Hvert år får omkring 300 danskere konstateret lungekræft på grund af påvirkning af den giftige luftart radon, som trænger op fra jorden. Og sundhedsstyrelsen vurderer, at omkring 350.000 danske huse har et for højt niveau af radon.

Derfor er det en god idé at få målt koncentrationen af radon i din bolig. Men sommermånederne er dog langt fra det bedste tidspunkt at foretage målingen. I stedet bør du foretage radonmålingen i fyringssæsonen, som strækker sig fra 1. oktober til 1. maj. 

Hvad er grænseværdierne for radon?

Den gennemsnitlige koncentration af radon i danske enfamiliehuse ligger på 59 Bq/m3 inde-luft, hvilket ikke bør give anledning til bekymring. I Danmark er grænseværdien for radon 100 Bq/m3 inde-luft.

Ligger dit niveau højere, anbefaler myndighederne, at du iværksætter enkle og billige foranstaltninger for at reducere niveauet. Overstiger niveauet 200 Bq pr. kubikmeter indeluft, anbefales der mere effektive løsninger. 

Du skal kun måle radon om vinteren

- Der er flere årsager til, at vinteren er det optimale tidspunkt til at måle radon, siger Tue Patursson, der er fagekspert i Videncentret Bolius.

- For det første varmer vi vores boliger op. Den varme luft stiger op og trænger ud, hvor det er muligt, eksempelvis ved vinduer, udsugninger eller utætheder. Det betyder, at der opstår et mindre tryk i bunden af bygningen, og derfor suges der mere kølig luft ind fra åbninger lavere i bygningen, og dermed suges også mere radon op, forklarer fageksperten.

En anden årsag til, at det er bedre at måle radon om vinteren, er, at vi lufter mindre ud i de kolde måneder, forklarer Tue Patursson.

Det betyder, at koncentrationen af radon i boligen stiger. Mængden af radon har ikke mulighed for at sive ud og bliver ikke blandet med frisk luft, som den gør i sommermånederne, hvor vi lufter ud hele tiden. Af den grund er et af de essentielle råd til udbedre radon da også, at du bør lufte ud regelmæssigt. Ligeledes er mekanisk ventilation med fx et genvindingsanlæg også en af de mere effektive måder at mindske radon i huset, ligesom radonsug under huset sørger for, at niveauet inde i huset bliver så lavt som muligt.

- Om vinteren er jorden også koldere. Af og til ligger endog sne og is som et tæppe på jorden. Når jorden er kold, blokerer den for radon, som derfor har sværere ved at trænge op. Det betyder, at radon i stedet trænger op i din bolig, hvor jorden ikke er iskold, siger Tue Patursson.

Måling af radon om sommeren er misvisende

Alle de ovenstående faktorer betyder også, at en enkelt radonmåling sjældent er nok, forklarer fageksperten.

En enkelt måling kan give en meget upræcis måling, og det kan give et meget upræcist billede af den aktuelle risiko for radon. Derfor anbefales det, at du målet radon over vinterhalvåret, og at du gør det over en periode på minimum 60 og helst 90 dage for at få det mest nøjagtige billede af risikoen.

På baggrund af målingerne beregnes der en årsmiddelværdi. Det kan godt lade sig gøre at beregne årsmiddelværdien med udgangspunkt i målinger foretaget i sommerperioden, men disse målinger er behæftet med større usikkerhed. 

Undgå firmaer, der sælger radonmålinger om sommeren

Når du leder efter et firma til at måle radonniveauet i din bolig, vil du se, at det er også er muligt at købe en radonmåling om sommeren. Men de firmaer skal du være varsom med at bruge, advarer Tue Patursson.

- Det er langt vanskeligere at få foretaget en præcis måling om sommeren end om vinteren. Så enten vil du få et upræcist resultat, ellers vil det være en meget dyrere måling end om vinteren, fordi en præcis måling kræver noget andet og mere omkostningstungt udstyr, siger Videncentret Bolius’ fagekspert.

- Mange firmaer skriver ganske vist, at det er bedst at måle om vinteren, men alligevel tilbyder de målinger om sommeren. De firmaer kan mistænkes for at gøre det for at tjene penge, fordi resultatet af målingen sandsynligvis bliver upræcist. Uanset hvad bør man holde sig fra sommermålingerne og væbne sig med tålmodighed indtil vinter, fortsætter Tue Patursson.

Han råder til at benytte målefirmaer, der tilbyder radonmåling efter sporfilmmetoden, som er den metode, Sundhedsstyrelsen anbefaler.

Når du har fundet et firma, du har tillid til, bestiller du dine målere, som bliver sendt til dig med posten. Sammen med måleinstrumenterne modtager du også vejledning. Her kan du lære, hvordan du måler, og hvor det er bedst at placere målerne.