Det går langsomt, men støt fremad med at bygge boliger af træ i Danmark. Ifølge en uvildig Rambøll-rapport er det nu cirka 11 procent af boligbyggeriet i Danmark, som foretages helt eller delvist i træ.

Videncentret Bolius har bedt to centrale aktører om at dele ud af deres viden om træboliger. Det er centerchef Niels Morsing og rådgivende ingeniør Henriikka Taipale, begge fra Center for Træ og Biomaterialer på Teknologisk Institut.

Hvorfor denne interesse for at bygge i træ?

Niels Morsing: – Den væsentligste og mest indlysende årsag er den grønne omstilling. Der er behov for mere bæredygtigt boligbyggeri og en nedskæring af CO2-udledningen pr. kvadratmeter. Den generelle tolkning er, at det kan gøre en positiv forskel, hvis man anvender træ.

Hvilke tilgange til boligbyggeri i træ findes der?

Niels Morsing: – Stolper og vægge er typisk af træ. Vægelementer kan være CLT, krydslaminerede træelementer, men også biogene letvægtsmaterialer – altså materialer, der stammer fra naturen. Den ydre beklædning kan være træ eller andet.

Men i Danmark er vi stadig ved at gøre os erfaringer med træbyggeri?

Niels Morsing: – Bygherrer er generelt ikke bekendt med træbyggeri. Der er ikke nogen standardiseret løsning. Den store udfordring er at overvinde reglerne i forhold til brand. Der er også akustiske aspekter, som især handler om lyddæmpning i etageadskillelser i træboliger. Bygherrer skal vænne sig til styring af vand og fugt under selve byggeriet. Der skal være tørt under træbyggeri, for ellers kan der komme skimmelsvamp, og i værste fald kan materialerne gå i forrådnelse.

Henriikka Taipale: – Spørgsmålet om brandrisiko kunne måske klares med en opdatering af bygningsreglementet. I andre nordiske lande kan man bygge med træoverflader uden samme bekymring for brand.

Niels Morsing: – Der er lavet adskillige brandtests af CLT-elementer, der viser, at ilden kun er i stand til at trænge igennem det første af de laminerede lag i værste fald.
 

Er der også fordele ved byggeprocessen, når det gælder træbyggeri?

Niels Morsing: – Træbyggeri har det fortrin, at man kan udføre det meste af arbejdet under tag og så samle elementerne på byggepladsen. Et andet aspekt er, at elementer og materialer til træboliger vejer mindre under transporten til byggepladsen. Desuden er gener fra udstødningsgasser og støj på selve byggepladsen mindre end ved et betonbyggeri.

Henriikka Taipale: – Præfabrikerede træelementer forkorter den samlede byggetid betydeligt.

Hvor får vi træet fra?

Henriikka Taipale: – CLT-elementer kommer især fra Tyskland og tysktalende lande. Andet træ er fra Sverige, Finland og de baltiske lande. Der findes ikke så meget træ i Danmark, fordi træprodukter til byggeri mest er lavet af nåletræer. Men det kan måske ændre sig, hvis dansk hårdttræ kan udnyttes til nye typer produkter.

Hvad koster det at bygge i træ sammenholdt med at anvende konventionelle materialer?

Niels Morsing: – Træbyggeri i ét og to plan er konkurrencedygtigt på pris.

Hvordan med holdbarheden af boliger, som er bygget af træ?

Niels Morsing: – Træbygninger kan i princippet holde i flere hundrede år. Man kan beskytte træ mod forrådnelse med en behandling. Selvfølgelig kan det være nødvendigt at udskifte noget på den ydre beklædning, som er udsat for vejr og vind. Alle træmaterialer indendørs forbliver sunde, hvis de er holdt tørre.

Henriikka Taipale: – Det kan være fornuftigt at lave udhæng på taget for at beskytte de udvendige flader, hvis den ydre beklædning er af træ.

Niels Morsing: – Der er også et stort potentiale for at genbruge og genanvende materialer fra træbyggeri. Der kommer mere fokus i byggeriet på design, der gør det lettere at pille bygninger fra hinanden og genbruge materialer. For mig at se kommer træ, biogene materialer og genbrug/genanvendelse til at fylde meget i fremtidens boligbyggeri, og det er med øje for klimaaftrykket.