregnet eventuelle stigninger i grundskatten frem til og med 2020, da påvirkningen er relativt beskeden.