Spørg Bolius

Gælder hegnssynets afgørelse også for den nye nabo?

Hej.

Min nabo og jeg fik i 2013 en hegnsynsafgørelse vedr. planter og hegn i fælles skel.

Naboen solgte huset sidste år og nu er jeg i tvivl om, hvorvidt afgørelsen også er gældende for den nye nabo?

Den nye nabo kendte ikke noget til afgørelsen, og vi har snakket om, hvorvidt den tidligere nabo har pligt til at informere ham om en sådan retsgyldig afgørelse i forbindelse med hushandlen?

Venlige hilsener

Susanne

Hej Susanne JW

Til regulering af hegning findes groft sagt to generelle regelsæt, hvoraf den ene kan beregnes som en form for ”minumumslov” og langt hen ad vejen har udformning som retningslinier, Hegnsloven, samt de almindelige naboretlige regler, skabt gennem retspraksis. Fælles for de to reguleringsmuligheder er, at de alene finder anvendelse i de tilfælde, hvor der ikke kan opnås enighed mellem parterne. Såfremt naboer ikke kan opnå enighed om hegnets udformning kan hegnssynet afsige en kendelse.

Idet en kendelse ikke bliver tinglyst på ejendommen er det min umiddelbare vurdering, at en ny ejer af en ejendom ikke er omfattet af kendelsen. Såfremt afgørelsen er af nylig karakter vil det være god skik, hvis den tidligere ejer informerede om det tidligere konfliktpunkt – men på den anden side er hegnsforhold jo et forhold mellem nuværende ejere.

I alle tilfælde er hegnssynets vurdering og dermed kendelse uagtet ejerforholdene, hvorfor et fornyet hegnssyn sandsynligvis vil have samme udfald som det tidligere. Min umiddelbare anbefaling vil dog være, at I inviterer den nye ejer ind på en kop kaffe og informerer  om historikken og det tidligere hegnssyn. Det kunne jo også være, at der i den forbindelse kunne skabes enighed om forholdene.

Med venlig hilsen

Kilder, henvisninger og metode

Spørg Bolius: Dette er et brevkassesvar fra Videncentret Bolius’ gratis brevkasse. Her kan alle stille et spørgsmål om deres bolig. Emnet undersøges og besvares af en uvildig fagekspert med ekspertise på netop det emne. Spørg Bolius her.

Alle bidragsydere:

Aktuelt på forsiden

Vis resten af forsiden