Sådan stemte landene

Den 27. november 2017 stemte EU-landene om en forlængelse af godkendelsen til at bruge glyphosat. 

18 lande stemte for: Bulgarien, Tyskland, Tjekkiet, Danmark, Estland, Irland, Spanien, Letland, Litauen, Ungarn, Holland, Polen, Rumænien, Sverige, Slovenien, Finland, Slovakiet, Storbritannien

9 lande stemte for: Belgien, Grækenland, Frankrig, Kroatien, Italien, Cypern, Luxembourg, Malta, Østrig

1 land undlod at stemme: Portugal

Det er fortsat lovligt at bruge glyphosat, og dermed Roundup, indtil slutningen af 2022.

Roundup, der er verdens mest solgte ukrudtsmiddel, er nemlig baseret på aktivstoffet glyphosat, der skal godkendes af EU – en godkendelse, der stod til at udløbe 31. december 2017, men som EU-landene den 27. november har forlænget i fem år. 

EU-kommisionen havde oprindeligt lagt op til en forlængelse på ti år, men det blev i første omgang nedstemt.

Men måske vil Danmark forbyde Roundup til private inden forlængelsen udløber. 20. november 2019 fik et borgerforslag om forbud mod sprøjtemidler generelt til private 50.000 underskrifter. Det betyder, at Folketinget skal tage stilling til forslaget, hvilket bl.a. har fået Miljøminister Lea Wermelin (S) til at bakke op om et forbud. Det kan du læse mere om i vores artikel her.

Beslutningen trak ud

Afstemningen om godkendelsen blev flere gange udskudt, bl.a. på baggrund af manglende faktuelle undersøgelser af aktivstoffets virkning på miljøet, og fordi WHO undervejs har bedømt glyphosat som højst sandsynligt kræftfremkaldende.

Siden den midlertidige godkendelse blev bestemt i 2015, er der kommet nye undersøgelser, og det er på baggrund af dem, at et kvalificeret flertal af EU-landene har godkendt produktet.

Et kvalificeret flertal i EU indbefatter, at landene, der stemmer for, skal have minimum 65 % af EU's samlede befolkning. Dermed stod de folkerige lande med afgørende magt. Især Tyskland, der endte med at stemme for en godkendelse efter længere tids overvejelse, havde en afgørende stemme i forlængelsen. Men også Storbritannien og Spanien stemte for.

Danmark siger ja til Roundup

Danmark stemte også for - en beslutning den daværende regering ikke har lagt skjul på i løbet af processen.

- Vi stemmer for en forlængelse, bl.a. fordi både Miljøstyrelsen og de europæiske miljømyndigheder ikke vurderer, at glyphosat skader miljøet eller mennesker, siger Erling Bonnesen, daværende miljø- og fødevareordfører for Venstre.

Danmark står for 1,11 % af EU’s samlede befolkningstal og vægter derfor langt mindre end fx Tyskland, der som EU’s folkerigeste land tæller 15,93 %.

Glyphosat i Danmark

  • Er aktivstoffet i Roundup, det mest solgte sprøjtemiddel i Danmark.
  • I 2016 blev der solgt 20 ton sprøjtemidler til private danskere, glyphosat står for 14 ton.
  • De privates forbrug svarer til ca. 0,8 % af det samlede salg af sprøjtemidler i Danmark.

Frankrig vil forbyde Roundup

Selv om glyphosat beholder sin godkendelse frem til slutningen af 2022, er det muligt for det enkelte land at lave justeringer af godkendelsen - eller helt forbyde det.

I Frankring har præsident Emmanuel Macron ifølge altinget.dk meldt ud, at Frankrig vil arbejde på en udfasning af aktivstoffet og et decideret forbud senest fra 2020. 

I Danmark er der fx allerede krav til, at koncentreret Roundup skal stå bag lås. Men står det til SF skal Danmark være endnu strengere i lovgivningen om brugen af glyphosat.

- SF mener, at glyphosat skal forbydes. Vi har derfor indstillet til regeringen, at den skal arbejde for maksimum 2-5 års forlængelse. Samtidigt har vi foreslået, at glyphosat umiddelbart forbydes til brug udenfor erhvervet, dvs. på offentligt ejede arealer og hos private, siger Trine Schøning Torp, natur- og miljøordfører for SF. 

En million underskrifter mod en forlængelse

Det er ikke kun politikerne, der var splittede i holdningen til glyphosat. 

Stoffet bruges i verdens mest solgte ukrudtsmiddel, Roundup, der alene i Danmark solgte 14 ton til privat brug i 2016. Samtidig kæmper mange også imod. En kampagne imod glyphosat modtog 1,3 millioner underskrifter fra EU-borgere i en såkaldt ECI-underskriftsindsamling. ECI er EU’s borgerorinitiativ, og når de indsamler en million underskrifter, skal EU overveje at tage forslaget til efterretning. Kampagnen er fra dansk side bl.a. blevet støttet af Danmarks Naturfredningsforening.

- Det er jo en helt fantastisk opbakning fra EU’s borgere, og resultatet viser, at stadigt flere europæere forstår de problemer, som sprøjtegifte fører med sig, siger Rikke Lundgaard, landbrugspolitisk seniorrådgiver hos Danmarks Naturfredningsforening.

I en måling foretaget i august 2017 af Norstats internetportal for Altinget svarer 51 % af de adspurgte, at glyphosat generet skal forbydes, kun 19 % mener, det fortsat skal være tilladt.