Hvis du har problemer med lugte i din bolig, er du langt fra den eneste. En undersøgelse, som YouGov har foretaget for Videncentret Bolius i december 2015, viser, at mange danskere plages af lugte fra særligt fire steder i deres bolig:

  1. Afløbet
  2. Køleskabet
  3. Vaskemaskinen
  4. Opvaskemaskinen

I undersøgelsen har Videncentret Bolius spurgt om lugtgener fra syv forskellige ting. Det største lugtproblem kommer fra afløbet. 55 procent af de adspurgte i undersøgelsen føler sig generet af, at deres afløb lugter ind imellem.

Sådan rengør du afløbet

Hvis dit afløb lugter, skyldes det ofte bakterier fra eksempelvis mad-, sæbe- og hårrester, forklarer rengøringsekspert Anne Grete Rasmussen.

Men det er der råd for.

Du kan hælde kogende vand i afløbet, hvis det lugter. Kogende vand dræber de fleste bakterier og forebygger propper i afløbet under hånd- og køkkenvask. Og ifølge rengøringseksperten er det en god idé at være på forkant med lugten. 

- Hæld forebyggende en liter kogende vand i afløbene 3-4 gange om året . På den måde dannes der ikke ildelugtende stoffer i afløbet, råder Anne Grete Rasmussen, der fraråder brug af kemisk afløbsrens.

Hjælper det ikke, kan du prøve at hælde 1 dl almindelig soda i i afløbet efter det kogende vand. Lad det virke i 5 minutter og hæld så endnu 1 liter kogende vand i.

Sådan renser du afløbet under din køkkenvask

Kemiske midler kan skade afløbet

Kemiske midler som afløbsrens, kaustisk soda og klorin er nemlig skadeligt for miljøet og afløbet. De er stærkt ætsende og kan ødelægge installationen, hvis den er gammel. Større mængder kaustisk soda kan desuden udvikle så meget varme i afløbet, at samlinger og rør af plast bliver deforme og utætte, uddyber rengøringsekspert.

Rens køleskabet med varmt vand og opvaskemiddel

En anden lugt, der ifølge undersøgelsen generer danskerne, kommer fra køleskabet. Mere end hver fjerde dansker generes af lugte i køleskabet, viser YouGove-undersøgelsen for Videncentret Bolius.

- Lugter køleskabet, skal det hele gås efter for gammel mad og derefter gøres grundigt rent, anbefaler Fru Grøn.

Rengøringen kan klares med varmt vand, opvaskemiddel og en tandbørste. Bliver køleskabet ved med at lugte, kan du bruge Rodalon, som både desinficerer og fjerner lugten.

- Det er vigtigt at lade køleskabet tørre helt, inden du fylder og lukker det igen. Fugt er nemlig grobund for skimmel, forklarer rengøringsekspert.

Sådan forebygger du lugt i køleskabet

Fru Grøn fortæller samtidig, at der også er god mulighed for at forebygge de generende lugte fra køleskabet.

- Sørg eksempelvis for, at der ikke er gammelt mad i køleskabet, at det ikke er overfyldt, og at al mad er pakket forsvarligt ind. Derudover er det en god tommelfingerregel at gøre køleskabet let rent en gang om ugen, inden du sætter nye varer ind - tør af med en ren, opvredet mikrofiberklud. Rengør køleskabet grundigt fx en gang om måneden, anbefaler hun.

Dårligt lugt i opvaskemaskinen kan skyldes to ting

Også lugte fra opvaskemaskinen er til gene for omkring hver fjerde af danskerne.

- Hvis opvaskemaskinen lugter, selvom der ikke er snavset service i den, kan det enten skyldes, at opvaskemaskinen er snavset, eller at rørføringen er forkert, siger Anne Grete Rasmussen.

Gør opvaskemaskinen rent jævnligt

rengøringsekspert råder til, at opvaskemaskinen rengøres jævnligt. Er I mange i familien, eller har I mange gæster, skal det gøres oftere. 

- Kalk får ikke opvaskemaskinen til at lugte, men det gør fedt og andet snavs til gengæld. Filtret i bunden af din opvaskemaskine skal renses, for det kan være en kilde til lugt. Og der kan sidde meget snavs gemt i gummilisterne, som også kan få din opvaskemaskine til at lugte, siger Fru Grøn.

Snavs og bakterier får vaskemaskinen til at lugte

Flere end hver femte dansker oplever lugtproblemer fra vaskemaskinen.

Hvis din vaskemaskine lugter, er det et tegn på, at der har ophobet sig kalk og smudsrester i maskinen, hvilket giver grobund for bakterier. Det kan ikke nødvendigvis ses, da kalk og smuds kan sidde indvendigt på tromlen eller i revner og sprækker.

- Her er det en god idé at tage trevlesien ud. Tøm den, og rengør den med en tandbørste.

Afkalk vaskemaskinen

Fru Grøn siger samtidig, at der kan gemme sig mere snavs i vaskemaskinen, hvis den er kalket til.

Naboens brændeovn generer mere end vores egen

Der er ingen husråd, hvis naboens brændeovn lugter. Og det er af og til et problem for knap hver femte af de adspurgte i YouGove-undersøgelsen for Videncentret Bolius. Til sammenligning oplever danskerne mindre lugtproblemer med deres egen brændeovn.

- Til at begynde med, skal du tale med din nabo, hvis du generes af lugte fra brændeovnen, siger Brian Kristensen, fuldmægtig i Miljøstyrelsen.

- Hjælper det ikke, kan du klage til kommunens miljøafdeling. Brændeovnsbekendtgørelsen giver de kommunale myndigheder beføjelser til at gribe ind, hvis der er problemer med forurening fra en brændeovn, en pejs, et pillefyr eller lignende fyringsanlæg, forklarer Brian Kristensen.