Siden foråret 2013 har kommuner haft mulighed for at give flexboligstatus til helårsboliger i landområder, så bopælspligten ophæves, og man dermed kan bruge boligerne som sommerhus. Men der har ikke været en overvældende efterspørgsel efter flexboliger i udkantskommunerne, der skulle have gavn af ordningen.

Hverken Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter eller Kommunernes Landsforening har noget overblik over, hvor meget flexboligordningen bliver brugt. Men en rundspørge, som Bolius.dk har lavet i Langeland, Lolland, Bornholm, Lemvig og Kalundborg Kommuner, viser, at flexboligordningen kun er blevet brugt i mindre omfang.

Boligreguleringslov og weekendattester i stedet for flexboligordning

Mange kommuner har i flere år brugt boligreguleringsloven eller weekendattester, der også kan ophæve bopælspligten på helårsboliger, og det fortsætter de med. Derfor har den nye lovgivning ikke gjort den store forskel.

- Hele Langeland er i forvejen stort set fritaget for bopælspligt, så flexboligloven er ikke kommet os til gavn, siger Preben Holmskov, bygningsinspektør i Langeland Kommune, til Bolius.dk.

Langeland bruger boligreguleringslov

Langeland Kommune har siden 2006 brugt boligreguleringslovgivningen, der giver mulighed for at ophæve bopælspligten, hvis boligejeren først prøver at leje huset ud, og man fra kommunens side ikke kan anvise en lejer efter seks uger.

- I praksis er det således kun i Strynø by, Rubkøbing, den gamle bydel i Spodsbjerg og i Kulepile og Peløkke, der er bopælspligt, og her kan man alligevel ikke bruge flexboligordningen. Så de 2 ansøgninger, vi i alt har fået om flexboliger i Rudkøbing by, har vi rådgivet om boligreguleringsloven i stedet, fordi der her i nogle tilfælde godt kan gives dispensation fra bopælspligten selv i byerne, siger Preben Holmskov.

Ny lov om flexboliger gør ikke en forskel i Lemvig

Også Lemvig Kommune bruger paragrafferne i boligreguleringsloven til at lade folk benytte helårsboliger som fritidshuse, hvis der ikke findes lejere, oplyser Annette Johansen, leder af Bygge og Erhvervsservice i kommunen, til Videncentret Bolius.

Jesper Andersen, ejendomsmægler fra danbolig i Lemvig, bekræfter, at der ikke er stor efterspørgsel fra boligejere efter at bruge den nye lovgivning om flexboliger.

- Jeg synes, flexboligordningen er et godt initiativ. For alle tiltag, der kan gøre, at vi kan sælge boliger både som helårsboliger og fritidshuse, har en positiv effekt på salget. Men fordi kommunen benytter sig af boligreguleringsloven her, har vi de sidste 4-5 år ikke haft bopælspligt i praksis i kommunen, og derfor gør den nye lov ikke den store forskel, siger han.

Fakta om flexboligloven

  • Loven om flexboliger blev vedtaget i foråret 2013 og indebærer, at en kommunalbestyrelse kan tillade, at en helårsbolig benyttes til fritidsformål lige som et sommerhus.
  • Du kan som ejer søge kommunen om, at boligen får status som flexbolig. Og så kan du når som helst skifte tilbage til helårsstatus, hvis du ønsker at flytte permanent ind i huset.
  • Hvis du finder et hus og vil købe det som flexbolig, kan du bede om forhåndstilkendegivelse hos kommunen.
  • Kommunen er dog ikke forpligtet til at give sådan en tilkendegivelse – og den er heller ikke bundet af den, hvis de vælger at give en.
  • Flexboligstatus er personlig og følger ejeren af huset – ikke huset. Så når der kommer ny ejer, skal der søges igen.

Fakta om boligreguleringsloven

  • Der er som udgangspunkt bopælspligt på helårsboliger ifølge boligreguleringsloven.
  • Når en bolig har været ledig i mere end 6 uger, skal man melde det til kommunen, og så kan de anvise en lejer. Men hvis de ikke har en lejer at anvise, har de ifølge boligreguleringsloven mulighed for at ophæve bopælspligten på boligen.

Fakta om weekendattester

  • Nogle kommuner vælger at udstede såkaldte weekendattester.
  • Weekendattesterne ophæver bopælspligten og giver tilladelse til, at boligen bruges som fritidshus – men vilkårene i attesterne kan være meget forskellige fra kommune til kommune.
  • I nogle kommuner kan du ikke ændre status på huset tilbage til helårsbolig, hvis du først har fået en weekendattest og ophævet bopælspligten.

Kilder: bolius.dk, ret-raad.dk og boligejer.dk 

Langt billigere at købe hus end sommerhus

Jesper Andersen mener også, boligejerne fortsat mest vil benytte sig af boligreguleringsloven, fordi en ophævelse af bopælspligten her følger boligen – mens den følger personen i flexboligordningen. Derfor skal der efter hvert ejerskifte søges på ny.

- Lige meget, hvilken ordning man benytter, kan man få en fritidsbolig til meget billigere penge, hvis man køber en helårsbolig og slipper for bopælspligt, end hvis man køber et decideret sommerhus. Her i området kan du få en fin helårsbolig til 300.000-400.000 kr., mens et tilsvarende sommerhus koster op mod 900.000 kr., siger Jesper Andersen.

Flere flexboliger på Lolland og Falster

Lolland og Guldborgsund Kommuner meldte i september 2013 ud, at de havde fået henholdsvis 30 og 10 ansøgninger om flexboliger, siden ordningen blev vedtaget. Det tal er nu oppe på ca. det dobbelte.

Jørgen Danielsen, indehaver af home på Lolland og Falster oplever dog ikke, at folk ligefrem står i kø for at få omdannet deres bolig til en flexbolig. Også her skyldes det, at der allerede er andre ordninger, som ophæver bopælspligten.

- Ordningen er rigtig god – men vi oplever ikke mange, der spørger til den, og jeg tror ikke, den får salget af ejendomme på Lolland og Falster til at boome. Folk her har i mange år kunnet få en weekendattest til en helårsbolig. Det har givet dem tilladelse til at bruge huset som sommerhus i 3 år, og derefter ændrer huset automatisk status til fritidshus, forklarer Jørgen Danielsen.

3-5 ansøgninger om flexboliger i Kalundborg om måneden

I Kalundborg Kommune er der også givet en del tilladelser til at bruge helårshuse som fritidshuse inden for boligreguleringsloven. Og nu kommer der 3-5 ansøgninger om flexboligstatus om måneden. De fleste fra boligejere, der har huset til salg og gerne vil kunne sige til potentielle købere, at der er forhåndstilsagn fra kommunen om, at boligen også kan bruges som fritidshus.

- Det er hele tiden en afvejning fra sag til sag, fordi vi ikke ønsker at udtynde de lavt befolkede områder. Vi giver dog tilladelser i landområder, men ikke i boligområder og afgrænsede landsbyer efter vedtagne midlertidige administrationsgrundlag. Og netop nu er et forslag om et udvidet administrationsgrundlag i høring med henblik på udarbejdelse af et kommuneplantillæg, hvor vi bl.a. heller ikke skal give tilladelse i kystnær zone A, siger Jesper Handberg, teamleder i Plan og Byg i Kalundborg Kommune.

Ingen tilladelser til flexboliger i byer på Bornholm

I Bornholm Regionskommune har der ikke været den store interesse for flexboligordningen siden august, hvor kommunalbestyrelsen gav grønt lys for, at man kunne søge om flexboligstatus til helårsboliger.

- Vi har siden jævnligt fået forespørgsler, men det et er kun uden for byerne, vi giver tilladelse til flexboliger i Bornholms Regionskommune. Så 13 har fået tilladelse, mens flere har fået afslag, fordi boligerne ligger i byerne, forklarer Hanne Sonne, assistent i Teknik & Miljøafdelingen i Bornholms Regionskommune.

Minister er tilfreds med flexboligordning

Minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen (S), mener, at flexboligordningen er kommet godt fra start.

- Jeg synes egentlig, at det er et udmærket tal, når man tænker på, at loven kun har virket i godt et halvt år. Med loven om flexboliger præciserer vi reglerne, og det ser ud til, at det virker.

- På Lolland-Falster nærmer man sig 100 flexboliger, og det er da gode tal. Andre steder går det ikke helt så hurtigt, men det er jo op til kommunerne, hvor aktivt de vil bruge reglerne, siger Carsten Hansen til Bolius.dk.

Mere fokus på boliger i landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil i den kommende tid sætte ekstra spot på de mange muligheder, der er i boligerne i landdistrikterne.

- Det ligger i tiden, at vi gerne vil have et fristed, hvor vi kan være sammen med vores familier og koble af fra hverdagen. Her er flexboligerne en ny mulighed, men det er klart, at det ikke kommer fra den ene dag til den anden. Folk skal se mulighederne og derfor vi jeg også tage flere initiativer næste år, siger Carsten Hansen.

Ulemper ved flexboligordningen

Af Lizette Ottensten

I flexboligordningen følger flexboligstatussen personen og ikke boligen. Og det er et stort problem i forhold til finansieringen, mener sekretariatschef Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter.

- Selv om man selv synes, at stedet fungerer godt som et billigt sommerhus, kan man ikke være sikker på, at den næste ejer kan få flexstatus, når man måske vil sælge. Det er en form for gambling, og den slags er gift i den finansielle sektor, siger han.

Hvis man ikke kan være sikker på at få flexstatus, har realkreditinstitutterne reelt ikke sikkerhed i boligen, og det kan få dem til at være tilbageholdende med at give finansiering til et hus, der ikke er så meget værd.

- Men hvis boligen kun koster mellem en kvart og en halv million, er det måske alligevel muligt for køber at finansiere 10-20 procent kontant. Det er stadig et billigt sommerhus. Man skal dog også tage med i sine beregninger, at der ofte vil være udgifter til vedligeholdelse, siger Curt Liliegreen.