Fugt i soveværelset

Hver femte bolig i Danmark har problemer med indeklimaet, og især soveværelset kan blive for fugtigt. Du skal lufte ud med gennemtræk 3 gange dagligt og holde en jævn varm temperatur i boligen.

Hvorfor er der fugtigt i soveværelset?
Ofte er det svært at skabe gennemtræk i et soveværelse, fordi det ikke er bygget til gennemgang. Arkivfoto.

Hvilke problemer er der i fugtige soveværelser?

Soveværelset er sjældent et gennemgangsrum, så det kan være svært at få gennemtræk og dermed et tilstrækkeligt luftskifte. Vi opholder os i gennemsnit 7-8 timer i soveværelset hvert eneste døgn, og det skaber store mængder fugtig luft.

Et menneske afgiver omkring 3 liter væske i døgnet. Omkring halvdelen af dette væsketab sker igennem huden og udåndingsluften. Denne fugt skal ventileres væk, og det gøres nemmest ved at skabe gennemtræk 3 gange dagligt.

Hvis ikke der bliver luftet tilstrækkeligt ud i soveværelset, vil der kunne opstå problemer med skimmelsvamp, husstøvmider og andre skadedyr. Husstøvmider ynder rum med en høj luftfugtighed og skimmelsvamp har behov for fugt for at vokse.

Hvorfor er et soveværelse særligt udsat for fugt?

Soveværelset er oftest det rum i boligen, der er koldest, fordi de fleste mennesker ynder at sove koldt. Den lave temperatur betyder, at ydervæggene, gulvet og loftet i soveværelset bliver kolde. Når den varme luft fra de andre værelser kommer ind i soveværelset, vil den kondensere på de kolde ydervægge og luftfugtigheden vil stige yderligere.

Soveværelset bør derfor have samme temperatur som resten af boligen for at undgå dårligt indeklima.

Hver femte bolig i Danmark har problemer med for fugtigt indeklima. Der er mange, der ikke ved, at en helt almindelig familie på 2 voksne og 2 børn afgiver 10-15 liter vanddamp i døgnet gennem vejrtrækning og sved. Og den fugtige luft skal ventileres bort for ikke at give et dårligt indeklima.

Hvordan kan du se, om der er fugt i soveværelset?

Hvorfor kommer der kondens på ruden?
Kondens på ruderne kan være et fingerpeg om et dårligt indeklima. Foto: Susie Frederiksen

Der kan være mange tegn på fugtproblemer i soveværelset. Tapetet kan bule ud, der kan komme skimmelvækst i form af sorte pletter/plamager på væggene, og ofte vil rummet have en dårlig lugt.

En anden god tommelfingerregel er at kigge på termorudernes kant. Er der meget dug på ruderne, hver morgen, er det tegn på, at udluftningen af rummet ikke er god nok.

Hvis der ikke er nogle af disse tegn, men du fortsat har mistanke om, at indeklimaet i soveværelset ikke er godt nok, kan du måle luft-fugtprocenten med en fugtmåler (et hygrometer).

LÆS OGSÅ: Fugt i kælderen

Hvad bør fugtighedsprocenten være?

  • Om sommeren bør den relative luftfugtigheds procent ligge under 60-65 procent
  • Om vinteren bør luftfugtigheden ligge under 40-45 procent

Årstiden har stor indflydelse på indeklimaet i boligen. Om sommeren er der langt mere fugt i luften, op imod 60-65 procent, og i vinterhalvåret er luften mere tør og dermed omkring de 40-45 procent.

Sådan kan du gøre din bolig mindre fugtig:

  • Luft ud 3 gange dagligt - 5-10 minutter med gennemtræk.
  • Brug emhætten, når du laver mad. Start den 5 minutter før, der er egentlig behov. Den skal lige have tid til at etablerer undertryk.
  • Luk døren til badeværelset, når du er i bad og hav ventilatoren kørende. Undlad at lade døren stå åben, når du er færdig på badeværelset, men sørg for at lukke den, så fugtig luft bliver ude på badeværelset. Har du ikke udsugning i badeværelset, bør du få det etableret. Ellers må du lufte meget grundigt ud. 
  • Hæng ikke tøj til tørre i boligen.
  • Åbn døren til soveværelset om natten, så du ikke holder på fugten, hvor du opholder dig.
  • Lad være med at stoppe udluftningsventiler i vinduer og ydervægge til og sørg for at de står åbne hele tiden.
  • Luft ekstra godt ud, når fyringssæsonen starter.
  • Sørg derudover for, at minimumstemperaturen altid er på 18 grader i alle rum. 

Hvordan får du fugt og skimmelsvamp væk?

Skimmelsvampesporer findes ude og inde. Når man ser plamager eller sorte pletter indendørs er det fordi der sker en vækst af skimmelsvampen.

Denne vækst er betinget af, at der er fugt tilstede. Hvis du har fået konstateret skimmelsvamp i din bolig, skal den synlige skimmelvækst fjernes med det samme.

Der findes præparater som er specifikt beregnet til at fjerne skimmelsvamp. Hysan og Protoxskimmel er specielt beregnet til skimmel. Man kan også anvende rengøringsmidlerne Rodalon eller Klorin.

Rodalon fjerner ikke nødvendigvis misfarvningerne men blot lugten og sporene på overfladen.

Husk at Klorin kan blege og derfor ikke bør anvendes på farvede overflader som fx malede overflader.

I badeværelser med glatte overflader er det nemt at bruge midlerne, da overfladerne kan tåle vand. I soveværelset er der typisk tapet, væv og maling på væggen. Man skal derfor være lidt mere varsom med at vaske på disse overflader, da der kan komme skjolder. Det kan i nogle tilfælde være nødvendigt helt at fjerne det område, hvor der er skimmelvækst.

Hvis skimmelsvampeangrebet er massivt, kan der være en risiko for, at der også kan være skimmelsvamp inde i konstruktionen. Spørg altid en sagkyndig til råds, inden konstruktioner åbnes.

Hvis det drejer sig om et massivt angreb, kræver det en mere omfattende indsats for at fjerne svampene. Bliver skimmelsvampen ikke fjernet helt, kan den blive ved med at inficere indeklimaet.

Skimmelsvamp kan kun vokse hvis der er fugt - den spreder sig ikke på overflader med mindre, der er fugt. Til gengæld kan sporene i luften godt spredes. Husk at mængden af sporer i luften også er afhængig af hvor mange sporer, der er i udeluften.

Hvis store dele af boligen viser sig at være angrebet af skimmelsvamp, bør du kontakte en rådgiver/svampeekspert for at få en professionel afrensning af boligens konstruktioner.

Der findes flere firmaer, der har specialiseret sig i bekæmpelse af skimmelsvamp. De bruger fx dampafrensning, afrensning med is eller anden mekanisk afrensning af overfladerne i boligen.

I langt de fleste boliger er det tilstrækkeligt at lufte ud minimum 3 gange dagligt, morgen, eftermiddag og aften. Man kan gøre det til en vane at lufte ud fx, når man børster tænder.

Luk for radiatoren, når der luftes ud, men hav ellers varme på - også i soveværelset. I nogle boliger kan det være svært, at drive fugten ud blot ved at have gennemtræk 3 gange dagligt. Det kan derfor være nødvendigt at montere et ventilationssystem, der automatisk skifter boligens luft ud flere gange dagligt.

Hvis der er konstruktionsfejl, byggesjusk, eller der har været vandskade, er der endnu større grund til at få undersøgt og forbedret indeklimaet i soveværelset.

Hvordan gør du din bolig mindre fugtig?

Vækst af skimmelsvamp i soveværelset kan også skyldes aktiviteter i boligens øvrige rum, fx badning, madlavning, tørring af tøj osv., som får den generelle luftfugtighed i hele boligen til at stige.

Hvis du gerne vil have dit våde vasketøj lidt af vejen, er soveværelset et dårligt sted at anbringe det. En tøjvask på et almindeligt stativ (4-6 kilo) afgiver normalt op imod 2½ liter vand. Hvis det er muligt, bør du stille vasketøjsstativet uden for boligen.

Har du mekanisk ventilation i badeværelset kan du stille vasketøjet i derind. Husk at have ventilationen kørende hele tiden indtil tøjet er tørt - det kan lade sig gøre med en manuelt betjent ventilation og ikke en fx fugtstyret ventilation.

Temperaturen bør i de fleste hjem ligge på 20-22 grader, og den bør aldrig komme under 16-17 grader. Varm luft kan indeholde mere fugt end kold luft. Jo varmere luften er og koldere overfladerne er, desto større sandsynlighed er der for at der dannes kondens på de kolde overflader og dermed større risiko for skimmelvækst.

Kilder og henvisninger

Kilder:

"Fugt i bygninger" | SBi-anvisning 224 | Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, 2009 "Skimmelsvampe i bygninger" | Anne Pia Koch | Teknologisk Institut, Byggeri, 2005 "Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger" | BYG-ERFA (99) 99 09 21 "Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse" | BYG-ERFA (99) 05 12 31 Fonden Byg-Erfa Byggeteknisk Erfaringsformidling Bøgh og Helstrup I/S, Bygningsbiologisk Rådgivning Teknologisk Institut Goritas Bygningsundersøgelser Sundhedsstyrelsen Astma-Allergi Forbundet

Henvisninger:

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab