Spørg Bolius

Er der grænser for, hvor meget af en grund der må overdækkes?

Kære Bolius-eksperter

Vedrørende en overdækket terrasse i et rækkehus, hvor meget må så overdækkes?

Med en grund på 200 m², vil der så være en begrænset byggeprocent for en overdækket terrasse (fx 5%)?

Med venlig hilsen

Kjeld M

Hej Kjeld

Generelt tæller en overdækket terrasse med i beregningen af bebyggelsesprocenten på helt samme måde som fx skure og udhuse, så på den måde er der begrænsning for, hvor meget man må overdække af sin grund.

Bestemmelserne i bygningsreglementet (BR18) betyder, at på en rækkehusgrund vil de første 20 m² af udhuse, garage, carport og overdækket terrasse ikke tælle med i beregningen, men du skal være opmærksom på, at det er det samlede areal, der regnes med.

For fritliggende enfamiliehuse er det de første 50 m² af sekundære bygninger som fx udhus og garage, der kan opføres uden byggetilladelse og ikke tæller med ved beregning af bebyggelsesprocent.

Det betyder, at alt hvad der derudover opføres af fx overdækning af terrasse både kræver byggetilladelse og - hvis bebyggelsesprocenten for grunden overskrides - også dispensation.

Se mere her: Love og regler for udhuse og skure
og her: Bebyggelsesprocent

Derudover skal du være opmærksom på, at der i fx lokalplaner, byplanvedtægter, grundejerforeningsvedtægter og servitutter kan være yderligere begrænsninger for, hvad du må opføre på den enkelte grund.

Der kan for den enkelte grund eller område fx være bestemmelser, der særligt gælder overdækket terrasse. Særligt i ældre byplanvedtægter eller grundejerforeningsvedtæger kan der være bestemmelser om, at højst fx 5% af grunden må være overdækket.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

  • Tine Nielsen, arkitekt maa

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden