Hvorfor skal du lukke sommerhuset ned for vinteren? 

Flere og flere anvender også deres sommerhus om vinteren men hvis du hører til dem, der ikke anvender det i vinterhalvåret er det en god ide at lukke det ordentligt ned. Arbejdet og tiden, der går, med at gennemgå huset om efteråret og lukke det korrekt og omhyggeligt ned, kan være givet godt ud. Når du åbner sommerhuset igen næste forår, vil det fremstå i lige så god stand, som da du forlod det i efteråret. 

Den løbende vedligeholdelse af huset i løbet af sommeren letter arbejdet med at lukke sommerhuset ned betydeligt. Dels kan du forebygge mange større skader ved at ordne småskader, efterhånden som de opstår, og dels er det unægtelig nemmere at sørge for, at tag eller træværk er i orden i løbet af sommeren end at skulle stå med reparationerne den sidste efterårsdag, du er i sommerhuset. 

Hvor meget må du bruge sommerhuset om vinteren? 

Ifølge Sommerhusloven må du bruge dit sommerhus til kortere ophold om vinteren, dvs. perioden 1. november til ultimo februar. 

Der er forskel på, hvordan du skal gøre dit sommerhus klar til vinteren, alt efter om du har planer om at benytte huset i løbet af vinteren eller ej. Der er under alle omstændigheder generelle forberedelser, du kan gøre i begge tilfælde. 

Gå sommerhuset igennem 

Det er en god idé at tage en gennemgang af husets store udvendige flader, det, der kaldes klimaskærmen, dvs. tage, facader, døre, vinduer og fundament. 

  • Se taget efter for huller i tagpap eller tagplader. Sørg for at få repareret alle huller eller begyndende skader, så der ikke kan trænge vand ind i huset. Hvis der ikke ofte er opsyn med huset i løbet af vinterhalvåret, kan eventuelle skader få lov til at udvikle sig i ro og mag og medføre store omkostninger.
  • Tag også et ekstra kig på husets tagrender og nedløb, og hvor tagfladerne mødes (skotrenderne). Ligger der snavs, blade eller nåle fra træer, kan vand hobe sig op der.
  • Tjek facaderne. Mange sommerhuse er bygget af træ, og det er derfor godt, hvis du i løbet af sensommeren får givet træværket den fornødne overfladebehandling og/eller vedligeholdelse. Sidst på efteråret er det for sent; dog kan du stadig give de mest udsatte steder farveløs træolie.
  • Se huset efter ved terræn, dvs. nede ved jorden. Det er ofte her, at træværket er mest medtaget, fordi fugtpåvirkningen er størst ved jorden. Derfor anbefales det, at afstanden fra jord til facadebeklædning er 15-20 cm. Se også efter, om der er sprækker eller åbninger, som skadedyr som mus og rotter kan klemme sig ind igennem.

I det hele taget bør hele husets ydre tjekkes for steder, hvor der kan trænge vand ind. Husk også på, at nedbør om vinteren ikke kun er regn. Sommerhusets tag og facader bliver udsat for slagregn, fygesne og snedriver, der kan lægge sig højt op ad væggene. 

Se også efter, om der i umiddelbar nærhed af huset er store træer, der er helt eller delvist døde. En efterårsstorm vil måske vælte træer eller grene ned i huset og forårsage store skader. 

Luk for vandet, når du forlader sommerhuset

Du bør altid lukke for vandet på hovedhanen, når du forlader sommerhuset. Afhængigt af hvor gammelt dit sommerhus er, og i hvilken stand det er, skal du måske også tømme systemet for vand. Der er altid risiko for frostsprængninger om vinteren. Det er derfor vigtigt, at du lukker for vandet og efterfølgende tømmer rørene for vand, når du forlader sommerhuset om efteråret. Selv om du har et velisoleret (moderne) sommerhus med kontinuerlig minimumsopvarmning, kan strømmen gå og dermed kan vandrør fryse til. Der findes i dag forskellige løsninger for alarmer, der kan fortælle dig, hvis din strøm i sommerhuset går og du derved ikke kan opretholde minimumstemperaturen i huset. Du kan fx kontakte din elinstallatør og få monteret en sensor/hjælperelæ som kan give dig besked ved strømsvigt.

Hvis rørene står fyldt med vand hele vinteren, vil vandet fryse til is, og det kan give frostsprængte vandrør. Hvis du slukker helt for varmen, og sommerhuset ikke benyttes hele vinteren, kan der blive frostgrader inde i huset. Derfor er det også en god idé at tømme cisterner, toiletter, vaske- og opvaskemaskiner etc. Du kan evt. hælde lidt kalciumklorid eller snaps i afløbet som frostvæske. 

Luk for vandet og lad det løbe, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne. Tøm og afmonter termostatstyrede blandingsbatterier, da de konstant indeholder vand. Du kan pumpe luft rundt i systemet for at få det meste vand ud. Man kan dog aldrig være sikker på det hele er ude, der kan stadig ligge vand i eventuelle lunker i rørsystemet. Derfor er det vigtigt også at lukke for hovedhanen.  

Hvis du derimod ønsker at kunne bruge sommerhuset i vinterhalvåret, behøver du ikke tømme rør etc. for vand, men derimod sørge for, at huset er opvarmet, så det holdes frostfrit. Det bør gøres termostatstyret, fordi temperaturen om vinteren kan være meget svingende. Du skal tilstræbe en temperatur på minimum 10-12 grader, da dette plejer at være tilstrækkeligt, for at undgå problemer med frost. Det kan være farligt at binde an på en bestemt temperatur, fordi man ikke på forhånd ved hvor koldt det bliver i en given vinter - derfor er det bedste at tjekke sommerhuset løbende, og holde det tilstrækkeligt opvarmet.  

Du bør derfor altid lukke for vandet på hovedhanen. Hvis der sker svigt i varmen, kan der ske frostsprængninger af rørene. Hvis hovedhanen ikke er lukket vil vandes stå og fosse ud af de frostsprængte rør. 

Forsikringsselskabet dækker ikke, hvis der sker skader pga. for lav temperatur. I forsikringsbetingelserne står der typisk, at sommerhuset skal være tilstrækkelig opvarmet. 

Frostsprængninger af rør kan måske blive dækket af forsikringen, hvis der har været tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Tilfældigt svigt kunne være, at der havde været strømsvigt som bevirket at relæet blev slukket eller havde været en kortslutning som havde slået relæet fra. Det er dit ansvar at bevise overfor forsikringsselskabet, at der har været et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 

Lækagedetektor

Der findes såkaldte lækagedetektorer, der holder øje med vandforbruget. Sker der store ændringer i vandforbruget, lukker detektoren for vandet og giver et signal. 

Vandvagt 

En vandvagt overvåger vandforbruget elektronisk. Den kan spore vandhaner, der ikke er blevet lukket, utætte eller beskadigede rør og utætte og løbende toiletter og vandhaner. Den fungerer ved, at du indstiller den til dit forventede vandforbrug. Hvis forbruget er større, lukker vandvagten for vandet. Både lækagedetektor og vandvagt kan skaffes hjem og installeres af en vvs-installatør. 

Luk fugten ud 

Det er vigtigt at sørge for, at den fugt, der er inde i huset, kan komme ud. Sørg for ventilation via luftventiler eller riste, og lad også dørene inde i huset stå åbne. Hold også dørene til klædeskabene åbne. 

Hvis du har mistanke om, at dit sommerhus er meget fugtigt, kan du holde øje med luftfugtigheden ved at anskaffe dig et hygrometer. Fugt kan være et problem hele året, og for høj luftfugtighed i sommerhuset kan give dårligt indeklima og i værste fald skimmelsvamp. Hygrometeret bør sidde på en indvendig væg, gerne midt i sommerhuset. Luftfugtigheden bør ligge på 60-65 procent om sommeren og 40-45 procent om vinteren. 

En mulighed for at skaffe tilstrækkelig ventilation kan være installering af en luftsolfanger, som er en ventilator, der kører på solenergi. 

Sikr dig mod indbrud 

Særligt om vinteren er det meget synligt, om et sommerhus bliver benyttet eller ej. Det er vanskeligt helt at hindre, at tyven kommer ind, men derfor kan du jo godt gøre det lige en tand mere besværligt, end tyven måske venter. 

  • Sørg fx for, at husets døre og havedøre er aflåst med indvendige nøgler. Tyve sikrer sig som noget af det første en god udvej, og det er altid meget mere besværligt at stikke af med større ting gennem vinduesåbninger end gennem døråbninger. 
  • Du kan også spærre indkørslen, så der ikke kan køres helt op til huset med f.eks. en varevogn. 
  • Sørg for, at der ikke hænger f.eks. haveredskaber, som tyven ligefrem kan bruge til bryde ind med. 
  • Overvej at tage fjernsyn, radioer, stereoanlæg etc. med hjem i vinterhalvåret. Faktisk er det mere præventivt, at der er frit udsyn til husets åbne rum og skabe, end at gardinerne er trukket for. På den måde kan tyvene se, at der ikke er værdier i huset. 
  • Sørg for, at havemøbler, robåde, kajakker etc. er pakket væk og låst inde, så de hverken ødelægges eller kan stjæles. Hvis tingene står udendørs og ikke aflåst, dækkes et tyveri ikke af forsikringsselskabet. 

Selvom du lukker dit sommerhus ned, er det en god idé at tilse det et par gange i løbet af vinteren. Du kan f.eks. få en nabo eller bekendt i området til at gøre det. 

Stop indbrud før det sker

Ca. 80% af alle indbrud i Danmark sker i huse. Har du sikret dit mod indbrudstyven? Besøg botrygt.dk – vores kampagneside for indbrudssikring.

Tag testen og få gode råd

Tjek sommerhuset efter, når det bliver forår igen 

Det er rigtig dejligt at begynde en ny sæson i sommerhuset, og ligesom du om efteråret gennemgår huset, inden du lukker det ned for vinteren, er det en god idé kort at gentage proceduren, når du åbner det igen om foråret. 

Forårsproceduren omfatter oprydning og rengøring inde og ude - at feje blade sammen, en god rengøring inden døre og udluftning i huset. Tjek desuden, om de elektriske installationer har fået fugt eller på anden vis er blevet ødelagt, f.eks. af skadedyr.