Siden oktober 2020 har boligejere kunnet søge om tilskud via Bygningspuljen til to formål – skift til varmepumpe og energiforbedringer af boligen, fx isolering og udskiftning af vinduer. 

Ordningen har været utroligt populær. Hver gang, der er åbnet for en ny runde ansøgninger, er puljen hurtigt blevet tømt. Ifølge Energistyrelsen, som står bag distributionen af midlerne fra Bygningspuljen, er der pr. 1. juli 2022 givet tilsagn om tilskud for 1.157 millioner kroner fordelt på 39.573 tilsagn og fire puljerunder.

Men nu er det slut med Bygningspuljen. I 2023 åbner to nye, mere målrettede tilskudspuljer, du som boligejer kan søge. Opsplitningen af Bygningspuljen følger af den politiske aftale Klimaaftale om grøn strøm og varme 2022.

Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen erstatter Bygningspuljen i 2023

I første omgang åbner en ny pulje – Varmepumpepuljen – hvor du kun kan søge om tilskud, hvis du vil skifte til varmepumpe i boligen. Den åbner for første gang 12. september 2023.

Bemærk, at hvis du bor i et område, hvor der er eller kommer fjernvarme, kan du ikke søge om tilskud til varmepumpe. I nogle tilfælde kan du søge om tilskud til et vandbårent radiatoranlæg, hvis du ikke har et sådant i forvejen og gerne vil konvertere til fjernvarme.

Samtidig er forventningen, at der efter sommerferien 2023 åbner en anden pulje – Energirenoveringspuljen – hvor du kan søge om tilskud til andre energiforbedringer, fx isolering og vinduer.

Hvor mange penge er der i Varmepumpepuljen og Energirenoveringspuljen i 2023?

Den samlede pulje penge for de to puljer er på 340 millioner kroner i 2023, som fordeles med 236 millioner kroner til Varmepumpepuljen og 102 millioner kroner til Energirenoveringspuljen.

Energistyrelsen anbefaler at holde øje med nyt omkring puljerne her