Det er både populært og bæredygtigt at renovere boliger af ældre dato, og mange boliger opført i 60’erne og 70’erne trænger i disse år til en kærlig hånd. Men et stort antal boligejere er ikke klar over, at der kan være asbest i næsten alle rum i netop disse boliger. Det kan betyde, at de og deres familier bliver udsat for alvorlig sundhedsfare, hvis boligen skal renoveres, og der ikke tages de nødvendige forholdsregler. Det fortæller Mike Mathiesen, der er tilsynsførende i Arbejdstilsynet:

– Så længe asbesten er indkapslet i boligen, er det ikke farligt, men så snart man arbejder med det ved for eksempel at rive byggematerialer ned, kan det udvikle støv, som er så fint, at det kan indåndes, og det kan være sundhedsskadeligt, siger Mike Mathiesen.

Asbeststøv kan spredes til hele boligen

Det fine asbeststøv kan trænge dybt ned i lungerne og senere føre til kræftsygdomme og asbestose. Hvert år er der danskere, der bliver syge eller dør af asbestrelaterede sygdomme, fordi de 30-40 år tidligere har været udsat for asbeststøv.

Arbejdstilsynet lancerer nu en kampagne med fokus på asbestrisikoen ved renovering af boliger fra før 1990, hvor asbest blev forbudt at anvende.

– Vi oplever, at mange boligejere ikke ved, hvor i boligen, der kan være asbest, og at de heller ikke ved, hvor farligt det er. Så river de måske selv badeværelsesfliser ned, som er sat op med asbestholdig fliseklæb, eller de får håndværkere til det, som heller ikke kender risikoen – og så bliver det fine asbeststøv spredt ud over hele boligen, fortæller Mike Mathiesen.

Hvad er asbest?

Asbest er en fællesbetegnelse for en gruppe mineraler, der forekommer naturligt i visse bjergarter og som kan nedbrydes til meget små fibre, der er luftbårne.

Asbest er et ikke-brændbart materiale, der ikke nedbrydes ved fugtpåvirkninger, og på grund af disse egenskaber har det været anvendt i byggematerialer i mange år.

Indåndes asbeststøv fra byggematerialer, kan fibrene trænge dybt ned i lungerne og gøre skade i kroppen og bl.a. forårsage cancer og asbestose.

I dansk byggeri er brugen af asbest blevet udfaset gradvist, og i det har været forbudt at anvende i boliger siden slutningen af 1980’erne.

Det fine asbeststøv er usynligt og kan spredes til andre værelser og sætte sig i tøj og overtøj, hvorfra det kan spredes videre til fx familiens bil. Efterfølgende kan støvet blive hvirvlet op igen og indåndet af boligens beboere længe efter selve nedrivningen.

Professionel hjælp sikrer helbredet

Men hvad gør du så, hvis du vil renovere din bolig fra før 1990 på en sikker måde?

– Er du det mindste i tvivl, om der er asbest i byggematerialerne, så få lavet en forundersøgelse hos professionelle fagfolk, siger Mike Mathiesen.

Hvor i boligen kan der være asbest?

I boliger opført før 1990 kan der være asbest i bl.a. taget, loftet, kælderen, badeværelset og køkkenet, hvor det kan gemme sig i materialer som tagplader, gulvbelægning, aftrækskanaler, fliseklæb og rørisolering.

Bortset fra tagplader af fibercement med et påtrykt nummer kan man ikke se på byggematerialer, om de indeholder asbest.

asbest-huset.dk kan du se, hvor der kan findes asbest i et hus, rum for rum.

Du kan også læse mere på Arbejdstilsynets side om asbest i boligen.

Viser det sig, at der er asbest – eller hvis du er i tvivl og ikke har fået det undersøgt – anbefaler Arbejdstilsynet, at du får hjælp til renoveringen af professionelle håndværkere, der er uddannet i at fjerne asbest. De har styr på beskyttelse og rengøring, så ingen risikerer at indånde det farlige støv, hverken under eller efter arbejdet.

En ubehagelig aha-oplevelse

Mens de fleste har styr på, at der kan være asbest i gamle tage af fibercement (tidligere kaldet eternit), er det et fåtal, der ved, hvor mange andre steder, asbesten kan forekomme i boliger opført før 1990. Arbejdstilsynet møder fx mange, der bliver chokerede over at finde ud af, at de kan have været udsat for asbeststøv fra fliseklæben bag de gamle fliser, når de har renoveret badeværelse, fortæller Mike Mathiesen.

Tømrer og bygningskonstruktør Casper Kjerumgaard har samme oplevelse af, at mange er uvidende om den reelle risiko for asbest, når de står over for en renovering, og det gælder ikke kun boligejerne, fortæller han:

– Jeg har arbejdet som både håndværker og rådgiver i mange år, og jeg er selv blevet overrasket over, hvor mange steder, der kan være asbest. Den mest ubehagelige aha-oplevelse er, at det også gemmer sig i fliseklæb, det vidste jeg simpelt hen ikke. Og jeg tror, vi er mange, der har revet fliser ned i ældre huse uden at være klar over det.

Nye regler: Kun autoriserede virksomheder må nedrive asbest

Med en ændring af arbejdsmiljøloven har Folketinget vedtaget en ordning, som stiller krav om, at nedrivning af asbestholdigt materiale kun må udføres af virksomheder, der er autoriserede på området. Det betyder, at private boligejere fra 1. januar 2025 ikke længere selv må nedrive fx et tag, der indeholder asbest. 

Virksomheder, der nedriver asbestholdigt materiale uden at have den lovpligtige autorisation, kan få en bøde på mindst 30.000 kr.

Reglerne om autorisationsordningen træder i kraft 1. juli 2024, og virksomheder får derefter 6 måneder til at indrette sig efter ordningen og søge om at blive autoriseret. Det betyder, at selve kravet om autorisation træder endeligt i kraft 1. januar 2025.

Læs mere om de nye regler på Arbejdstilsynets hjemmeside.