Hvorfor skal du lukke sommerhuset ned for vinteren? 

Flere og flere bruger også deres sommerhus om vinteren, men hvis du hører til dem, der ikke anvender det i vinterhalvåret, er det en god ide at lukke det ordentligt ned. Arbejdet og tiden, der går med at gennemgå huset om efteråret og lukke det korrekt og omhyggeligt ned, kan være godt givet ud. Når du åbner sommerhuset igen næste forår, vil det fremstå i lige så god stand, som da du forlod det i efteråret. 

Den løbende vedligeholdelse af huset i løbet af sommeren letter arbejdet med at lukke sommerhuset ned betydeligt. Dels kan du forebygge mange større skader ved at ordne småskader, efterhånden som de opstår, og dels er det unægtelig nemmere at sørge for, at tag eller træværk er i orden i løbet af sommeren end at skulle stå med reparationerne den sidste efterårsdag, du er i sommerhuset. 

Hvor meget må du bruge sommerhuset om vinteren? 

Ifølge Sommerhusloven må du bruge dit sommerhus til kortere ophold om vinteren, dvs. perioden 1. november til ultimo februar. 

Der er forskel på, hvordan du skal gøre dit sommerhus klar til vinteren, alt efter om du har planer om at benytte huset i løbet af vinteren eller ej. Der er under alle omstændigheder generelle forberedelser, du kan lave i begge tilfælde. 

Gå sommerhuset igennem 

Det er en god idé at tage en gennemgang af husets store udvendige flader, det, der kaldes klimaskærmen, dvs. tage, facader, døre, vinduer og fundament. 

  • Se taget efter for huller i tagpap eller tagplader. Sørg for at få repareret alle huller eller begyndende skader, så der ikke kan trænge vand ind i huset. Hvis der ikke ofte er opsyn med huset i løbet af vinterhalvåret, kan eventuelle skader få lov til at udvikle sig i ro og mag og medføre store omkostninger.
  • Tag også et ekstra kig på husets tagrender og nedløb, og hvor tagfladerne mødes (skotrenderne). Ligger der snavs, blade eller nåle fra træer, kan vand hobe sig op der.
  • Tjek facaderne. Mange sommerhuse er bygget af træ, og det er derfor godt, hvis du i løbet af sensommeren får givet træværket den fornødne overfladebehandling og/eller vedligeholdelse. Sidst på efteråret er det for sent; dog kan du stadig give de mest udsatte steder farveløs træolie.
  • Se huset efter ved terræn, dvs. nede ved jorden. Det er ofte her, træværket er mest medtaget, fordi fugtpåvirkningen er størst ved jorden. Derfor anbefales det, at afstanden fra jord til facadebeklædning er 15-20 cm. Se også efter, om der er sprækker eller åbninger, som skadedyr som mus og rotter kan klemme sig ind igennem.

I det hele taget bør hele husets ydre tjekkes for steder, hvor der kan trænge vand ind. Husk også på, at nedbør om vinteren ikke kun er regn. Sommerhusets tag og facader bliver udsat for slagregn, fygesne og snedriver, der kan lægge sig højt op ad væggene. 

Se også efter, om der i umiddelbar nærhed af huset er store træer, der er helt eller delvist døde. En efterårsstorm vil måske vælte træer eller grene ned i huset og forårsage store skader. 

Luk helt for varmen i sommerhuset

Hvis sommerhuset ikke benyttes om vinteren, kan du lukke for varmen. Mange sommerhuse er blot opvarmet med en brændeovn, så her giver det sig selv, at der ikke er varme på. Men der er også mange sommerhuse, som er opvarmet med varmepumper, der er sat til at holde en konstant varme på minimum 8 grader. Her vil det, især i disse tider, give mening at slukke helt for varmen.

Vælger du at slukke helt for varmen, er det vigtigt, at der slukkes for vandet ved hovedhanen, og at der sikres ventilation af sommerhuset. 

Luk for vandet, når du forlader sommerhuset

Du bør altid lukke for vandet på hovedhanen, når du forlader sommerhuset. Afhængig af hvor gammelt dit sommerhus er, og hvilken stand det er i, skal du måske også tømme systemet for vand. Der er altid risiko for frostsprængninger om vinteren. Det er derfor vigtigt, at du lukker for vandet og efterfølgende tømmer rørene for vand, når du forlader sommerhuset om efteråret. Selv om du har et velisoleret (moderne) sommerhus med kontinuerlig minimumsopvarmning, kan strømmen gå og dermed kan vandrør fryse til.

Der findes i dag forskellige løsninger med alarmer, der kan fortælle dig, hvis din strøm i sommerhuset går, og du derved ikke kan opretholde minimumstemperaturen i huset. Du kan fx kontakte din elinstallatør og få monteret en sensor/hjælperelæ, som kan give dig besked ved strømsvigt.

Hvis rørene står fyldt med vand hele vinteren, vil vandet fryse til is, og det kan give frostsprængte vandrør. Hvis du slukker helt for varmen, og sommerhuset ikke benyttes hele vinteren, kan der blive frostgrader inde i huset. Derfor er det også en god idé at tømme cisterner, toiletter, vaske- og opvaskemaskiner etc.

Du lukker ned ved at lukke for vandet og lade det løbe, indtil der ikke kommer mere vand ud af hanerne. Du kan pumpe luft rundt i systemet for at få det meste vand ud. Man kan dog aldrig være sikker på, at det hele er ude, der kan stadig ligge vand i eventuelle lunker i rørsystemet. Derfor er det vigtigt også at lukke for hovedhanen. Hvis der så sker frostsprængninger i rørene eller i blandingsbatterierne, vil der ikke løbe vand ud, som kan beskadige huset.

Luk delvist for varmen i sommerhuset

Hvis du ønsker at kunne bruge sommerhuset i vinterhalvåret, og derfor ønsker at holde sommerhuset frostfrit, behøver du ikke tømme rør etc. for vand, men derimod sørge for, at huset er opvarmet, så det holdes frostfrit. Det bør gøres termostatstyret, fordi temperaturen om vinteren kan være meget svingende. Du skal tilstræbe en temperatur på minimum 10-12 grader, da dette plejer at være tilstrækkeligt for at undgå problemer med frost. Det kan være farligt at binde an på en bestemt temperatur, fordi man ikke på forhånd ved, hvor koldt det bliver i en given vinter - derfor er det bedste at tjekke sommerhuset løbende og holde det tilstrækkeligt opvarmet.  

Du bør altid lukke for vandet på hovedhanen. Hvis der sker svigt i varmen, kan der ske frostsprængninger af rørene, og hvis hovedhanen ikke er lukket, vil vandet stå og fosse ud af de frostsprængte rør. 

Forsikringsselskabet dækker ikke, hvis der sker skader pga. for lav temperatur. I forsikringsbetingelserne står der typisk, at sommerhuset skal være tilstrækkeligt opvarmet. 

Frostsprængninger af rør kan måske blive dækket af forsikringen, hvis der har været tilfældigt svigt i varmeforsyningen. Tilfældigt svigt kunne være, at der har været strømsvigt, som har bevirket, at relæet er blevet slukket, eller der har været en kortslutning, som har slået relæet fra. Det er dit ansvar at bevise overfor forsikringsselskabet, at der har været et tilfældigt svigt i varmeforsyningen. 

Lækagedetektor

Der findes såkaldte lækagedetektorer, der holder øje med vandforbruget. Sker der store ændringer i vandforbruget, lukker detektoren for vandet og giver et signal. 

Vandvagt 

En vandvagt overvåger vandforbruget elektronisk. Den kan spore vandhaner, der ikke er blevet lukket, utætte eller beskadigede rør og utætte og løbende toiletter og vandhaner. Den fungerer ved, at du indstiller den til dit forventede vandforbrug. Hvis forbruget er større, lukker vandvagten for vandet. Både lækagedetektor og vandvagt kan skaffes hjem og installeres af en vvs-installatør. 

Luk fugten ud 

Det er vigtigt at sørge for, at den fugt, der er inde i huset, kan komme ud. Sørg for ventilation via luftventiler eller riste, og lad også dørene inde i huset stå åbne. Hold også dørene til klædeskabene åbne. 

Derudover er det en god ide at få monteret en luftsolfanger. Det er en ventilator, der kører på solenergi. Når solen skinner, bliver luften varmet op og "pustet" ind i sommerhuset. Ventilerne i rummene sørger for, at luften så bliver presset ud, og derved opnås der ventilation. Luftsolfangere fås i flere variationer. Den helt simple er kun aktiv, når solen skinner på solpanelet. Men kan også få udgaver med strøm, som får ventilatoren til at fungere.

Man kan eventuelt også ”bare” sætte en ventilator op i et rum og sørge for, at der er ventilriste i de øvrige rum, så den luft, der suges ud, bliver erstattet af frisk luft gennem ristene i de øvrige rum. 

Hvis du har mistanke om, at dit sommerhus er meget fugtigt, kan du holde øje med luftfugtigheden ved at anskaffe dig et hygrometer. Fugt kan være et problem hele året, og for høj luftfugtighed i sommerhuset kan give dårligt indeklima og i værste fald skimmelsvamp. Hygrometeret bør sidde på en indvendig væg, gerne midt i sommerhuset. Luftfugtigheden bør ligge på 60-65 procent om sommeren og 40-45 procent om vinteren.

Beskyt dig mod indbrud 

Særligt om vinteren er det meget synligt, om et sommerhus bliver benyttet eller ej. Det er vanskeligt helt at hindre, at tyven kommer ind, men derfor kan du jo godt gøre det en tand mere besværligt, end tyven måske venter. 

  • Sørg fx for, at husets døre og havedøre er aflåst med indvendige nøgler. Tyve sikrer sig som noget af det første en god udvej, og det er altid meget mere besværligt at stikke af med større ting gennem vinduesåbninger end gennem døråbninger. 
  • Du kan også spærre indkørslen, så der ikke kan køres helt op til huset med f.eks. en varevogn. 
  • Sørg for, at der ikke hænger fx haveredskaber, som tyven ligefrem kan bruge til bryde ind med. 
  • Overvej at tage fjernsyn, radioer, stereoanlæg etc. med hjem i vinterhalvåret. Faktisk er det mere præventivt, at der er frit udsyn til husets åbne rum og skabe, end at gardinerne er trukket for. På den måde kan tyvene se, at der ikke er værdier i huset. 
  • Sørg for, at havemøbler, robåde, kajakker etc. er pakket væk og låst inde, så de hverken ødelægges eller kan stjæles. Hvis tingene står udendørs og ikke aflåst, dækkes et tyveri ikke af forsikringsselskabet. 

Selvom du lukker dit sommerhus ned, er det en god idé at tilse det et par gange i løbet af vinteren. Du kan fx få en nabo eller bekendt i området til at gøre det. 

Tjek sommerhuset efter, når det bliver forår igen 

Det er rigtig dejligt at begynde en ny sæson i sommerhuset, og ligesom du om efteråret gennemgår huset, inden du lukker det ned for vinteren, er det en god idé kort at gentage proceduren, når du åbner det igen om foråret. 

Forårsproceduren omfatter oprydning og rengøring inde og ude - at feje blade sammen, en god rengøring inden døre og udluftning i huset. Tjek desuden, om de elektriske installationer har fået fugt eller på anden vis er blevet ødelagt, fx af skadedyr. 

Undersøg, om der er sket frostsprængninger af vandrørene ved at tænde for vandet, skyl ud i toiletterne og tænd kort for alle vandhanerne i sommerhuset. Når alle vandhaner er slukket igen og wc-cisterner er fyldt, holdes der øje med vandmåleren. Hvis den bevæger sig, er det tegn på en utæthed. Du bør være opmærksom på, om vandvarmeren er fyldt.

Heldigvis er vandrørene i sommerhusene ofte synlige, så det burde være nemt at se hvor vandet løber ud.