Når vi som forbrugere køber miljømærkede produkter, er vi med til at bidrage til et mindre miljøbelastende forbrug. Kravene til miljømærket gøres nemlig skrappere, efterhånden som der udvikles sundere alternativer.

Hvilke miljømærker findes?

Der findes mange miljømærker inden for stort set alle produkter og services. Nogle miljømærker er officielle, dvs. at de har fået myndighedernes opbakning, nogle er ikke-kommercielle og nogle er kommercielle og drevet af fx producenten eller byggemarkedet selv.   

På linket her kan du se Teknologisk Institut oversigt over de mest almindelige miljømærker til byggeri og byggematerialer. Publikation-miljøvurderinger-i-byggebranchen-juni-2019.pdf (indeklimamaerket.dk)

På linket her kan du se Forbrugerrådet Tænks oversigt over de mest almindelige miljømærker til hverdagens liv og husholdning. ”Få styr på Svanen, Blomsten og alle de andre” 

Læs mere om FSC-mærket for træ på hjemmesiden for FSC

Svanen og EU-blomsten 

Det første officielle miljømærke var den nordiske ”Svane”, kom i 1989 og få år senere (1992) kom EU-blomsten, som især retter sig mod det europæiske marked. Når det gælder krav til miljø, kvalitet og sundhed er mærkerne stort set ens. Som forbruger behøver du derfor ikke at bruge kræfter på at finde ud af forskellen på de to mærker.  

Når du vælger produkter med Svanen eller EU-Blomsten garanteres du bl.a.: 

 • At der er stillet miljøkrav til produktet i hele dens livscyklus 

 • At der er stillet krav til kemikalierne i produktet 

 • At der er stillet krav til produktets generelle kvalitet 

De specifikke krav er tilpasset til hver enkelt produktgruppe og service. 

Reglerne for de to officielle miljømærker ”Svanen” og EU-Blomsten” er udarbejdet på tværs af landegrænser og brancher og administreres af uvildige instanser.  

Indeklimamærket 

Indeklimamærket er et dansk mærke etableret i 1993 på opfordring af den daværende boligminister under navnet Dansk Indeklima Mærkning. 
Mærket stiller krav til produkters påvirkning af indeklimaet i din bolig, og adskiller sig fra mange af de andre miljømærker ved ikke kun at fokusere på kemikaliernes påvirkning under produktionen af produktet, men også under selve brugsfasen af produktet.

Når du køber produkter med Indeklimamærket betyder det bl.a. at du er sikret at: 

 • Produktet har en minimal afgasning af sundhedsskadelige stoffer. 

 • At loftprodukter ikke afgiver partikler og fibre i hjemmet 

 • At produktet har minimal lugt eller anledning til irriterede slimhinder og hovedpine 

 • At der medfølger den rette vejledning til produktet, så den ikke forringer indeklimaet over tid. 

Indeklimamærket drives i dag af Teknologisk Institut og er en ikke-kommerciel mærkningsordning.  

Hvilke fordele giver miljømærkningen?

Køber du miljømærkede produkter sikrer du dig et mere bæredygtigt produkt, der bl.a. gavner sundhed, indeklima, miljø, social lighed og som er af god kvalitet. Derudover bidrager du som forbruger til at nye mere bæredygtige produktionsmetoder bliver udviklet. Dit krav om en bæredygtig bolig sikrer effekten af miljømærkningen og stiller yderligere krav til producenten til de underleverandørerne der leverer til produktet. 

Hvilken relevans har miljømærkerne for bygge- og boligområdet? 

På bygge- og boligområdet er der i dag et stort udvalg af materialer og produkter med miljømærker, heriblandt byggematerialer som gulve, paneler, loftsplader, spånplader, fugemasse m.v.  

 • Boligopvarmning som brændeovne, kedler, biogas m.v. 

 • Midler til at vedligeholde boligen som maling, lakker og vaske- og rengøringsmidler 

 • Til haven som græsslåmaskine, havemøbler, grillkul, blomsterkasser, tømidler m.v. 

 • Ja hele boliger, lejligheder, børnehaver m.v. 

Dertil kommer møbler, boligtekstiler, legetøj, elektriske apparater, hotelophold og meget mere. 

Hvordan finder jeg de miljømærkede produkter?

Det er oftest, når du står nede i butikken eller byggemarkedet, at du kigger efter miljømærkerne. Mærkerne skal stå tydeligt på selve produktet, foran ved produktnavnet eller på bagsiden ved siden af varedeklarationen. Husk at du altid kan spørge fagfolkene i butikken til råds.   

Når du handler på nettet, plejer de fleste miljømærker også at fremgå tydeligt på produktsiden. Visse hjemmesider har en sorteringsfunktion, så du kan vælge kun at se miljømærkede produkter. 

Du kan også gå ind på miljømærkernes egne hjemmesider for at få et overblik over hvilke produkter og evt. leverandører der fører netop det miljømærke.  

På ecolabel.dk ”Skån miljø og natur – og bo bedre med Svanemærket og EU-blomsten” kan du fx gå ind i hvert af boligens rum og finde ud af, hvilke produkter, der er miljømærket, og hvorfor de er det. 

Kan jeg som forbruger stole på miljømærkerne? 

Der findes mange forskellige miljømærker, der hver især dækker over forskellige forhold, og som administreres af forskellige instanser. 

Lige gyldigt hvilke mærker der findes på dit produkt, er det altid godt at være kritisk og spørge ind til hvad mærket egentlig dækker over, og hvad det har betydet for netop det produkt du skal til at købe. Du kan dog sagtens være tryg ved især de mere bredt kendte mærker, som fx er dem nævnt i denne artikel.  
Officielle- og ikke-kommercielle miljømærker er til for at guide brugeren til mere bæredygtige produkter, og der føres løbende kontrol og markedsovervågning fra både miljømærkeorganisationernes selv, samt uvildig tredjepartskontrol. 

Svanemærket og EU-blomsten administreres af Miljømærkning Danmark, der løbende fører kontrol med de miljømærkede produkter og services i henhold til bekendtgørelsen og miljømærker. Bag FSC-mærket ligger et internationalt kontrol-og sporbarhedssystem, som sikrer at FSC-mærkede kun består af træ fra FSC-certificerede skove. 

Indeklimamærket, der administreres af Teknologisk Institut, kræver dokumentation for at produktet overholder emissionskravene, for at opnå tilladelse til at anvende mærket.  

Fakta om energimærkerne

”Maling med Svanen eller Blomsten har et minimalt indhold af opløsningsmidler og ingen tungmetaller eller blødgørere, der kan skade forplantningsevnen. Kvalitetskrav sikrer, at malingen rækker langt, dækker godt og er modstandsdygtig.”

Kilde: Ecolabel.dk

”Svanemærkede bygningsplader er et godt klimavalg pga. energieffektiv fremstilling. De består af en stor del fornybare eller genanvendte materialer. Hvis der indgår træ, skal en stor del bestå af genanvendt træ, savsmuld  og/eller træ fra certificeret bæredygtig skov. Krav til kemikalier sikrer godt indeklima”

Kilde: Ecolabel.dk

For at finde de miljømærkede varer kan man enten gå ud i forretninger og efterspørge dem, eller man kan finde produktnavnene på hjemmesiden ecolabel.dk under fanen ”Byg og Bolig”

I 2009 var der omkring 4.500 produkter, der var mærket med enten Svanen eller Blomsten Det er steget til omkring 15.000 produkter og tjenesteydelser. Omsætningen er steget til 8 mia., og forbrugerne og salget af miljømærkede produkter er omkring. 

Alle typer produkter kan ansøge om at blive miljømærket.

Når det skal vurderes om et produkt lever op til Svanemærkets standard gennemgår produktet en grundig analyse. Der stilles fx miljøkrav til:

 • Forbruget af resurser til produktionen af produktet
 • De materialer og kemiske stoffer, der indgår i produktet og i emballagen
 • Om produktet kan bortskaffes på en miljøvenlig måde, når det ender som affald efter brug.

I takt med den teknologiske udvikling bliver det lettere at godkende flere produkter og flere produktkategorier, fordi udnyttelsesgraden for materialerne bliver bedre og genbrugsprocenten for flere materialer er blevet højere.

Miljømærkning Danmark

Den daglige administration af miljømærkerne varetages af  Miljømærkning Danmark, som er en selvstændig enhed hos Dansk Standard.

Deres opgave er at behandle ansøgninger, udvikle kriterier for forskellige produktområder, give rådgivning og sørge for at markedsføre Blomsten og Svanen på en forsvarlig måde.

Det er også Miljømærke Danmark, der har ansvaret for at miljømærkningen er korrekt. 

Hvert år udgiver Miljømærkning Danmark en kontrolrapport, der beskriver hvor mange produkter, der bruger mærkerne uretsmæssigt..

I kontrolrapporten for 2016 står der:

”Miljømærkning skaber tillid. Med vores kontrol sikrer vi, at miljømærkede produkter lever op til kriterierne for at bære Svanemærket eller EU-Blomsten. Vi sikrer også, at de markedsføres korrekt, så private og professionelle forbrugere fortsat har tillid til miljømærkerne” Kontrolchef Trine Pedersen; Miljømærkning Danmark.

I 2016 blev der registreret 61 varer med forkert brug af miljømærkerne. Heraf var de 20 på brændeovne. Firmaet fratages retten til brug af mærkerne, hvilket er en fordel for forbrugeren.