Få kommunal hjælp til at klare dig selv

Klar dig selv længst muligt i egen bolig og få evt. hjælp til selvhjælp – det er både mest værdigt for dig og mest realistisk for kommunerne, der hverken har penge eller hænder nok til at klare de stadig større ældreårgange. Husk, at du har lov til at sige nej tak, lyder det fra Ældre Sagen.

Må jeg sige nej til kommunen?

Ældre i dag er friskere, sundere, lever længere og derfor ønsker flere hjælp til selvhjælp og ikke passiv pleje. Foto: Jesper Elgård

Du har ikke krav på hjælp til helbred, hus eller have, blot fordi du er gammel. Ældre i dag skal ikke sidde og vente på, at nogen kommer og klarer hverdagens udfordringer for dem – de skal "rehabiliteres" og fx gøre brug af smarte løsninger i hjemmet, så de kan klare sig selv i egen bolig længst muligt.

Medmindre du er så svækket og syg, at rehabilitering ikke giver mening, understreger Karen Marie Myrndorff, chefkonsulent i Kommunernes Landsforening, Center for Social og Sundhed.

LÆS OGSÅ: Vis lidt respekt, din vårhare!

Ældre er friskere og lever længere

Kommunerne er underlagt Servicelovens nye § 83 og § 83.a. Sidstnævnte paragraf handler netop om, at kommunal hjælp i dag tager udgangspunkt i en vurdering af, hvordan borger og kommune i en tidsbegrænset, rehabiliterende indsats sammen kan arbejde frem mod, at borgeren helt eller delvist klarer sig selv i egen bolig. Hvis det giver helbredsmæssig mening. Karen Marie Myrndorff forklarer, at ældrepleje i dag skal ses i det samfundslys, at ældre i dag er friskere, sundere, lever længere og derfor ønsker hjælp til selvhjælp og ikke passiv pleje.

Loven om rehabilitering gælder alle, uanset alder, der modtager hjemmehjælp, og der skeles ikke til alder i visitationen. Der bliver med andre ord ikke gjort forskel på, om en rygskade gør ondt i ryggen på en 40- eller 80-årig. Begge skal genoptrænes og hjælpes til igen at kunne klare sig selv. Andre udfordringer kan så spille ind på, at den 80-årige alligevel får hjælp.

- Virkeligheden er, at systemet er presset – men ikke kun på pengepungen. Befolkningssammensætningen her i landet betyder, at der ikke længere er hænder nok til at varetage denne enorme arbejdsopgave, en langt større ældrebefolkning vil udgøre – og desuden går virkelig mange SOSU’er, assistenter og sygeplejersker også på pension med de store årgange, så denne kursændring er nødvendig, forklarer Karen Marie Myrndorff.

LÆS OGSÅ: Ældrebolig? Det er altid for tidligt og altid for sent

Husk, at det er et tilbud - du kan sige nej

I Ældre Sagen er chefkonsulent Olav Felbo positiv over for hjælp til selvhjælp-tilgangen – at man lærer et menneske fortsat at kunne fiske i stedet for bare at udlevere fisk. For det er altid bedst at kunne klare sig selv.

Men en rehabiliteringsproces skal altid tage udgangspunkt i den enkeltes potentiale og ønsker, fordi det er personen selv, der skal kæmpe for de ønskelige resultater – og her er tvang en rigtig dårlig idé, fordi succesen af rehabiliteringen afhænger af den enkeltes motivation, og det afhænger igen af, at det giver mening for den enkelte.

- Det her bør være et tilbud, for vi har allerede set nogle kommuner bruge dette som en spareøvelse, hvor man regner baglæns fra besparelsen og så til, hvor mange der dermed skal af med hjemmehjælpen – og det er ikke okay, mener han.

Tilbud uden tvang

Svære ord i systemet

Det er ikke altid helt let at vide, hvad man skal lede efter på en hjemmeside, hvis man ikke ved, hvad kommunerne kalder tingene – derfor denne ordbog, så det er lettere at google kommunens regler.

Før hed det... Nu hedder det ...
Hjemmehjælp (ordningen) Fritvalgsordningen
Hjemmehjælp (den konkrete hjælp) Fritvalgsydelser
Hjemmehjælper Social- og sundhedshjælper (pga. opgradering af uddannelsen, red.)
Sygehjælper Social- og sundhedshjælper-assistent (pga. opgradering af uddannelsen, red.)
Sagsbehandler Visitator
Sagsbehandling Visitation

Olav Felbo mener derfor, at der mangler folkeoplysning om hele systemet, fx at man også har ret til at afbryde et rehabiliteringsforløb og samtidig få en fair visitation i forhold til, om du er berettiget til hjemmehjælp.

- Mange ved ikke, at dette er et tilbud og ikke kan tvinges ned over dig. Og der mangler systemet gennemsigtighed og enklere regler, så der fx både er frit valg af leverandør både på hjemmepleje og rehabilitering, så det er let for alle at kende rettigheder og regler.

Pia Brændstrup er helt enig med Olav Felbo. Hun er uddannet sygeplejerske, har tidligere arbejdet med hjemmepleje i Aarhus Kommune og også været selvstændig ’fritvalgsleverandør’, som det hedder, når man er en privat udbyder af hjemmehjælp.

LÆS OGSÅ: Her er dine muligheder, hvis du vil flytte

Besværligt med forskellige leverandører af det samme

Hun har været i kontakt med mange hundrede ældre og oplever generelt, at mange ikke kan finde rundt i reglerne eller gennemskue, hvad de har af muligheder, rettigheder, og hvad fagudtrykkene for de forskellige ting er.

- Mange ældre aner ikke, hvad de har af muligheder, fx at de har frit valg mellem en kommunal og en privat udbyder af hjælp i hjemmet, og den ældre kan ikke gennemskue, at hvis han/hun alligevel har tænkt sig selv at betale for fx ekstra rengøring i hverdagen ud over den tid, kommunen tilbyder, så kan man vælge en privat leverandør til det hele i stedet for at skulle have gjort rent af 2 forskellige, forklarer hun og understreger, at hun ikke længere selv er privat udbyder af praktisk hjælp.

I stedet har hun skabt hjemmesiden pensionist.dk for at forsøge at give de ældre et overblik over muligheder og rettigheder.

- Systemet er egentlig fint – det tager de ældre og deres behov for at kunne klare sig selv alvorligt, og det er jeg stor fortaler for. Men hvorfor er det ikke konstrueret i et almindeligt sprog og kommunikeret ud på medier, hvor målgruppen er?

Brændstrup har af samme grund for nylig stået bag en ny pjece til Aarhus kommune, der helt praktisk forklarer, hvordan man får hjemmehjælp i Aarhus Kommune – for sådan en pjece fandtes slet ikke.

- Det er fint, at man selv skal sætte sig ind i ting på nettet – men hvordan skal man finde rundt i det? Hvorfor hedder en sagsbehandler en visitator, når man er over 65, og hvorfor hedder hjemmehjælp en "fritvalgsordning" og en "fritvalgsydelse"? Jeg synes, det er at skyde fuldstændig forbi målgruppen, og det er så ærgerligt, for det ellers gode system drukner i, at ingen kan gennemskue hvordan og hvorledes. Og det er superærgerligt".

LÆS OGSÅ: Jeg føler mig fuldstændig tryg og tilfreds her

Det siger de 60-85-årige i undersøgelsen:

  • 97 %, som bor i egen bolig, er meget tilfredse eller tilfredse med deres bolig.
  • 78 % ønsker at blive boende i deres nuværende bolig så længe som muligt. Jo ældre man bliver, jo hellere vil man blive boende.
  • 64 % oplever i dag, at det at passe haven og vedligeholde boligen er en barriere, som kan vanskeliggøre det at blive boende i egen bolig.
  • 20 % ved ikke, hvor de skal gå hen for at få information om, hvordan de klarer ovenstående barrierer i hverdagen. De fleste spørger derfor venner/familie, håndværkere, kommunen eller interesseorganisationer.
  • 6 % af de personer, som ved, at det kan blive vanskeligt at blive boende i egen bolig, har modtaget hjælp og vejledning – og kun 4 % af dem oplever, at de fik tilstrækkelig hjælp til at få løst problemerne i boligen.
  • 15 % har konkrete planer for at forbedre boligen og/eller udenomsarealer. Personer over 75 år har i lavere grad planer for deres bolig.
  • 26 % har haft eller overvejer at få havehjælp. 18 % overvejer at omlægge deres have.
  • 58 % ønsker hjælp til de store opgaver, mens 14 % af respondenterne har brug for 100 % praktisk hjælp til at løse deres opgaver. 10 % er mest ude efter inspiration, og 22 % behøver ikke nogen form for assistance. Det er primært hos venner og familie og håndværkere, at folk vil søge hjælp.

Kilde: Undersøgelsen er foretaget af TNS Gallup i august 2015 for Bolius Boligejernes Videncenter.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab