Vi elsker træ, når vi bygger sommerhuse. Men når det gælder helårshuse, sværger vi til mursten og letbeton – både i konstruktionen og i facade­beklædningen. Men hvorfor egentlig? Er det, fordi træhuse er svære at sælge? Eller fordi vores klima ikke egner sig til træhuse? Her gennemgår vi nogle 
af de mest udbredte påstande om træhuse og tjekker, om der er hold i dem. 

Myte 1: Det danske klima egner sig ikke til træhuse

Det korte svar: Det er en myte. 

Forklaring: En meget stor del af danske sommerhuse er bygget med både bærende konstruktion og facade i træ. Og de holder sig godt, hvis blot de bliver vedligeholdt. Kigger vi på vores svenske naboer på den anden side af Øresund, har de træhuse i lange baner. Og trods små forskelle er klimaet i Sydsverige meget lig det, vi har i Danmark.

Årsagen til de ret få træhuse i Danmark handler mere om, hvad der findes i vores undergrund, og om, hvad der skete i midten af det 20. århundrede. 

I Danmark har vi i århundreder gravet ler op for at producere tegl til tage og murstensfacader. Gaven fra undergrunden kombineret med holdbarheden af tegl og især brandsikkerheden gav teglindustrien vind i sejlene.

Du slipper ikke for vedligeholdelse, hvis du bruger træ udendørs.
Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert Videncentret Bolius

I 1915 blev foreningen Bedre Byggeskik dannet af arkitekter, der, som navnet antyder, ville gøre danske boliger bedre. Resultatet blev de hustyper, vi i dag kender under betegnelsen murermestervillaer. Altså en bolig med tegltag og mursten på facaden – ikke træ. 

Efter 2. verdenskrig var der stor boligmangel i Danmark, og her blev vi gode til at bygge hurtigt og effektivt med bl.a. elementbyggeri i beton. Derfor har vi i dag de store boligblokke i mange af de større byers forstæder. 

I dag ved vi, at vores traditionelle byggeskik kan gøres smartere og mere klimavenlig – blandt andet ved at bruge træ. Og selvom den viden er blevet større gennem de senere år, er både vores bygningsarv og arbejdsgange svære at ændre på, forklarer Henrik Bisp, fagekspert inden for bæredygtigt byggeri i Videncentret Bolius.

– Vi er med tiden blevet vant til at gå uden om træ, som gør, at vores uddannelse på området ikke har fulgt med udviklingen. Der har været vandtætte skotter mellem fagene, så mureren lagde mursten, tømreren byggede spær, og så kom mureren og lagde tagsten, inden snedkeren satte vinduer i. Den metode har fungeret godt, men i forhold til det bæredygtige byggeri gør vores mindre erfaring og rutine, at vi ofte vælger at gå en anden vej, siger han.

Myte 2: Træhuse er svære at sælge

Det korte svar: Nej – i hvert fald ikke, hvis vi kigger på data for bolighandler i Danmark i perioden 2018-2020. 

Forklaring: I ovennævnte periode har træhuse kun en minimalt længere liggetid end murstenshuse, mens der gives få tusinde kroner mere i afslag end på murede huse. Det viser nye tal, Boligsiden har analyseret for Videncentret Bolius. 

Det kan overraske, da der findes rigtig mange danskere, der aldrig kunne finde på at købe et træhus. Men ifølge ejendomsmægler Lars Zola-Honoré, indehaver af EDC i Søllerød, så passer udbuddet af træhuse ret godt til mængden af købere, der drømmer om præcis den boligtype.

– Jeg vil skyde på, at 1 ud af 20 vil have et træhus, men det er måske også kun 1 ud af 50 huse, der rent faktisk er et træhus, siger han og uddyber, at han trods tallene for liggetider i Danmark godt kan opleve, at det kræver lidt mere tålmodighed at sælge et træhus.

– Men vi sætter ikke prisen på et træhus lavere end på et murstenshus, snarere tværtimod, forklarer han.
Hans mæglerkollega Uffe Jochumsen har et andet syn på træhuse. Han har i mange år solgt ejendomme i Jylland, og er nu indehaver af Home Tårnby.

– Vi vurderer træhuse lidt lavere end murstenshuse, siger Uffe Jochumsen, der understreger, at der ikke er forskel på, hvordan han vurderer træhusene på Amager i forhold til, da han var mægler i Jylland. 

– Det er huse, der er billigere at bygge end et muret hus, og derfor er vores vurdering også lavere, lyder forklaringen fra Uffe Jochumsen.

Trods ejendomsmæglernes forskellige holdninger er der ikke noget bevis for, at du bliver fanget i en dårlig handel, hvis du køber et træhus.

Myte 3: Træhuse har bedre indeklima end et murstenshus 

Det korte svar: Nej, i hvert fald ikke hvad der kan dokumenteres i dag.

Forklaring: Nybyggede huse skal i dag leve op til de samme standarder i forhold til indeklima, uanset om byggematerialet er træ eller sten. Langt hen ad vejen handler indeklimaet mere om, hvad du vælger at putte ind i huset af inventar, der afgiver gasser, hvilken maling du vælger at benytte på vægge og lofter og ikke mindst dine udluftningsvaner.

– Både træ og mursten er naturlige materialer, der er gode til at optage og afgive fugt. Men hvis der anvendes uorganiske materialer, som fx gasbeton, og hvis huset ikke ventileres tilstrækkeligt, kan indeklimaet påvirkes negativt, siger Henrik Bisp.

Dog er der enighed om, at man mangler forskning på området. For eksempel er der teorier om, at der i træbyggeri er en bedre udjævning af fugt og temperatur.

Myte 4: Findes der vedligeholdelsesfrit træ, der kan bruges til træhuse?

Det korte svar: Nej.

Forklaring: – Du slipper ikke for vedligeholdelse, hvis du bruger træ udendørs. Derfor er den bedste måde at gøre udsatte træprodukter holdbare på at vælge den rigtige trætype fra start, forklarer Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Videncentret Bolius inden for byggerådgivning og vedligeholdelse.

Han forklarer, at forskellige trætyper kan holde længere, alt efter hvor på huset de bliver brugt. Cedertræ på facaden kan fx holde i 20 år uden vedligeholdelse. Ubehandlet træ vil  med tiden blive gråt. Der findes også varmebehandlet træ, såkaldt termotræ, som også har en længere holdbarhed.

– Men er træet udsat for det danske vejr, så vil det med tiden kræve vedligeholdelse – uanset trætype – for at sikre en lang levetid, tilføjer Ole Vedsted-Jakobsen. 

Du kan dog ved både at vælge de holdbare trætyper på udsatte steder og udføre konstruktiv træbeskyttelse gøre livet lettere for dig selv. Konstruktiv træbeskyttelse betyder, at du med udformningen af boligen forsøger at skåne træet fra vejrpåvirkning.

Det kan fx ske ved, at du bygger et bredere tagudhæng, så der skabes mere læ. Derved minimerer du blandt andet, hvor meget regn der rammer det udvendige træ. Men i sidste ende slipper du ikke for at svinge malerpenslen, da vedligeholdelsesfrit træ ikke findes.

Myte 5: Træhuse kræver mere vedligeholdelse og er dyrere at vedligeholde end et muret hus

Det korte svar: Ja til det første, men ikke nødvendigvis til det sidste.

Forklaring: Indvendige og bæ­ren­de konstruktioner af træ kræver i bund og grund ikke ved­ligeholdelse. Her er træ et lige så vedligeholdelsesfrit materiale som beton og mursten. 

På facaderne er det en anden historie. Her kan påvirkning fra vind og vejr være hårdt for træværket og kræve en del vedligeholdelse. Det gælder vinduerne, men selvfølgelig også facadebrædder sammenlignet med en blank, muret facade, forklarer Ole Vedsted-Jakobsen, fagekspert i Videncentret Bolius inden for byggerådgivning og vedligeholdelse.

– Rigtig mange boliger i Danmark har vinduer af træ, og de skal vedligeholdes med et fast interval, oftest hvert 7.-10. år. Det er det samme interval, du skal forvente på facader og andet malet, udendørs træ, forklarer han.

Derfor kræver en træfacade, at du er villig til at male huset oftere end en muret facade. Forskellen er dog, at du selv kan udføre vedligeholdelsesarbejdet på en træfacade, som langt hen ad vejen drejer sig om maling og enkeltvis udskiftning af brædder, mens du med en muret facade formentlig må overlade arbejdet til en murer.

– Fugerne i en muret facade skal ofte repareres efter 30-50 år. Det er et længere interval end træhuset, men det er også et stort og kompliceret arbejde. For en gør det selv-mand vil det være en udfordring. Og så vil du løbende skulle reparere de revner og sætningsskader, der opstår, siger Ole Vedsted-Jakobsen og uddyber:

– Når vi ser på økonomien, vil der derfor ikke være en stor forskel på udgiften til at vedligeholde et træhus kontra et murstenshus over en periode på 30-50 år.

Myte 6: Træhuse er dyrere at varme op

Det korte svar: Nej.

Forklaring: Du får ikke nødvendigvis en større varmeregning, fordi du bor i et træhus. Hvis træhuset sammenlignes med et murstenshus, der er bygget på samme tid og under de samme krav fra bygningsreglementet til energiforbrug, er varmeregningen også så godt som ens.

Her tages der ikke hensyn til, om huset er bygget af træ eller beton, begge skal derfor leve op til det samme lave energiforbrug. 

– Den største forskel på varmeforbruget i sammenlignelige huse vil derfor oftest være personerne, der bor i huset, og hvor meget de skruer op eller ned for termostaterne, forklarer Henrik Bisp fra Videncentret Bolius og påpeger, at der dog kan være en lille forskel, da sten er bedre til at lagre varmen end træ. Har du en facade med mursten, kan denne blive varmet op af solens stråler, og det kan udgøre en lille, men ikke betydelig forskel.

Myte 7: Træhuse passer ikke ind i den danske byggestil – kun til sommerhuse

Det korte svar: Nej, træ kan bruges i alle hustyper. 

Forklaring: Selvom vi i Danmark ser nye boligområder med masser af murede typehuse, findes der også eksempler på, at kommuner har udstykket områder, hvor der kun bliver bygget træhuse. Træ er et lige så godt byggemateriale til helårsbyggeri som til sommerhuse. Men i Danmark forbinder mange sommerhuse med træbyggeri.

Årsagen til de mange sommerhuse af træ er tradition krydret med det faktum, at træhuse er billigere at bygge og nemmere at reparere på for gør det selv-folket.

Selvom mange danskere ejer et sommerhus af træ, har størstedelen ikke lyst til at bo i et helårshus af træ – i hvert fald når vi kun kigger på facaden. Men det behøver den heller ikke at være for at være bæredygtig.

– Træhuse betegner vi og mange i byggeindustrien i dag som værende bygget med den bærende konstruktion af træ. Derved behøver et træhus ikke at skille sig ud i boligområderne, på samme måde som de tidligere har gjort, hvis alle andre huse har været med mursten på facaden. De kommende år vil vi se flere boliger, der indvendigt har den bæredygtige trækonstruktion, men udadtil ligner et murstenshus, siger Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

Myte 8: Træhuse er mere bæredygtige end murede huse

Det korte svar: Ja.

Forklaring: En bærende konstruktion af træ i stedet for beton kan give markante CO2-besparelser. Årsagen er, at træ binder CO2, indtil det på et tidspunkt ender sine dage som byggemateriale og bliver brændt af. Ligeledes er der mindre CO2-aftryk ved produktion af byggematerialer i træ kontra beton.

En ny, uafhængig rapport fra Rambøll har undersøgt danske træbyggerier, og her viser beregninger, at der kan spares op mod 45 procent CO2-udledning over en periode på 50 år.

Det er især det ”usynlige” træ, der gør byggeriet klimavenligt, og ikke nødvendigvis det træ, du kan se fra vejen.

– Mange af de huse, som har en træfacade, har ikke nødvendigvis en bærende konstruktion af træ. De er i stedet bygget med lette betonelementer som bærende konstruktion og kan derfor reelt sammenlignes med et muret hus. Er træ kun brugt på facaden, vil klimabelastningen ikke for alvor vise de store udsving, siger Henrik Bisp fra Videncentret Bolius. 

Alle bæredygtige konstruktioner kan gå fra grøn til sort, hvis resten af byggeriet ikke har klimavenlige løsninger.

Myte 9: Træhuse er mere brandfarlige end murede huse

Det korte svar: Ja.

Forklaring: Træ kan brænde, men det kan mursten ikke, da de er brandsikre. Alene af den simple årsag kan man godt sige, at træhuse brænder nemmere. 

– Men det betyder dog ikke, at træhuse er de rene brandfælder, forklarer Tine R. Sode, fagekspert hos Videncentret Bolius inden for brandsikkerhed.  

– Alle bygninger, om det er enfamiliehuse eller etagebyggerier, skal leve op til brandreglerne i bygningsreglementet. Og her lyder kravet, at et enfamiliehus skal kunne holde sig stående i 30 minutter under brand – og i praksis kan flere huse stå længere tid end det, siger hun.

I Danmark har vi desværre gennem historien haft flere skæbnesvangre tilfælde af store brande, fx i København tilbage i 1700- og 1800-tallet, hvor store dele af byen brændte. Derfor har bygningsreglementet altid haft stor fokus på brandsikkerhed, og det er også det, der gør, at trækonstruktioner ikke bruges i højere etagebyggerier – endnu. Men der sker hele tiden udvikling på det område, og i vores nabolande er træbyggeri meget højere end i Danmark. Således er Mjøstårnet i Norge indehaver af titlen som verdens højeste træhus med en højde på 85 meter fordelt på 18 etager.  

– Så bor du i et træhus eller -etagebyggeri, skal du ikke frygte brand mere end beboerne i murstensbyggerier, siger Tine R. Sode.

Myte 10: Træhuse rammes oftere af råd- og svampeskader

Det korte svar: Nej.

Forklaring: Træ er i bund og grund et lige så solidt materiale som mursten, hvis alle led i processen udføres korrekt. Til gengæld opstår der også hurtigere skader, hvis materialerne er for billige, ikke tilpasset ordentligt fra starten eller ikke vedligeholdt. 

– Træet møder sin største udfordring, når det udsættes for fugt, siger Henrik Bisp, fagekspert i Videncentret Bolius.

– Derfor handler det om at sikre, at udvendigt træ er skåret korrekt, så vandet kan løbe af, at det får en god overfladebehandling, og at denne behandling gentages, inden overfladen nedbrydes. Tilmed vil konstruktiv træbeskyttelse som fx bredere udhæng for at beskytte en træfacade også kunne gøre en positiv forskel for holdbarheden.

Bruger du certificeret træ af god kvalitet og sørger for at vedligeholde i tide, er træ et glimrende byggemateriale med en lang holdbarhed. Går du efter de billigste materialer, og får du ikke altid udført fx malerarbejdet i tide, kan du blive ramt af råd- og svampeangreb.