Har du foretaget markante forbedringer af dit hus eller din lejlighed, og har du et dyrt banklån, kan det måske svare sig at få en genvurdering og omlagt lånet.

Har du sat din bolig i stand, eller er boligpriserne i dit område steget, siden du købte dit hus eller din lejlighed, så er det eneste rigtige at få en genvurdering. Særligt, hvis du har et dyrt banklån. 

Med en genvurdering kan du finde ud af, om du kan få lagt noget af dit dyre banklån – eller måske det hele ind i dit realkreditlån og på den måde spare penge. 

Det er i mange tilfælde gratis at få genvurderet sin bolig, så skulle det ske, at vurderingen er lavere end forventet, er der ikke noget forgjort i det.

Sådan får du genvurderet din bolig

  • Kontakt din bankrådgiver og forklar, at du er interesseret i en genvurdering.
  • Banken sender en ejendomsmægler eller sin egen vurderingsmand ud til dig og gennemgår boligen. Det kan tage op til et par uger alt efter hvor stor spidsbelastning, der er på vurderingerne, og hvor fleksibel du selv er i forhold til at være hjemme og tage imod.
  • Vurderingen af din bolig tager ca. en halv til en hel time.
  • Herefter laver mægleren eller vurderingsmanden en vurdering af din boligs faktiske salgspris og sender den til banken.
  • Ved et nyt møde med din bankrådgiver, bliver du oplyst om den nye vurdering, og I kan tage en snak om en evt. låneomlægning.
  • Alt i alt tager proceduren ca. 2-4 uger.
  • Hvis du er interesseret i et bankskifte, kan du bede din nye bank om at sende en mand ud.
  • En genvurdering koster ikke noget.

Hvad gør en bolig mere værd?

I udgangspunktet er det to ting, der gør boligen mere værd: Prisstigninger på boligmarkedet og/eller omfattende boligforbedringer.  

Mindre renoveringer vil med al sandsynlighed ikke have en større betydning for boligens værdi, så har du blot lagt nye fliser i havegangen eller lavet andre småforbedringer vil din bolig nok ikke blive vurderet højere, medmindre der i området har været en prisstigning.  

Hvor meget en bolig stiger i værdi som følge af en renovering, afhænger af om forbedringerne er centrale for boligen som helhed. Du skal dog aldrig forvente, at værdistigningen svarer 1:1 til omkostningerne ved selve renoveringen. Her skal du som tommelfingerregel nærmere maksimalt regne med en merværdi i af boligen svarende til 40-50 procent af det, du har brugt på renoveringen. 

En låneomlægning koster også

Det kan ikke altid svare sig at lægge et lån om efter en genvurdering, selvom boligen er steget i værdi. Der er også udgifter forbundet med låneomlægningen.

Selv om et realkreditlån er billigere end et banklån, skal du regne omkostningerne forbundet ved lånomlægningen med i dit regnestykke og se på, om det så i virkeligheden ikke er billigere at betale banklånet af end at lægge det om. 

Eksempel: 

Hvis du fx vil omlægge et banklån på 100.000 kroner til et realkreditlån, hvor du inklusive bidragssats og kursskæring betaler omkring 1,5 procent mod 8,5 procent i rente på banklånet, så har du en difference på syv procent om året. 

 

Det er 7.000 kr. om året før skat og ca. 5.000 efter skat. 

 

Skal du betale 15.000-20.000 kr. for at lægge lånet om, går der 3-4 år, før gevinsten er tjent ind. Spørgsmålet er så, om det måske så bedre kan svare sig at vente med en lånomlægning til boligens værdi er steget yderligere og i stedet blot betale banklånet ud.  

 

Jo højere renten er på banklånet i forhold til renten på realkreditlånet, desto større er besparelsen ved at lægge lånet om.

 

Din bank kan hjælpe dig med at regne på, hvornår det kan svare sig at lægget lånet om. 

Få genvurderet din bolig ved omlægning eller bankskifte 

Det kan være en god idé, at du får genvurderet boligen, hvis du alligevel skal lægge dit lån om, eller hvis du skal skifte bank. 

Typisk tilbyder bankerne et gratis skifte. Det betyder, at du undgår gebyrer for, at banken skal overtage et eksisterende lån, og da udgiften er den samme for banken, om den skal overtage et eksisterende lån eller oprette et nyt, vil du kunne få omlagt din lån uden meromkostninger.