Hvordan gør du din bolig klar til vinterens ferier?

Juleferie og vinterferie er ofte ikke så lange som sommerferien, og boligen kan sagtens klare sig, hvis du har forberedt den lidt på dit fravær.

Ferie eller ej, så er det vigtigt, at boligen bliver vedligeholdt og gjort klar til vinteren, inden det bliver vinter, så den kan klare sig igennem vinteren uden skader. Derudover er der flere ting, du bør og kan gøre lige op til ferien og evt. få en nabo til at gøre under din ferie. Lav evt. en tjekliste, så du husker at gøre de vigtigste ting, inden du lukker huset ned og drager afsted.

Hvad skal du gøre lige inden, du tager på vinterens ferier?

Inden du tager på ferie, er der flere ting, du kan tjekke og gøre.

Tjek fyret

Tjek, om fyret kører, som det skal. Det er en kold fornøjelse at komme hjem til et hus, hvor fyret er gået ud. Og det kan give voldsomme vandskader, hvis der sker frostsprængninger af vand- eller varmerør.

Fortæl naboerne, at du tager på ferie

Fortæl naboerne, at du tager på ferie. Jo flere af dine naboer der ved, at du er på ferie, desto flere kan holde øje med huset, hvis ukendte personer skulle luske rundt eller på anden måde opføre sig mærkeligt omkring huset.

Desuden er det en mulighed at tilmelde sig Nabohjælp, som et initiativ fra Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden, der går ud på at naboer imellem hjælper hinanden med at forebygge indbrud ved at tilmelde sig en digital service.

Sæt evt. en tyverialarm op

Hvis boligen ligger i et område, som ofte er ramt af indbrud, kan det være en idé at sætte en alarm op. Alarmen kan ikke garantere mod indbrud, men den vil skræmme de fleste tyve væk. Der findes alarmsystemer, som sender en sms, hvis der skulle opstå indbrud. Sørg evt. for, at din nabo får en sms i det tilfælde.

Afbestil avisen og omdirigér posten

Holder du avis, bør du afbestille den, da postkassen ellers hurtigt bliver fyldt op. En fyldt postkasse er et tegn til indbrudstyve om, at der ikke er nogen hjemme.

Er du væk i længere tid, kan du overveje, om du vil omdirigere posten til en anden adresse, mens du er væk.

Hvad skal du gøre lige inden, du går ud ad døren?

Det sidste, du skal gøre, inden du forlader boligen og tager på ferie, er:

Sænk varmen til 1-2 på termostaten

Det kan være en rigtig god idé at sænke temperaturen i boligen, mens du er på ferie. Det kan dog ikke betale sig at slukke helt for varmen. Det er ikke særlig rart at komme hjem til en helt kold bolig. Sæt termostaten på 1-2, så der stadigvæk er lidt cirkulation i varmerørene.

Vær sikker på, at der er tilstrækkelig varme til, at der ikke opstår frost nogen steder i boligen. Får du frostsprængninger af varme- eller vandrør vil forsikringen sandsynligvis ikke dække, hvis du ikke har haft tilstrækkelig varme på.

Vælger du at slukke helt for varmen, bør du tømme radiatorsystemet for vand, så du sikrer dig mod frostsprængninger af rør og radiatorer.

Sænk gulvvarmen til 17-18 grader

Har du et badeværelse eller et helt hus med gulvvarme, kan du sætte gulvvarmen på 17-18 grader, så der stadig er cirkulation i rørene, så gulvet og de omkringliggende bygningsdele ikke bliver helt kolde. Det forebygger også frostsprængninger.

Luk og lås alle vinduer og døre

Husk at lukke og låse alle vinduer og døre. Gå en runde og tag i alle døre. Tjek hasperne på vinduerne. Hvis et vindue fx kun er haspet i bunden, vil det både være nemmere for indbrudstyve at komme ind, og der kan forsvinde rigtig meget varme ud. Lad være med at rulle gardiner eller skodder for vinduet, da det signalerer, at der ikke er nogen hjemme.

Luk for vandet

Det kan være en rigtig god idé at slukke for vandet på hovedhanen. Så er du sikker på, at der ikke står en hane eller et toilet og drypper. Det er ikke nok at slukke for hovedhanen og varmen i huset og så regne med, at der ikke sker frostsprængninger. Vandet i radiatorsystemet kan stadig fryse, og der vil altid stå vand i tilbage i vandrørene, som i værste tilfælde kan forårsage frostsprængninger.

Sæt en timer på lyset

Sæt en timer på et par lamper, så de automatisk tænder i et par timer hver dag. Du kan købe en automatisk tænd/sluk-mekanisme, som sørger for, at lamper tænder og slukker på et tidsindstillet interval. Især i de mørke vintermåneder kan det have en god præventiv virkning mod indbrud, at lyset er tændt et par timer hen under aftenen.

Tjek loftsrummet

Hvis du tager på ferie på et tidspunkt, hvor det både sner og blæser meget, skal du sørge for at tjekke loftet/tagrummet for fygesne, inden du tager afsted.

Tøm tagrender

Har du ikke renset dine tagrender og nedløbsrør, er det en rigtig god idé at få det klaret, inden du tager på ferie. Frost og snavs i tagrender og nedløb kan være en skidt blanding, hvis der sker tøbrud. Hvis vandet ikke kan komme væk, risikerer det at løbe ned ad facaden eller tilbage i tagfoden. Det kan være problematisk, da fugt vil kunne ophobe sig i underliggende konstruktioner og forårsage frostsprængninger.

Hvad kan naboen tjekke, imens du er på ferie?

Det er altid en god idé at få naboen eller en ven til at holde øje med boligen, mens du er på ferie. Aflevér en nøgle hos en nabo eller en ven og sørg for, at vedkommende har styr på, hvordan du kan kontaktes i ferien, så I nemt kan komme i kontakt, hvis det skulle blive nødvendigt.

Snerydning og grusning

Det er en god idé at aftale med en nabo, at han/hun i tilfælde af snevejr også rydder og gruser dit fortov. Der skal ryddes for sne og saltes eller gruses, så det er sikkert at færdes på fortovet i tidsrummet kl. 7-22. Hvis ikke fortovet er ryddet, og nogen falder og slår sig, kan du blive gjort erstatningsansvarlig.

Et fortov, en indgang og indkørsel, der ikke er ryddet for sne, fortæller også indbrudstyve, at der ikke er nogen hjemme.

Tjek loftsrummet

Har det sneet og blæst meget, bør loftsrummet tjekkes for fygesne. Er der noget, bør det fjernes med det samme.

Parkér en bil i din carport

En bil i carporten kan få tyven til at tro, at du er hjemme. Evt. kan du høre om din nabo har lyst til at parkere sin bil i din indkørsel, imens du er væk

Tjek varmerørene

Er det eller bliver det meget koldt, kan det være godt at få din nabo eller ven til at tjekke husets varmerør for frostsprængninger eller tilfrysning. Især hvis rørene ikke er isoleret og ligger i et koldt loftsrum eller skunk, er der god grund til at være opmærksom.

Tjek HFI- og HPFI-afbrydere ved strømsvigt

Har der været strømsvigt, er det vigtigt, at der bliver tændt for strømmen igen hurtigst muligt, så fx mad i fryseren ikke tør op og bliver dårlig. Har der været strømsvigt, skal fyret også tjekkes, da det ikke er sikkert, at det går i gang af sig selv.

Tøm postkassen

Sørg for, at få nogen til at tømme din postkasse. En fyldt postkasse er en åben invitation for indbrudstyvene.

Affald

Sørg for at affaldsbeholderen ikke er helt tom, da det er sandsynligt, at tyven dermed tror, at der ikke er nogen hjemme. Få evt. naboen til at smide affald i din affaldsbeholder.

Hvad kan du gøre, inden det bliver tid til vinterens ferier?

Regn, blæst, frost og sne er hårdt ved dit hus, og det kan være årsag til store skader, hvis huset ikke er vedligeholdt ordentligt. Det er en rigtig god idé at vedligeholde sit hus løbende, og mens det stadig er fornuftigt vejr. Vintermånederne er ikke de bedste til udvendig vedligeholdelse, og derfor bør alt udvendig vedligeholdelse af huset foregå fra april til og med oktober.

Der er flere konstruktioner og dele af huset, du bør tjekke for at sikre optimal modstand mod vintervejret. De vigtigste er:

  • Tag og gavle
  • Skorsten
  • Tagrender, inddækninger og nedløbsrør
  • Facader og sokler
  • Vinduer og døre
  • Kloak og brønde
  • Terræn.