Gennem de seneste par år har alle fire realkreditselskaber tilbudt boligejere mulighed for at bytte de gældfrie mursten ud med kontanter gennem optagelse af et realkreditlån med 30 års afdragsfrihed. 

Et krav for at opnå 30 års afdragsfrihed er, at lånet befinder sig inden for 60 procent af boligens vurdering. 

I starten tilbød de fire realkreditselskaber kun 30 års afdragsfrihed på variabelt forrentede lån, men gradvist er alle selskaber nu hoppet med på vognen med fuld afdragsfrihed på fastforrentede 30-årige lån. 

30-årigt afdragsfrit lån er designet til udnyttelse af friværdi 

Med et 30-årigt afdragsfrit lån kan boligejere med store friværdier udnytte afdragsfriheden til nedsparing af deres boligformue. Dermed er den nye låntype velegnet for pensionister, der vil sikre sig et fast tilskud til pensionen – uden at være nervøs for stigende renter.

Yngre boligejere med relativt store friværdier har tilsvarende mulighed for at justere på deres udgifter – fx i perioder med uddannelse, barselsorlov, arbejdsløshed eller andre større sociale begivenheder.

Vælg afdrag til og fra på afdragsfrie lån

Går du netop efter fleksibilitet, er Realkredit Danmarks, Jyske Realkredits og Totalkredits varianter af lånet en oplagt mulighed. Således er det muligt at til- og fravælge afdrag gennem hele lånets løbetid og samtidig vælge størrelsen af afdragene.

Hos Realkredit Danmark og Jyske Realkredit koster til- og fravalg af afdrag et gebyr på 1.000 kr., mens Totalkredit beregner sig 750 kr. i gebyr.

Kort og godt om variable realkreditlån med 30 års afdragsfrihed fra Realkredit Danmark, Totalkredit, Nordea og Jyske Realkredit

Alle fire realkreditselskaber tilbyder i dag 30-årige realkreditlån med fuld afdragsfrihed i hele lånets løbetid , når blot lånet befinder sig inden for 60 procent af vurderingen. Lånet ydes kun til helårsboliger og tilbydes med forskellige typer af variabel rente eller fast rente gennem hele løbetiden. 

De variabelt forrentede versioner ser således ud:

Danske Bank tilbyder lånet Flexlife med rentetilpasning på mellem et og ti år (F1 til F10), mens Nordea tilbyder Frihed30-lånet med rentetilpasning enten hvert tredje eller hvert femte år (S3 eller S5).

Totalkredit baserer sit 30-årige afdragsfrie lån på et F-kort lån med halvårlig rentetilpasning eller et såkaldt Rentemax lån med en maksimal rente på 3 procent og en rentebinding på 5 eller 10 år.  

Jyske Realkredit tilbyder sit Jyske Frihed-lån med rentetilpasning på baggrund af F1- til F6-lån.

Hos Danske Bank, Jyske Realkredit og Totalkredit kan du belåne op til 75 procent af boligens vurdering, men du kan først opnå afdragsfrihed, når restgælden falder til under 60 procent af vurderingen.

Efter 30 år skal lånet indfries, hvilket typisk vil finde sted gennem optagelse af et nyt lån eller ved et salg af boligen.

Pris for lån på 1 million: 950 kr. om måneden i 30 år 

Den faste rente gennem 30 år betyder, at medmindre bankerne hæver bidragssatsen, er du som låntager sikret en fast ydelse på realkreditlånet frem til udløbet af lånet.

Har du fx en bolig til en værdi af 1,7 millioner kr. og kun skylder 1 million kr. i boligen, har du mulighed for at bytte det eksisterende lån ud med et nyt 30-årigt lån med fuld afdragsfrihed gennem hele løbetiden. 

Resultatet bliver et lån på 1 million kr., som efter skat koster cirka 950 kr. månedligt. Til sammenligning koster et tilsvarende lån med afdrag cirka 3.300 kr. månedligt efter skat.

For det afdragsfrie lån er beregningen baseret på et 1 procent-lån til en kurs på 98,40. For lånet med afdrag er ydelsen beregnet på grundlag af et 0,5 procent-lån til en kurs på 97,2 (9/12-2020)

Øvelsen kan i sagens natur også foretages, hvis du ikke skylder noget i boligen og blot ønsker lidt flere penge til det daglige forbrug.  

Ekstraregning ved afdragsfrihed

Afdragsfrihed på et fastforrentet lån er imidlertid ikke gratis, og betalingen falder over flere omgange. 

For det første koster afdragsfriheden et lidt højere bidrag til realkreditselskabet på mellem 0,15 og 0,20 procentpoint. For et lån på en million kr. svarer det til cirka 100 kr. månedligt.

Dertil kommer et større kurstab på det 30-årige lån med fuld afdragsfrihed. For et lån på 1 million kr. udgør kurstabet cirka 16.000 kr., mens der stort set ikke er er noget kurstab på det fastforrentede lån med afdrag.

Aktuelt er 1 procent-obligationen med afdrag dog lukket, hvilket indebærer, at du må finansiere dig i 0,5 procent-obligationen. I den situation ser regnestykket derfor en lille smule mindre positivt ud for det afdragsfrie lån.

Kurstab er blevet mindre på afdragsfrie lån

På den positive side tæller, at kurstabet ikke er ret meget større, end da der blev udstedt fastforrentede lån med 10 års afdragsfrihed for blot 5-6 år siden. 

I dag udgør kurstabet på et fastforrentet lån med 10 års afdragsfrihed blot 6.000 kr. mod 15.000 til 18.000 kr. for en håndfuld år tilbage.

Endelig koster afdragsfrihed lidt flere rentekroner, da gælden er uforandret gennem hele den afdragsfrie periode. Ved et lån med afdrag falder restgælden en smule hvert år, hvilket giver lavere renteudgifter.

Realkredit Danmark har laveste bidragssats

Realkredit Danmark har benyttet lejligheden til at forhøje bidraget med 0,05 procent på det nye fastforrentede FlexLIfe-lån, hvilket bringer den samlede bidragssats op på 0,61 procent for et lån op til 60 procent af vurderingen.

Nordea Kredit har valgt at holde bidragssatsen uændret for sit ny NordeaFrihed-lån. Med en samlet bidragssats på 0,73 procent, er Nordea Kredit dog stadig dyrere end Realkredit Danmark.  

Et lån på en million kr. koster således 1.200 kr. mere om året hos Nordea Kredit end hos Realkredit Danmark.

Efter indregning af kundekroner ligger Totalkredit en spids højere end på bidraget end Realkredit Danmark. For et lån på en million kr. udgør bidraget 6.500 kr. årligt, hvilket er 400 kr. højere end i Realkredit Danmark.

Jyske Realkredit lægger sig i en mellemposition med en bidragssats på 0,6833 for lån op til 60 procent af vurderingen.

Realkreditlån uden afdrag er velegnet til spekulative låntagere

For låntagere, der ønsker mulighed for aktiv gældspleje, er det 30-årige fastforrentede og afdragsfrie lån den aktuelt bedste mulighed. På grund af den lange afdragsfrihed er lånet langt mere kursfølsomt end det traditionelle 30-årige lån med fast rente.

Ifølge cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig betyder den større kursfølsomhed, at der ved en rentestigning på 1 procentpoint vil blive skåret cirka 150.000 kr. af restgælden ved et lån på 1 million kr. 

Til sammenligning vil restgælden kun falde med cirka 100.000 kr.på et ordinært 1 procent-lån med afdrag.