Mange har problemer med et bryggers, der lugter. Og der kan være mange grunde til, at det ikke altid lugter godt.

- Et bryggers ligger næsten altid op ad ydervægge, og da rummene er små, bruger mange køkkenskabe på væggene. Er der bagbeklædning på, kan der let danne sig fugt og mug bag skabene, siger seniorforsker Lars Gunnarsen fra Statens Byggeforskningsinstitut (SBi).

Du kan dog undgå den dårlige stank, hvis du følger disse 7 råd.

Tør ikke tøj i bryggerset

En tøjvask, der skal hænges til tørre, kan nemt indeholde 2-3 liter vand, der omdannes til fugt, når det fordamper. Vælger du at tørre dit tøj indendørs, bør du derfor tænde en mekanisk ventilator, den sørger for, at fugten ikke ophobes i bryggerset. Og som minimum skal der luftes ud under hele tørreprocessen.

Luft jævnligt ud

Luft ud med gennemtræk i minimum 2 gange 5 minutter hver dag: Dette er både for at fjerne uønsket lugt og for at fjerne fugtig luft. Fugten kan sætte sig i vægge lofter og i skabene, hvor der nemt kan opstå skimmelvækst.

Gør tørretumbleren ren

Tøm støvfilteret i tørretumbleren regelmæssigt. Støvsug huller og kanaler en gang imellem.

Sørg for afkast til det fri fra tørretumbleren

For at få den brugte luft ud, skal du sørge for afkast til det fri. Men er tørretumbleren af en kondenserende model, recirkulerer luften i maskinen gennem en køleflade, og behøver derfor ikke afkast til det fri.

Vask 1 kogevask om måneden

Vask med kogevask (90 grader) mindst 1 gang om måneden og brug (traditionelt) vaskepulver og høj vandstand for at holde din vaskemaskine bakteriefri. Traditionelt vaskepulver indeholder vaskeaktive stoffer, som er bakteriedræbende og fedtopløsende. I miljøvenligt vaskepulver er de vaskeaktive stoffer i mange tilfælde skiftet ud med zeolitlignende stoffer (mineraler), som kan ophobe sig i vaskemaskinen og danne grobund for bakterier. Da man ofte vasker ved 35 grader, får man ikke udryddet de bakterier der kan dannes i vaskemaskinen i det daglige. Vask sæbeskålen jævnligt og tør jævnligt gummilisten ved lågen i vaskemaskinen.

Opvarm og udluft bryggerset

Mange havde tidligere oliefyr, som afgav varme til bryggerset. Hvis du ikke længere har et oliefyr, skal du sørge for at have en anden varmekilde i rummet, så du kan holde varmen og sørg for at udlufte bryggerset.

Sørg for, der er vand i vandlåsen

Hvis vandlåsen i dit afløb er udtørret, er der ikke noget, der holder lugten fra kloakledningen væk. Hæld vand i afløbet eller brug lidt glycerin, hvis du er væk i en periode. Glycerin fordamper ikke og kan lægge en flydende prop i dit afløb, der gør, at lugten ikke siver op.