Når du fyrer op i din brændeovn eller pejs, risikerer du at øge mængden af radon i din bolig. Brændeovne kan nemlig tiltrækker farlige radongasser, hvis de ikke får ilt nok udefra.

Ild kræver som bekendt ilt, og får brændeovnen ikke luft nok, kan den suge radonholdig luft op fra jorden og ind i dit hjem, og det kan give store stigninger i hjemmets radonniveau. Nogle boligejere har fx oplevet, at radonniveauet i deres boliger steg fra 100 Bq/m3 til 300 Bq/m3 efter installation af en brændeovn.

LÆS OGSÅ: Radon i boligen

Andre kilder til øget radon:

Også andre kilder kan i nogle tilfælde skabe undertryk og øge niveauet af radon i dit hjem; herunder især mekanisk ventilation som:

  • emhætter og
  • udsugning på badeværelset – dog ikke balanceret mekanisk ventilation. 

Brændeovne kan være problem i ældre huse uden god ventilation

- Problemet med brændeovne opstår ofte i ældre huse med krybekælder, hvor ejerne fx har fået skiftet vinduer. Her forhindres den naturlige ventilation, og det skaber et undertryk, så ilden søger ilten andre steder - fx nedefra. Og så risikerer du, at radon trækkes med op i stuen, forklarer fagekspert i Videncentret Bolius, Ole Vedsted-Jakobsen.

Det øgede indhold af radon sker i huse, der ikke er udstyret med en radonmembran - typisk huse med krybekælder bygget før 1998, hvor radonsikring blev et krav - og med brændeovne eller pejse af ældre dato. Hvis der skabes et undertryk i et hus med krybekælder, kan det give en øget tilgang fra krybekælderen, hvor radon har en tendens til at hobe sig op.

Ejere af nyere brændeovne og pejse installeret inden for de sidste 5-10 år kan slappe mere af - de er nemlig ofte udstyret med et specielt rør, der forsyner brændeovnen med luft udefra.

Usynlig følgevirkning skader kroppen

Radon medvirker til, at 300 mennesker i Danmark hvert år får konstateret lungekræft. Risikoen for at udvikle lungekræft stiger, jo flere år du blevet udsat for store mængder radonstråling.

Derfor er der grund til at tage den mulige følge af brugen af brændeovne alvorligt, mener professor ved Institut for Folkesundhed ved Aarhus Universitet, Torben Sigsgaard.

- Vi ved, at radon og brændeovnsartikler allerede hver for sig kan skade lungevævet. Og hvis brændeovnen får koncentrationen af radon i boligen til at stige, så stiger sundhedsrisikoen også.

- Det betyder dog ikke, at vi skal gå i panik over at bruge brændeovnen til hyggelige formål i ny og næ, men brændeovnsejeren bør træffe de nødvendige foranstaltninger, HVIS radonniveauet er for højt, siger han.

Luft ud og fyr korrekt

Du kan mindske risikoen for mere radon i din bolig, når du fyrer i brændeovnen, ved at sørge for god lufttilførsel – eksempelvis ved at have et vindue stående på klem.

- Det kan lyde lidt forvirrende at skulle lufte ud, når du netop fyrer for at holde varmen. Men i kampen mod radon kommer du langt ved fx at åbne et vindue, så brændeovnen kan trække frisk luft og ikke øger radonkoncentrationen der, hvor du lever og ånder, forklarer Ole Vedsted-Jakobsen.

Hvad er radon?

  • Radon er en radioaktiv gas, der opstår, når det radioaktive grundstof radium henfalder.
  • Det findes naturligt overalt i vores undergrund.
  • Radon siver op gennem husets fundament og kældervægge igennem revner og sprækker i fx gulvkonstruktionen.
  • Selvom du hverken kan lugte, se, røre, høre eller smage radon, kan indånding af større mængder over lang tid medvirke til lungekræft. Det anslås, at radon medvirker til, at 300 mennesker i Danmark hvert år får konstateret lungekræft.
  • Indholdet af radon i luften måles i becquerel pr. kubikmeter luft (Bq/m3).

Læs mere om radon og test risikoen for radon i dit hjem på radonfrithjem.dk