En aftale mellem regeringen og bankerne kan give dig en stor besparelse, hvis du vil erstatte dit gasfyr eller oliefyr med en grøn energikilde som varmepumpe eller fjernvarme.

Aftalen betyder, at staten giver afkald på både det faste tinglysningsgebyr på 1.825 kr. og den variable afgift på 1,45 procent af lånebeløbet, mens bankerne dropper de faste oprettelsesgebyrer på et banklån. Det er forskelligt, hvor store gebyrer bankerne har på et lån.

Samlet kan de droppede gebyrer til både stat og banker løbe op i nogle eller en del tusinde kroner.  

Samtidig har bankerne givet regeringen håndslag på at tilbyde deres kunder lån til en ekstra lav rente, når gas- eller oliefyret skal udskiftes.

Høje oliepriser og gaspriser gør fjernvarme og varmepumpe attraktive

Stigende energipriser gennem de senere år har gjort både gas og olie til en dyrere opvarmningsform.

Derfor kan der være en god økonomisk fornuft i at skifte gas- eller oliefyret ud med fjernvarme, eller en varmepumpe, hvor fjernvarme ikke er muligt.

Samtidig er både fjernvarme og varmepumpe bedre for miljø og klima.

Hvilke banker og sparekasser har fyr dit fyr-lån?

Det er op til bankerne selv, om de vil tilbyde et fyr dit fyr-lån – eller hvad de nu vil kalde dem, for de kan også have andre navne.

Men Finans Danmark, der bl.a. er bankernes interesseorganisation, henstiller til alle medlemmer om at deltage i “Fyr dit fyr".

En hurtig søgning på nettet viser, at bl.a. Danske Bank, Jyske Bank og flere sparekasser og andelskasser via Totalkredit tilbyder et Fyr dit fyr-lån.

Lavere rente på fyr dit fyr-lån

Bankerne har som nævnt sagt, at de vil give en lavere rente på energilånene, men det er dog helt op til bankerne selv, hvordan de strikket lånet sammen.

Et eksempel er ”Jyske Fyr dit fyr-lån”, hvor ÅOP (årlige omkostninger i procent) før skat er 2,4 % på et 10-årigt lån på 100.000 kr. Lånet har variabel rente.

Hvilke betingelser er der for et fyr dit fyr-lån?

Bankerne kan stille forskellige betingelser for, at du kan få et billigt lån, når du vil udskifte dit oliefyr eller gasfyr med fjernvarme eller varmepumpe.

Typisk kan betingelserne være:

  • Mindst 90% af lånets hovedstol anvendes til at udskifte olie- eller gasfyret med en grønnere varmekilde (typisk luft til vand-varmepumpe, jordvarme eller fjernvarme).
  • Udskiftningen af varmekilden sker senest 12 måneder efter, at lånet er tinglyst.
  • Bygningen, hvor fyret skiftes, skal være godkendt og anvendes til helårsbeboelse.

Banklån mere velegnet til energilån end realkreditlån

Selv om aftalen mellem regering og banker også gælder realkreditlån, vil de fleste boligejere være bedst tjent med et banklån, hvis de skal have et lån til at skifte deres olie- eller gasfyr ud med fjernvarme eller en varmepumpe, da det vil være billigere.

Kun, hvis du i forvejen skal lægge realkreditlånet om, og i den forbindelse kan opnå et større lån, er realkreditlån en attraktiv mulighed.