Miljømærkerne er et godt pejlemærke, hvis du gerne vil vælge mere bæredygtige materialer. Ved at vælge miljømærkede produkter kan du blandt andet sikre dig, at der kun er anvendt træ fra bæredygtigt skovbrug, mindre brug af kemikalier og at produktionen er sket med henblik på at minimere CO2-forbruget.

- Det er en rigtig god idé at gå efter miljømærkede produkter, for det, der er godt for miljøet, er ofte også godt for dig selv, understreger Sarah Sonne Glatz, der er fagekspert med fokus på bæredygtighed hos Videncentret Bolius.

Miljømærkede produkter har ofte et meget lavere indhold af kemikalier, der kan skabe hudirritationer og astma hos dig og din familie, eller de kan have et design, der gør, at de lettere kan skilles ad, således at de kan vedligeholdes eller genbruges. 

Så selvom det i nogle tilfælde er lidt dyrere her og nu at vælge miljømærkede produkter end andre, så tjener det sig ofte hjem igen, fordi der er tale om kvalitetsprodukter med længere holdbarhed.

Hvilke mærker skal du kigge efter?

I disse år kommer der mere fokus på bæredygtighed, og derfor findes der et væld af mærkningsordninger, som kan være svære at navigere i som forbruger. 

– De store officielle mærker er gode pejlemærker, hvor du kan stole på, at producenterne lever op til de krav, mærket har opstillet, siger Sarah Sonne Glatz. 

Mange virksomheder, fx byggemarkeder, benytter også egne mærker, som kan være svære at sammenligne på tværs.

– Virksomhedernes egne mærker kan bestemt være gode valg, som trækker i den rigtige retning, men det er sværere at gennemskue forhold som krav og kontrol, siger hun.

Derfor opfordrer Sarah Sonne Glatz til at man spørger ind til, hvad mærket dækker over, når man støder på dem.
 

FSC og PEFC

FSC- og PEFC-mærket er miljømærker, der garanterer, at materialer og varer af træ kommer fra et bæredygtigt skovbrug, hvor der ikke fældes flere træer, end at skoven kan nå at blive gendannet over tid. 

Det er to adskilte miljømærker, der bliver brugt til materialer af træ, uanset om træet kommer fra de tropiske regnskove eller de svenske nåleskove. 

Mærkerne kan blandt andet findes på brædder, trægulve og havemøbler samt træbaserede produkter som isolering, papir, emballage osv. 

FSC-mærket sikrer, at træet er fældet med hensyn til skovenes økosystem samt at lokale skovarbejdere har arbejdet under de rette forhold. Kriterierne for FSC-mærket træ er blandt andet, at der ikke er fældet flere træer end skoven kan genoprette, at skove med truede dyre- og plantearter beskyttes, og at der ikke bruges unødige giftstoffer under skovbruget.

PEFC-mærket sikrer ligeså, at trævarerne er produceret under bæredygtige forhold, og mærket må kun anvendes, hvis driften af skoven foregår efter en række bæredygtige krav, som skaber gode levevilkår for skovens dyreliv og de mennesker, der lever og arbejder i skoven, samt træets videre vej fra skoven, gennem hele produktionskæden til butikkerne.

Svanemærket

Svanemærket garanterer, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende af sin slags. Fremstillingen skal ske uden skadelige kemikalier, og energi- og vandforbrug skal være så lavt som muligt. Der tages også hensyn til produktets mulighed for recirkulering efter endt brug, samt at kvalitet og funktion er mindst lige så god som tilsvarende produkters.

Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke. Det er stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989, og Danmark tilsluttede sig i 1997.

Du kan finde mærket på en lang række byggematerialer, fx maling, badeværelsesudstyr, træ, køkkener, garderobeskabe samt vinduer og døre.
 

EU-Blomsten

Målet med EU-Blomsten/Ecolabel er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærket på hele produktets livscyklus, når det fastsætter de krav, som certificerede produkter skal leve op til.

Der stilles ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav for at sikre effektive produkter, som har lang levetid. Når et produkt holder længe, begrænses miljøbelastningen fra ny produktion og affaldshåndtering.

EU-Blomsten er EUʼs officielle miljømærke og blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen. Du kan finde mærket på maling og flere typer gulve.
 

Indeklimamærket

Indeklimamærket stiller først og fremmest krav til afgivelse af kemikalier. Det skiller sig ud fra andre ordninger ved at have ekstra fokus på de kemikalier og partikler, et produkt afgasser og udskiller under selve brugsfasen.

Et produkt med Indeklimamærket har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften.

Indeklimamærket findes på et bredt udvalg af varer, heriblandt maling samt produkter med malede overflader som døre, vinduer, lofter og lister. Derudover findes Indeklimamærket også på tekstiler, møbler, gulve og køkkener.
 

Cradle to Cradle Certified

Cradle to Cradle Certified er et internationalt miljømærke, hvor byggematerialer og produkter vurderes ud fra en række kriterier inden for fem kategorier: materialesundhed og indholdsstoffer, genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vand- og undergrundsressourcer og social ansvarlighed.

Mærket er baseret på, at produktion og forbrug sker uden at skade hverken miljø, mennesker eller økonomi. Produkter skal være designet og produceret, så enkeltdele og materialer ved endt brug kan indgå i et nyt kredsløb og blive en ny ressource frem for at ende som affald.