Når du køber et nyt køkken, kan det være svært at få overblik over, hvad der er bæredygtigt, og hvad der ikke er. En god tommelfingerregel er at kigge efter miljømærkerne, der kan forekomme på hele køkkenet eller på elementer af køkkenet. 

Med miljømærker sikrer du dig blandt andet følgende:

  • at dit køkken kun indeholder træ fra bæredygtigt skovbrug
  • at produktionen er sket med henblik på et så lavt CO2-forbrug som muligt
  • at der ikke er giftig kemi i dine køkkenelementer 
  • at dit køkken er sikret ekstra lang holdbarhed og mulighed for genanvendelse.

Der findes et utal af mærkningsordninger i dag, og de har alle forskelligt fokus og forskellige niveauer af krav. Herunder gennemgår vi syv mærker, du kan støde på, når du køber køkken, og som alle har mere eller mindre fokus på miljøet og bæredygtighed.

Hvad gør miljømærkerne?

Miljømærkerne fremmer først og fremmest de designvalg, der er til fordel for naturen og miljøet omkring os. 

Mange af de kvaliteter, der er gode for naturen, er også gode for dig. Miljømærkede produkter har ofte et meget lavere indhold af kemikalier, der kan skabe hudirritationer og astma hos dig og din familie, eller de kan have et design, der gør at de kan skilles ad lettere, således at de kan vedligeholdes eller genbruges. 

Mange af miljømærkerne sætter også krav til den generelle kvalitet, så du som forbruger er sikret et produkt, der både lever op til de nyeste kvalitetsstandarder og er sikret en lang holdbarhed.

Er miljømærkede produkter dyrere?

Som udgangspunkt er svaret ja. De fleste produkter, der har opnået en form for miljømærke, koster ofte mere end de billigste alternativer, da de skal leve op til krav om fx materialevalg, designkriterier, etisk arbejdskraft og brug af vedvarende energi.

Produkterne skal også leve op til et vist kvalitetskrav, så derfor er det ikke kun miljøkravene, der giver prisen et skub op, men også det faktum, at du køber produkter med en højere kvalitet end de allerbilligste alternativer.

Men på længere sigt er svaret nej. Produkter med et miljømærke er i den samlede levetid ikke dyrere. Måske tværtimod. Når du køber god kvalitet, er du ofte sikret, at du gennem brugstiden skal bruge mindre tid på vedligeholde og reparation, og den dag, du måske skal bortskaffe dit køkken igen, er der en større mulighed for, at du faktisk kan sælge dit køkken til genbrug.  

Hvilke mærker skal du kigge efter, når du handler køkken?

Der findes mange forskellige mærkningsordninger og certificeringer. Når du skal vælge et nyt køkken, er der særligt en række mærker, der er relevante at være opmærksomme på, nemlig Energimærket, FSC og PEFC, Svanemærket og EU-Blomsten, Indeklimamærket samt Cradle to Cradle.

Energimærket

Mange kender allerede energimærket, når de skal handle elektronik og hårde hvidevarer. Energimærket er en indikator for, hvor meget energi et produkt forbruger i sin levetid, altså hvor meget du som bruger skal betale for driften. 

Energimærket går fra A og ned til G, hvor A tildeles de produkter på markedet der er mest energieffektive i forhold til de aktuelle EU-standarder. På nogle produkter kan Energimærket også informere om primære funktioner, vandforbrug, støjniveau, osv. 

Undersøgelser viser, at op mod 60 procent af den samlede klimabelastning fra et helt nyt køkken kommer fra de hårde hvidevarer. Når du skal vælge hårde hvidevarer til dit køkken, kan du derfor med fordel kigge efter energimærket, da det sikrer dig et lavere energiforbrug gennem hele levetiden og derfor ikke bare sparer dig for udgifter på din elregning, men i høj grad også sparer klimaet for uhensigtsmæssig høj CO2-udledning. 

Du kan dog ikke nedsætte hele klimabelastningen fra dine hårde hvidevarer. Energimærket kigger primært på energien brugt under brugstiden og altså ikke på den energi og de ressourcer, der er brugt under selve produktionen. 

Kort sagt betyder det at, hvis du skal købe et nyt køleskab, en ny ovn eller andre hårde hvidevarer, så skal du gå efter et produkt med det bedste energimærke, men hvis du står med et køleskab, der stadig fungerer fint, så er det bedste, du kan gøre, faktisk at vente med at udskifte det til et nyt, til det er brugt helt op. Også selvom dit gamle køleskab eller andet har et energimærke, der ligger under energiklasse A. 

Når du skal købe nyt køkken, kan du bl.a. kigge efter Energimærket på dine hårde hvidevarer, elektronik og elpærer.

FSC og PEFC

FSC og PEFC er to adskilte miljømærker, hvor formålet for begge er at sikre bæredygtigt skovbrug over hele verden lige fra de tropiske regnskove til de svenske nåleskove. Begge miljømærker forbindes primært med trævarer som brædder, trægulve og havemøbler, men mærkerne kan faktisk findes i alle typer produkter, som er lavet af træfibre, fx også tøj, papir, grillkul, isolering, smykker og emballager.

FSC-mærket sikrer, at de trævarer, du køber, er fældet med hensyn til skovenes økosystem samt at lokale skovarbejdere har arbejdet under de rette forhold. Kriterierne for FSC-mærket træ er blandt andet, at der ikke er fældet flere træer end skoven kan genoprette, at skove med truede dyre- og plantearter beskyttes, og at der ikke bruges unødige giftstoffer under skovbruget.

PEFC-mærket sikrer ligeså, at dine trævarer er produceret under bæredygtige forhold, og mærket må kun anvendes, hvis driften af skoven foregår efter en række bæredygtige krav, som skaber gode levevilkår for skovens dyreliv og de mennesker, der lever og arbejder i skoven, samt træets videre vej fra skoven, gennem hele produktionskæden til butikkerne.

FSC-mærket og PEFC-mærket findes allerede i de fleste byggemarkeder i dag samt på et bredt udvalg af træbaserede produkter.

Når du skal købe et nyt køkken, kan du bl.a. finde FSC- og PEFC- mærkerne på bordplader, trælåger, trægulvet og på andre møbler af træ.

Svanemærket 

Svanemærket er Nordens officielle miljømærke. 

De fleste kender allerede Svanemærket fra supermarkedet, hvor mærket findes på mange ikke-spiselige dagligvarer. Svanemærket vurderer hele produktets livscyklus – fra råvarer, til produktion, brug, bortskaffelse og recirkulering. Mærket stiller krav til blandt andet miljø, klima og kemikalier og sikrer, at du som forbruger ikke udsættes for unødig kemi, og at produkterne er af god kvalitet. 

Svanemærket kan også findes i byggemarkedet, og når du skal lave nyt køkken. Du kan blandt andet finde mærket på bordplader, byggeplader, kemiske byggevarer (fx spartel, lim og fugemasse), gulve (fx trægulve, laminat og linoleum), maling, møbler (fx spisebord, spisebordsstole og hylder) samt døre og dørkarme. 

Her sikrer Svanemærket blandt andet, at produktionen er sket med et forsvarligt forbrug af råvarer. Hvis der fx indgår træ i materialerne, skal en stor del af træet være genanvendt træ, savsmuld og/eller træ fra certificeret bæredygtig skov. Svanemærket sikrer også, at produkterne lever op til skærpede kemikaliekrav og har gode muligheder for genbrug eller anden nyttiggørelse efter endt brug. Samtidig stiller Svanemærket krav, der sikrer, at produkterne har en god kvalitet.

Når du skal vælge nyt køkken, kan du både finde totalløsninger med Svanemærket, eller du kan kigge efter køkkenbordplader, spisemøbler, gulve og maling med Svanemærket.

EU-Blomsten

EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke, og det er sammen med Svanemærket det eneste officielle miljømærke i Danmark. At et mærke er officielt betyder, at det har myndighedernes opbakning.

Målet med EU-Blomsten er at mindske den samlede miljøbelastning fra produktion og forbrug. Derfor ser miljømærket på hele produktets livscyklus, når det fastsætter de krav, som certificerede produkter skal leve op til. EU-Blomsten stiller krav til blandt andet miljø og kemikalier.

Hvis du skal lave nyt køkken, kan du se efter EU-Blomsten på maling, møbler og gulve (laminat og fliser).

Indeklimamærket

Indeklimamærket stiller krav til indholdet af kemikalier i vores produkter, men skiller sig ud ved også at have ekstra fokus på de kemikalier og partikler et produkt afgasser og udskiller under selve brugsfasen.

Det vil sige, at Indeklimamærket også stiller krav til dine produkters miljøpåvirkning, fra det øjeblik du har taget produktet med ind i din bolig, og et indeklimamærket produkt har gennemgået en omfattende prøvning og har dokumentation for afgivelsen af kemiske stoffer til luften.

Indeklimamærket findes på et bredt udvalg af varer heriblandt maling samt produkter med malede overflader som døre, vinduer og lister. Derudover findes Indeklimamærket også på tekstiler, møbler og gulve.

Når du skal købe køkken, kan du både finde totalløsninger med Indeklimamærket samt elementer som låger, skabe og bordplader.

Cradle to Cradle – Vugge til vugge

Cradle to Cradle er et international miljømærke, hvor produkter og byggematerialer vurderes ud fra en række kriterier inden for fem kategorier: Materialesundhed og indholdsstoffer, genbrug og genanvendelse, vedvarende energi, forvaltning af vandressourcer og social ansvarlighed.

Cradle to Cradle er baseret på, at produktion og forbrug skal kunne foregå uden at skade hverken miljø, mennesker eller økonomi. Produkter og materialer med Cradle to Cradle-mærket er designet og produceret så enkeltdele og materialer, ved endt brug, kan indgå i et nyt kredsløb og blive en ny ressource fremfor at ende som affald. 

For at et produkt kan opnå og opretholde Cradle to Cradle-mærket, skal produkterne og processerne bag løbende forbedres frem mod et 100 procent positivt aftryk på mennesker og miljø.

Cradle to Cradle er et internationalt anerkendt mærke, men er i Danmark endnu ikke så udbredt og derfor heller ikke så kendt som de andre nævnte miljømærker. Der findes dog allerede en del produkter på markedet, som fx kan findes i de lokale byggemarkeder.

Når du skal købe nyt køkken kan du bl.a. finde aluminiumsgreb til køkkenskabene og armrurer med Cradle to Cradle-mærket samt gulve, maling, fliser og rengøringsmidler.