Hvorfor er det en god idé at gå sommerhuset efter om foråret? 

Det er altid en god idé at gå sit hus efter, når vinterens frost og sne har sluppet sit tag. Men for sommerhuset er det særligt vigtigt, da det ofte står ubenyttet hele eller store dele af vinteren. Det betyder, at det har været uden opsyn og har stået mere eller mindre uopvarmet i en lang periode. 

Uopvarmede huse er mere sårbare over for skader. Og når huset samtidig er uden opsyn, er der risiko for, at der opstår skader, som kan nå at udvikle sig og blive større, inden de bliver opdaget og udbedret. 

Mange sommerhuse ligger desuden steder, hvor der er meget vind og i nærheden af havet. Havluftens indhold af salt, fugt og sand er hård ved sommerhusets facader og tag. Det er derfor heller ikke ualmindeligt, at sommerhusets facader skal overfladebehandles og vedligeholdes oftere end helårshusets facader. 

Hvilke skader skal du kigge efter på dit sommerhus? 

Et godt forårstjek af sommerhuset består både af en grundig gennemgang af huset, hvor du skal se efter, om der er synlige tegn på skader, som kan være forårsaget af vind og vejr eller besøg af ubudne gæster, som fx mus, hvepse og andre skadedyr. 

Skadedyr 

Du kan risikere at have flere problemer med dyr og skadedyr i dit sommerhus, end du måske er vant til fra din helårsbolig. 

Det er en god idé at tjekke især tag og tagudhæng for boer lavet af hvepse. Myrer kan også være en stor plage. Men selvom de kan være generende, er sandsynligheden for, at de udretter egentlige skade på huset, meget lille. 

Mus huserer ofte i sommerhusområder og efterlader sig spor som ekskrementer og gnavemærker. Ud over at de sviner, kan de også ødelægge elinstallationer ved at gnave i dem. Det kan være rigtig farligt, da det øger risikoen for kortslutning og evt. brand. Sørg for, at alle døre og vinduer slutter tæt, hver gang du rejser fra huset. Se efter, om der er sprækker ved gulv og installationer, som musene kan komme ind ad, og sørg for, at rørgennemføringer er tætte. 

Besøg af mår er heller ikke usædvanligt. De opholder sig på uudnyttede lofter, graver gange og roder op i isoleringen. Kig op i tagrummet, hvis du har adgang. Ligger isoleringen rodet, og kan du se dyreekskrementer, kan det være, at du har en mår boende. 

Udvendig gennemgang af sommerhuset

Det er en god idé at fjerne blade og grene, der er faldet ned på taget, og som kan lande i tagrenderne og fylde dem op. Gennemgå husets store udvendige overflader, dvs. facader og tag - også kaldet husets klimaskærm. 

Tjek: 

  • Taget 
  • Ydermuren 
  • Døre og vinduer 
  • Sokkel og terræn 

Taget 

Sommerhustage består ofte af lette materialer, dvs. af metal, fibercement (også kaldet eternit), pap eller strå og til tider græstørv. Er taget konstrueret af lette materialer, er der sjældent undertag og derfor kan utætheder i taget forvolde større fugtskader på tagkonstruktionen. 

Tjek taget for utætheder både i selve tagmaterialet og i samlingerne, og om taget ligger rigtigt, eller om der er dele, der har løsnet sig. På særligt udsatte steder, som fx ved samlinger af tagflader (skotrender), omkring skorsten og ved tagvinduer, er det en god idé at kigge ekstra grundigt efter. 

Er der loftsrum skal du også derop, for netop at se skader og utætheder, samt de omtalte skader på isoleringen.

Ydermuren 

Ydermuren eller facaden på et sommerhus er i mange tilfælde lavet af træ. Træ er et mere fugtfølsomt materiale end fx mursten. Det vil sige, at det opsuger mere vand og fugt, og får træet ikke mulighed for at tørre, når det er blevet vådt, kan der opstå rådskader. 

En korrekt konstrueret og vedligeholdt træfacade kan holde i rigtig mange år. Desuden har en træfacade den fordel, at det er forholdsvis nemt at udskifte ødelagte dele. 

Døre og vinduer 

Se vinduer og døre godt efter. Det er typisk rammerne, den nederste del af døren eller vinduet (bundstykkerne) og tætningslisterne, der skal vedligeholdes eller udskiftes. 

Sokkel og terræn 

Gennemgå soklen for revner eller skader. Særligt ved tagnedløb og brønde skal der kontrolleres for fugt.

Sørg desuden for at holde friskluftsriste fri for beplantning og andet der kan blokere ventilationen under huset.

Indvendig gennemgang af sommerhuset

Også indvendigt skal du kigge efter synlige skader. Derudover kan der gemme sig skader i vand- og elinstallationer, som kan være sværere at spotte, men til gengæld kan opdages ved en systematisk gennemgang. Indvendigt bør du tjekke: 

  • Taget indefra
  • Elektriske installationer 
  • Vandrør og afløb 
  • Synlige skader på overflader
  • Bulende eller skævt træ, som kan være tegn på fugt.

Taget indefra 

Begyndende utætheder og skader kan fx ses ved, at træet er vådt eller fugtigt. Mørke aftegninger kan være tegn på råd og svamp i tag- og trækonstruktionen. Større utætheder kan ses i form af regnvand eller smeltet fygesne, der er dryppet ned i rummene gennem loftet. 

Elektriske installationer 

Du bør altid gå dine elektriske installationer igennem og tjekke, om de er blevet påvirket af fugt eller blevet offer for skadedyr, som fx mus, der ynder at gnave i ledninger. Er du i tvivl, om der er sket skader, er det en god idé at få foretaget et tjek af en autoriseret elektriker. 

Test også, om husets HFI/HPFI-relæ fungerer, som det skal. På relæet er der en testknap, hvor du kan teste, om relæet slår fra i tilfælde af overbelastning og kortslutning. 

Vandrør og afløb 

Hvis huset har stået uopvarmet hele vinteren, er det en god idé at undersøge vandrørene for frostsprængninger. Ligger rørene ved ydermuren, er der større risiko for, at de kan tage skade af frosten. Større skader er nemme at se, men også helt små utætheder kan få store følger. Start derfor med at se rør og afløb efter for synlige tegn på skader og utætheder, inden du tænder for vandet. 

Når vandet er tændt, skal du fortsat holde øje med, om der er utætheder. Du kan også tjekke, om rørene er utætte ved at slukke for vandet og se, om vandmåleren stadig kører. Gør den det, kan det være tegn på lækager, og du bør kontakte en autoriseret vvs'er. 

Synlige skader på overflader 

Det er også en god idé at se badeværelset efter. Undersøg overfladerne for misfarvninger eller skjolder, det kan være tegn på for meget fugt og for lidt ventilation. 

Tjek også, om der er løse fliser eller ødelagte fuger, så vand kan sive ind til den bagvedliggende konstruktion. Ældre badeværelser kan være beklædt med vinyl. Denne vinyl kan godt tørre ud, og give revnedannelser i især samlinger. 

I mange sommerhusbadeværelser er der ofte gammel sanitet. Overvej, om du med fordel kan udskifte fx det gamle toilet eller vandhanen og dermed spare på vandforbruget. 

Hvad skal du ellers sørge for, når sommerhuset skal gøres forårsklart? 

En grundig gennemgang af sommerhuset i det tidlige forår, hvor du noterer ned, hvad du har fundet af skader og mangler, skaber overblik over forårets og sommerens vedligeholdelsesprojekter. Men en god gang udluftning og en forårsrengøring er heller ikke en tosset idé. 

Udluftning er altid vigtig i et hus - både i beboelsesrum, i tagkonstruktion og krybekælder. Luften i et sommerhus er ofte meget stillestående i de (lange) perioder, huset ikke bruges. Det er derfor en rigtig god idé at have ventilationsåbninger i alle rum, der sørger for, at luften bliver udskiftet. Du bør også tjekke, om husets tag eller krybekælder er tilstrækkeligt ventileret. 

Fornemmer du en mistænkelig lugt, eller er der tegn på fugt i fx trækonstruktionerne ved taget eller gulvet? Bliver disse dele af sommerhusets konstruktion ikke tilstrækkeligt udluftet, kan der opstå råd- og svampeskader. 

En god gang forårsrengøring frisker huset op og gør det mere indbydende til sommerhussæsonens start.