Hvad er Feng Shui?

Feng Shui udtales "fung sway". Der er tale om en flere tusind år gammel kinesisk praksis, der sigter på at skabe en menneskelig harmoni i vores omgivelser. Begrebet tager afsæt i taoismens lære om ying og yang, om chi-energien, de fem elementer og de otte verdenshjørner.

Selve navnet Feng Shui kommer af begrebets fokus på, hvordan naturen indvirker på menneskets velbefindende. Således betyder "feng" vind, mens "shui" betyder vand.

Oprindeligt skulle Feng Shui-eksperterne rådgive den kinesiske kejser, således at han opnåede et godt helbred, velstand og magt. Feng Shui har undervejs i historien delt sig i en række skoler, hvoraf nogle er blevet forbundet med den såkaldte new age-bevægelse.

På vore breddegrader er Feng Shui mest kendt for sin lære om indretning af beboelsesrum og arkitektur. Udgangspunktet er, at du kun opnår en følelse af harmoni og velvære ved at indrette boligen og arkitekturen efter principperne i Feng Shui og dermed undgår de såkaldte negative energier.

Er Feng Shui en videnskab?

Ofte foretages en skelnen mellem de hårde naturvidenskaber og de mere bløde samfundsfaglige og humanistiske videnskaber. Fælles for både de hårde og de bløde videnskaber er imidlertid, at opgaven er, at skabe nye teorier, der bringer os til en dybere forståelse af verden inden for et givet område.

Er en teori således åbenlyst uholdbar, bør den justeres eller forkastes, så den i højere grad beskriver det, som den udtaler sig om. Videnskab er med andre ord en metode til at indsamle og bearbejde viden med det formål at få en dybere indsigt i et givet fænomen.

Ud fra ovennævnte kriterier vil Feng Shui ikke kunne beskrives som en videnskab i traditionel forstand. I naturvidenskabelige kredse betragtes Feng Shui da heller ikke som videnskab.

Fup eller fakta?

Mange etablerede designere og arkitekter betragter feng Shui som ren sortekunst, mens tilhængerne begrunder deres entusiasme med, at der er tale om en praksis, der har flere tusind år på bagen.

Historien har da også vist os, at en metode godt kan fungere, selvom den videnskabelige dokumentation mangler. At dømme efter talrige forsøg virker akupunktur ofte smertestillende, selvom forskerne har svært ved at finde en videnskabelig forklaring på fænomenet.

Den etablerede lægeverden har i mange år afvist akupunktur som ren hokuspokus, men gennem de senere år har flere naturvidenskabeligt uddannede personer taget metoden til sig.

Findes der én korrekt måde at indrette boligen på?

Tilhængerne af Feng Shui mener, at den optimale indretning af boligen kan begrundes ud fra en given facitliste, der tager sit udgangspunkt i læren om Feng Shui.

Blandt indretningsarkitekter og designere er holdningen mere fleksibel. Der findes ganske enkelt ikke nogen facitliste for den optimale indretning af boligen, lyder det fra de etablerede kredse. Designere og arkitekter holder sig helt overordnet til, at indretning og herunder valg og sammensætning af farver varierer med moden.

I en periode er en bolig holdt helt i hvidt sagen, mens der i en anden periode skal kraftigere farver til. Populære myter, som at "grønt er godt for øjnene", vinder ikke genklang hos de professionelle, der tværtimod anfører, at opfattelsen af farver er kulturelt bestemt. Opfattelsen af farver er med andre ord en del af vores fælles "kulturelle ordbog".

Samtidig er der tvivl om, hvorvidt alle mennesker opfatter en given farve på samme måde. Forskere er dog ikke i tvivl om, at personer med farveblindhed opfatter bestemt farve anderledes end ikke-farveblinde personer.

Hvad kan Feng Shui gøre for dig?

Svaret afhænger af, om du tror på Feng Shui eller ej. Nogle tilhængere argumenterer for, at hvis du indretter din bolig efter principperne i Feng Shui, bliver du bedre i stand til at koncentrere dig, bliver mere modstandsdygtig over for sygdomme og bliver mindre træt.

Andre tilhængere nøjes med at love en mere harmonisk tilværelse, som gør dig mere afslappet og mindre stresset.

Blandt de fleste forskere er det anerkendt, at omgivelserne spiller en rolle for en persons velvære. Eksempelvis bryder de færreste sig om at bo i et værelse med nøgne, kolde og afskallede betonvægge. Arkitekter og designere udnytter denne viden til at skabe rum, der giver brugerne et positivt indtryk af helheden og dermed giver mulighed for øget velvære.

På samme vis arbejder Feng Shui-konsulenter på at skabe omgivelser, der giver tilfredse brugere. I ingen af tilfældene kan det afvises, at indretningen af boligen eller kontoret spiller en rolle for brugernes velbefindende.