Hvad er Feng Shui?

Feng Shui udtales "fung sway". Der er tale om en flere tusind år gammel kinesisk praksis, der sigter på at skabe en menneskelig harmoni i vores omgivelser. Begrebet tager afsæt i taoismens lære om ying og yang, om chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner. 

Oprindeligt skulle Feng Shui-eksperterne rådgive den kinesiske kejser, således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt. Feng Shui har undervejs i historien delt sig i en række skoler, hvoraf nogle er blevet forbundet med den såkaldte new age-bevægelse. 

Helt basalt går ideen Feng Shui ud på, at den måde du indretter og placerer objekter i dit hjem kan påvirke din sundhed, mentale velbefindende og i sidste ende også din generelle succes i livet. 

Ifølge Feng Shui ’kører’ der konstant nogle strømme af energi – chi hedder energi-flowet, der også kaldes livsenergi – rundt omkring os. Dette flow eksisterer også i de rum, bygninger eller områder, vi befinder os i og påvirkes blandt andet af stedets indretning, udformning og de enkelte objekters udstråling. Disse energistrømme kan man få til at påvirke en positivt ved at tilpasse omgivelserne. 

Således betyder "feng" vind, mens "shui" betyder vand, de to naturlige elementer der konstant former vores omgivelser. 

På vore breddegrader er Feng Shui mest kendt for sin lære om indretning af beboelsesrum og arkitektur. Udgangspunktet er, at du kun opnår en følelse af harmoni og velvære ved at indrette boligen og arkitekturen efter principperne i Feng Shui og dermed undgå de såkaldte negative energier. 

Det kan du eksempelvis opnås igennem placeringen af dine møbler i de respektive rum eller ved at male væggene i nogle bestemte farver. Der findes en masse af disse ”regler” og udregninger for, hvordan du bedst skaber dette energi-flow i ens bolig. Du kan bl.a. afhængigt af dit køn og fødselsår udregne, hvilke verdenshjørner størstedelen af din indretning skal vende mod for at give det bedste energiflow i dit hjem.

Er Feng Shui en videnskab?

Ofte foretages en skelnen mellem de hårde naturvidenskaber og de mere bløde samfundsfaglige og humanistiske videnskaber. Fælles for både de hårde og de bløde videnskaber er imidlertid, at opgaven er at skabe nye teorier, der bringer os til en dybere forståelse af verden inden for et givet område. 

Er en teori således åbenlyst uholdbar, bør den justeres eller forkastes, så den i højere grad beskriver det, som den udtaler sig om. Videnskab er med andre ord en metode til at indsamle og bearbejde viden med det formål at få en dybere indsigt i et givet fænomen. 

Ud fra ovennævnte kriterier vil Feng Shui ikke kunne beskrives som en videnskab, og i naturvidenskabelige kredse betragtes Feng Shui da heller ikke som dette. 

Fup eller fakta?

Mange etablerede designere og arkitekter betragter Feng Shui som ren sortekunst, mens tilhængerne begrunder deres entusiasme med, at der er tale om en praksis, der har flere tusind år på bagen.

Historien har da også vist os, at en metode godt kan fungere, selvom den videnskabelige dokumentation mangler. At dømme efter talrige forsøg virker akupunktur ofte smertestillende, selvom forskerne har svært ved at finde en videnskabelig forklaring på fænomenet. 

Den etablerede lægeverden har i mange år afvist akupunktur som ren hokuspokus, men gennem de senere år har flere naturvidenskabeligt uddannede personer taget metoden til sig. 

Kan Feng Shui benyttes i din bolig?

Selvom den videnskabelig dokumentation for Feng Shui mangler, kan man godt bruge nogle af teorierne i indretningen af vores bolig. Mange af principperne inden for Feng Shui bygger på at skabe en generel ro og harmoni i hjemmet – noget mange mennesker i forvejen søger i deres hjem. 

Her er nogle af grundprincipperne inden for Feng Shui:

Orden i entreen: Entreen fungerer som et gennemgangsrum og er ofte et af de rum, hvor vi har tendens til at rode meget. Gennem hoveddøren strømmer der, ifølge Feng Shui-teorien, energi ind i huset. Det er vigtigt, denne energi kan flyde frit ind i boligen, og derfor skal entreen helst være ryddelig og uden for meget ’tingeltangel’.

Luk lyset ind: 'Ordensreglen kan også overføres til vinduer. Hold pladsen foran vinduerne forholdsvis frie, så energien og lyset frit kan komme ind i huset udefra.

Farver er en væsentlig del af Feng Shui-traditionen, da farver ligesom alle andre elementer, du putter i dit hjem, kan påvirke hjemmets energi og derved, ifølge Feng Shui, din psyke. Der er også flere studier, der viser, at farver rent faktisk kan påvirke os mennesker. Derfor kan det være en ide at have med i ens overvejelser, når boligen skal indrettes. Hold eksempelvis farverne i soveværelset i neutrale og rolige toner, da fx en knaldrød væg kan virke forstyrrende. 

Balance er et nøgleord i filosofien bag Feng Shui: skab balance i dit interiør og undgå, at det matcher for meget. Ideelt set skal indretningen bestå af et mix af forskellige naturelementer: vand, træ, jord, ild og metal – dette kan overføres til, at man sørger for at have forskellige materialer og former i sin indretning.  

Ryd op i hjemmet: Undgå, at der ophober sig rod i din bolig, da det, ifølge Feng Shuis filosofi, kan forstyrre energistrømmene i dit hjem. Ryd derfor op dagligt og sørg for, at tingene i dit hjem alle har hver sin faste plads. 

Oprydningstrend

Den japanske oprydnings-guru Marie Kondo har med sin enormt populære Netflix-serie, Tidying up with Marie Kondo, fra 2019, fået mennesker over hele verden til at rydde op og rydde ud. 

Ligesom Feng Shuis teorier mener Kondo, at dine omgivelser i din bolig kan have en effekt på din produktivitet, glæde og overordnet succes i dit liv. Med nogle simple trin kan du få ryddet ud i dit hjem og dermed kun omgive dig med dine mest betydningsfulde ting.

Første, og meget essentielle, skridt er at smide ud.  Start med den kategori der er nemmest for dig: er det tøjet, nips-tingene, eller gamle blade og papirer? Ting med affektionsværdi er oftest de sværeste at skille sig af med, men her skal du, ifølge KonMari-metoden, nøje overveje tingens formål i dit liv lige nu, bringer det dig stadig den glæde, som det gjorde en gang? Og måske er det på tide at skille dig af med tingen med taknemmelighed over for, hvad den har betydet for dig. 

Ifølge Marie Kondo vil et ryddeligt hjem skabe mere ro i dit sind. Ved at være omgivet af de ting, der virkelig betyder noget for dig, har du også aktivt taget stilling til, hvilke ting i dit liv der bringer dig glæde, hvilket dermed også afspejles i dit liv. 

Findes der én korrekt måde at indrette boligen på?

Tilhængerne af Feng Shui mener, at den optimale indretning af boligen kan begrundes ud fra en given facitliste. 

Blandt indretningsarkitekter og designere er holdningen noget mere fleksibel. Der findes ganske enkelt ikke nogen facitliste for den optimale indretning af boligen, lyder det fra de etablerede kredse.

Designere og arkitekter holder sig helt overordnet til, at indretning, herunder valg og sammensætning af farver, varierer med moden. I en periode er en bolig holdt helt i hvidt sagen, mens der i en anden periode skal kraftigere farver til.

Populære myter, som at "grønt er godt for øjnene", vinder ikke genklang hos de professionelle, der tværtimod anfører, at opfattelsen af farver er kulturelt bestemt. Opfattelsen af farver er med andre ord en del af vores fælles "kulturelle ordbog". 

Samtidig er der tvivl om, hvorvidt alle mennesker opfatter en given farve på samme måde. Forskere er dog ikke i tvivl om, at personer med farveblindhed opfatter bestemt farve anderledes end ikke-farveblinde personer. 

Hvad kan Feng Shui gøre for dig?

Svaret afhænger af, om du tror på Feng Shui eller ej. Nogle tilhængere argumenterer for, at hvis du indretter din bolig efter principperne i Feng Shui, bliver du bedre i stand til at koncentrere dig, bliver mere modstandsdygtig over for sygdomme og bliver mindre træt. 

Andre tilhængere nøjes med at love en mere harmonisk tilværelse, som gør dig mere afslappet og mindre stresset. 

Blandt de fleste forskere er det anerkendt, at omgivelserne spiller en rolle for en persons velvære.

Eksempelvis bryder de færreste sig om at bo i et værelse med nøgne, kolde og afskallede betonvægge. Arkitekter og designere udnytter denne viden til at skabe rum, der giver brugerne et positivt indtryk af helheden, og dermed giver mulighed for øget velvære. 

På samme vis arbejder Feng Shui-konsulenter på at skabe omgivelser, der giver tilfredse brugere. I ingen af tilfældene kan det afvises, at indretningen af boligen eller kontoret spiller en rolle for brugernes velbefindende.