Hvad består et bildæk af?

Et bildæk består af:

  • 40-45 % gummi (natur og syntetisk)
  • 25-30 % fyldstoffer
  • 5-10 % kemikalier (blødgørere, antioxidanter, vulkaniseringsmateriale)
  • 20-25 % forstærkningsmateriale


Kilde: Tænk og ETRMA European Tyre and Rubber Manufactures Association

Gamle bildæk som gynger, sandkasser og klatrestativer har været kendt i både haver og på legepladser i mange år. Men nu er mange også begyndt at bruge de udtjente dæk som havemøbler, pynterammer, dørmåtter og urtepotter.

Er det farligt at bruge bildæk i hus og have?

Da bildæk ud over gummi indeholder mange tilsætningsstoffer, hvoraf nogle er sundhedsskadelige som fx. ftalater og aromatiske aminer, og andre indeholder sundhedsskadelige urenheder som fx tjærestoffet PAH, kunne man frygte, at det ikke er så smart at bruge dine gamle dæk i hus og have.

Men ifølge Miljøstyrelsen er der ikke meget, der tyder på, at de farlige stoffer i bildæk udgør en risiko, da stofferne findes i meget små mængder, som ikke umiddelbart frigives ved hudkontakt.

Genbrug af bildæk gavner

Når du genanvender brugte bildæk til nye formål på legepladsen eller i haven, bruger du af de ressourcer, der allerede er fremstillet. Derved skal der ikke bruges energi og materialer til at fremstille fx et plasticsæde til gyngen eller krukke til blomsterne.

Miljøstyrelsen: Bildæk er ikke sundhedsskadelige

Miljøstyrelsen har bl.a. undersøgt sundhedsrisikoen ved at bruge bildæk på legepladser (2005) og konsekvenserne for både miljø og sundhed ved kunstgræsplæner (2008) – som indeholder gamle dæk i form af gummigranulat.

Undersøgelserne konkluderede, at genbrug af bildæk på legepladser og i kunstgræsplæner ikke udgør en risiko for sundheden. Dog må regnvand fra kunstgræsbaner ikke ledes ud i vandløb, søer og hav, men skal ledes til et rensningsanlæg, da der kan foregå udvaskning af miljøskadelige stoffer, når det regner.

En anden undersøgelse fra den californiske miljømyndighed, OEHHA har set på både korttids- og langtidsvirkninger ved, at børn leger på legepladser med bløde faldunderlag, der indeholder granulat fra gamle bildæk.

Her var konklusionen, at der var en meget lille risiko for at udvikle kræft eller overfølsomhed.

Brug IKKE bildæk til mad eller som legetøj

Selvom forskellige undersøgelser umiddelbart konkluderer, at det ikke er sundhedsfarligt at bruge bildæk til gynger, i kunstgræs eller faldunderlag, er bildæk netop produceret til at blive anvendt som bildæk og kan derfor indeholde små mængder giftige stoffer, som de løbende vil kunne afgive ved slitage.

Det er derfor generelt en god idé IKKE at bruge bildæk til:

  • Opbevaring af madvarer.
  • Legetøj, børn kan sutte på. Dog er legepladsredskaber som gynger, sandkasser og klatrestativer i orden.

Her afleverer du brugte bildæk

Når bildækkene er godt møre efter mange ture som gynge eller andet i haven, kan du aflevere dækkene på din lokale genbrugsstation. Normalt er der et afmærket område eller en container til brugte dæk. Men er dækkene dækket af mos eller blevet nedbrudt, bør du spørge på genbrugspladsen, i hvilken container du skal placere dem. 

Vask dine bildæk godt før brug

Uanset hvad du kunne finde på at bruge gamle bildæk til i dit hus eller i din have, så vask dem altid grundigt for eventuelle rester af udstødningspartikler og andet snavs, så du har en så ren overflade som muligt.

Sådan skaffer du brugte bildæk

  1. Brug dine egne slidte dæk
  2. Tjek den Blå Avis eller andre annoncesider
  3. Kontakt dit lokale autoværksted eller dækcenter

Du må ikke fjerne brugte bildæk fra genbrugspladsen.

Miljøstyrelsen: Ikke sundhedsfarligt at bruge dæk til gynger

I 2005 undersøgte Miljøstyrelsen bildæk for, om de i bl.a. gynger afgav kræftfremkaldende stoffer som PAH (polycyliske aromatiske hydrocarboner) – der findes som urenhed i blødgørende olier til dæk eller i Carbon Black, der bruges til at farve og stabilisere dæk med – og aromatiske aminer, der benyttes som antioxidanter (anti-ældningsmiddel) i dæk.

Konklusionen i rapporten er:

”Bildæks brug som gynger og sandkasser er meget udbredt. For at undersøge eventuelle sundhedsmæssige risici er der foretaget analyser af frigivelsen af de potentielt kræftfremkaldende PAH'er og visse aromatiske aminer, som findes i dækkene. Undersøgelserne har vist, at der ikke sker en betydende afgivelse af hverken PAH'er eller aromatiske aminer. Der er derfor ikke nogle sundhedsmæssige risici forbundet med at bruge dæk til gynger eller bruge granulerede dæk som faldunderlag”.

Kilde: Miljøstyrelsen