Du skal som boligejer leve op til kommunens krav, hvis du bliver pålagt separatkloakering. Men hvordan du skal gøre det – og hvor dyrt det bliver – afhænger af din kommunes krav samt forholdene på din grund.

To muligheder ved separatkloakering

Overordnet set har du to muligheder for at aflede regnvandet. Du kan hyre en autoriseret kloakmester til at anlægge nye, separate kloakrør på din grund, eller du kan på anden vis holde regnvandet på din egen grund ved at bruge en LAR-løsning (lokal afledning af regnvand).

Uanset hvilken løsning, du vælger, er pointen, at du ikke længere må lede regnvandet ud med dit grå spildevand.

Gennemsnitspris på 40.000 kr.

At anlægge nye, separate kloakrør er den dyreste løsning. Ifølge Danske Kloakmestre vil prisen svinge mellem 700 og 2.500 kr. pr. løbende meter, afhængigt af fx hvor dybt de skal ligge, grundens beplantning og belægning samt jordens karakter.

Erfaringer fra Aarhus Kommune, hvor separatkloakering allerede er i gang, viser en pris på mellem 10.000 og 105.000 kr. Kommunernes Landsforening (KL) vurderer, at gennemsnitsprisen vil ligge omkring 40.000 kr.

- Det er svært at lave et individuelt skøn, da det fx koster mere, hvis din bolig ligger langt væk fra vejen, eller garagen eller terrassen ligger i vejen for de nye rør. Men umiddelbart lyder en gennemsnitlig pris på 40.000 kr. ganske fornuftigt, siger chefkonsulent for KL's teknik- og miljøkontor, Lars Kaalund.

LAR-løsning er billigere

Nogle boligejere kan vælge et billigere alternativ, hvor de selv afleder eller nedsiver regnvandet. Disse LAR-løsninger omfatter bl.a. faskiner, regnbede og søer. Prisen for en LAR-løsning vil oftest være mellem 10.000 og 20.000 kr. afhængigt af typen og om du selv hjælper med at anlægge det. 

- At lave en LAR-løsning kræver først og fremmest, at ens grund ikke ligger for tæt på grundvandet. Det kan man få at vide ved at spørge sin kommune. Derudover skal man have et grønt og frit areal. Oftest vil en typisk parcelhusgrund være stor nok.

- Alternativt kan man vælge at lave en mindre LAR-løsning på de nedløbsrør, der er længst væk fra vejen, siger Lars Kaalund.

Du skal underrette kommunen, før du må etablere en faskine eller lignende løsning. Det er boligejerens ansvar at sikre sig, at anlægget stemmer overens med eventuelle lokalplaner og servitutter.

Boligejerens fordele ved separatkloakering

Separatkloakering kan blive en dyr affære for den enkelte boligejer og vækker formentlig ikke begejstring i de danske villakvarterer.

Men der følger også en række økonomiske fordele med for boligejerne.

Det siger sig selv, at risikoen for oversvømmelsemindskes, idet der kommer mindre vand i de nuværende kloakrør. Med en mindsket risiko for oversvømmelse, kan det være muligt at få en billigere forsikring.

Derudover vil den forventede stigning i spildevandsafgiften blive mindre grundet en mindre belastning. Og slutteligt kan det blive nemmere at sælge sin bolig, hvis der er udført separatkloakering.

Sådan sparer du penge på kloakseparering

Der kan være billigere, alternative løsninger, hvis du bliver pålagt separatkloakering af din kommune. Om du kan bruge den enkelte løsning afhænger af din grund og af kommunens krav. De fleste løsninger kræver brug af en autoriseret kloakmester og tilladelse fra kommunen.

- Indsaml tilbud: Ved at få tilbud fra flere kloakmestre undgår du den dyreste løsning.

- Samarbejd med naboerne: Det kan give en reduktion hos kloakmesteren, hvis du går sammen med dine naboer eller grundejerforeningen.

- LAR-løsning: Behold regnvandet på egen grund med fx en faskine, regnbed eller sø. Du skal underrette din kommune før du laver en LAR-løsning. Derudover skal du bruge en autoriseret kloakmester, hvis løsningen skal forbindes til kloaknettet. En LAR-løsning vil koste mellem 10.000 og 20.000 kroner. 

- Afled vandet over jorden: Lav et dræn eller en rende, så regnvandet kan afledes over jorden. Det kræver, at din grund hælder mod vejens afløb.

- Luk nedløb: Luk de nedløb, der er længst væk fra vejen, og vend hældningen på tagrenderne, så vandet løber mod de åbne nedløb. Ved denne løsning bliver de gamle nedløb og rør overflødige og skal afproppes af en autoriseret kloakmester. Du kan også lave en mindre LAR-løsning på de nedløb, der ligger længst væk fra vejen.

- Luk kælderens afløb: Lav et overdækket udhæng over din udvendige kældernedgang. Dermed ender regnvandet ikke i kælderskakten, hvorfor afløbet kan sløjfes.

- Tilslutningsbidrag: Du kan i nogle kommune få en del af dit tilslutningsbidrag tilbage, hvis du selv afleder dit regnvand.

- Håndværkerfradrag: Du kan få fradrag for dine udgifter til kloakmesterens arbejdsløn.

Kilde: Danske Kloakmestre, KL