Hvordan gør du dit hus klart til vinteren?

Regn, slud, blæst, frost og sne kan forårsage skader på dit hus, hvis det ikke er tilstrækkeligt vedligeholdt og forberedt på en barsk vinter.

Oktober og november er ved at være sidste udkald for at gennemgå boligen og tjekke, om den er godt rustet mod vinterens hårde vejr og lave temperaturer.

Der kan opstå store skader på dit hus i løbet af vinteren, hvis du ikke får repareret eventuelle skader og slid på det inden. Selv mindre ting kan udvikle sig til store og ret omkostningstunge udbedringsarbejder.

Det er en rigtig god idé at vedligeholde dit hus løbende og i den rigtige årstid - nemlig i de tørre og frostfri perioder. Vintermånederne er nemlig ikke de bedste til udvendig vedligeholdelse.

For eksempel bør malerarbejde ikke udføres om vinteren, da temperaturen er for lav til, at malingen kan hærde ordentligt. Pudsarbejde kan også være en udfordring pga. de lave temperaturer, men er en nødvendighed inden frosten kommer.

Murer-, tømrer- og kloakarbejde kan godt udføres om vinteren, hvis der ikke er hård frost, men dårligt vejr kan forsinke arbejdet betragteligt. Derfor bør alt udvendig vedligeholdelse af huset foregå fra april til og med oktober.

Der er flere konstruktioner og dele af huset, du bør tjekke for at sikre optimal modstand mod vintervejret. De vigtigste er:

 • Tag
 • Skorsten
 • Udluftningshætter
 • Tagrender, inddækninger og diverse nedløb
 • Facader, gavle og sokler
 • Vinduer og døre
 • Kloak og brønde
 • Terræn.

Hvordan gør du taget på dit hus vinterklart?

  Taget er den konstruktion på huset, der er mest udsat både om vinteren, men også om sommeren. Solens skarpe UV-stråler om sommeren og vinterens kulde og nedbør slider på materialerne.

  Det er altså en rigtig god ide at finde en dag, hvor vejret tillader en grundig gennemgang af taget. Det vigtigste er at tjekke, om selve tagbelægningen sidder godt fast og at denne er tæt.

  Er der defekte og revnede tagsten, bør de omgående skiftes. Har du et tag af bølgeeternit og er der tagskruer som har løsnet sig, så bør du tjekke om tagskruerne stadig er funktionsdygtige i forhold til tætning, og herefter skrue dem i igen. Vær dog varsom med at spænde skruerne for meget, så tagpladerne ikke revner. Husk, at der i bølgeplader skal skrues i toppen af buen.

  Tagets rygning og graterne bør tjekkes. Rygningen er toppen af taget, hvor tagfladerne mødes. Graterne er der, hvor to tagflader mødes og danner et udadgående hjørne, fx ved valmede tage.

  Utætte rygninger kan være årsag til alvorlige fugt- og vandskader. En vandskade i tagkonstruktionen kan ofte forårsage store skader hele vejen ned igennem huset og ydermere være årsag til skimmelsvamp. Sørg for, at alle rygningssten sidder godt fast og er tætte.

  Har du en mistanke om, at taget er utæt, er det en god idé at holde øje med området, hvor du har din mistanke, og det vil især være under kraftige regnskyl, at du kan se eventuelle utætheder. Plamager kan også være et tegn på, at taget er utæt.

  Tjek, om vindskeder og sternbrædder sidder ordentligt fast, og søm dem om nødvendigt fast med nye eller ekstra søm. Er der råd i nogle af delene, bør de udskiftes. Brug trykimprægnerede brædder og vent med at male dem, til vejret tillader det.

  Hvordan gør du skorstenen på dit hus vinterklar?

  Husets skorsten er meget udsat for vejr og vind. Det er derfor vigtigt at tjekke skorstenens overflader og selve konstruktionen. Er den muret op, skal du undersøge, om der er revner i murstenene, og om fugerne er hele eller mangelfulde. Undersøg også, om skorstenen står fast.

  I nogle tilfælde kan hele skorstenen rokke sig løs. Er skorstenen pudset, skal du undersøge, om der er revner og sprækker i pudsen.

  Det er også vigtigt at tjekke, om toppen af skorstenen ligger ordentligt fast. Hvis en tv-antenne eller parabol er monteret på skorstenen, kan det betyde, at skorstenen bliver vredet skæv.

  Der er mange, der binder tv-antenner eller paraboler fast til skorstenen med stålwire. Det er absolut ikke en god idé, og det forårsager skader på mange skorstene.

  Hvordan gør du inddækninger, tagrender og nedløbsrør på dit hus vinterklar?

  Inddækninger

  Tjek inddækninger for utætheder. Inddækningen rundt om fx et ovenlysvindue skal forsegle overgangen mellem vindue og tag, så der ikke kan trænge vand ind i huset.

  Inddækninger er oftest lavet af zink, aluminium, kobber, tagpap eller kunststofmateriale. Det er meget vigtigt, at de er tætte, da det ellers kan give alvorlige fugtskader.

  Hvis der opstår en akut utæthed, kan en inddækning evt. tætnes med byggesilikone som midlertidig løsning, men det anbefales at få den repareret og i bedste fald udskiftet hurtigst muligt.

  Der findes bl.a. inddækninger omkring:

  • Skorstene
  • Ovenlys
  • Skotrender
  • Kviste
  • Nogle typer vinduer og døre
  • Ventilationshætter og anden udluftning på taget.

  Tagrender

  Du skal rense alle tagrender for skidt og snavs, og sørg for, at der er hældning ned mod nedløbsrøret.

  Blade og fyrrenåle havner tit i tagrenden og kan være skyld i, at tagrenden stopper til, og vandet løber over og i nogle tilfælde ned ad facaden eller tilbage i tagfoden. Det er ikke særlig godt for facaden eller tagfoden, da fugt vil kunne ophobe sig i underliggende konstruktioner og forårsage frostsprængninger.

  Især indvendige eller skjulte tagrender skal du være flittig med at rense, da de kan samle rigtig mange blade og meget snavs.

  En god måde at fjerne blade og snavs fra tagrenden på er ved at bruge en plastflaske, fx en eddikeflaske som du har skåret skråt igennem. Den fungerer som øse, der passer godt ned i tagrenden.

  Hvis der er store træer i nærheden, kan du overveje, om de bør beskæres, så der ikke kommer så mange blade eller nåle ned i tagrenden.

  Tjek også om vandet løber ud af tagrenden. Hæld en spand vand i tagrenden og se, om vandet løber ud. Der er ikke krav om, at tagrender skal have fald mod nedløbet – de kan godt bare være vandrette. Løber vandet ikke ned mod nedløbet, vil der ved kraftige regnskyl være risiko for, at vandet løber ud over kanten af tagrenden i stedet for ned gennem nedløbsrøret. Det kan med tiden give fugtskader på huset.

  Tjek tagrendens endestykker. Hvis de er utætte, skal de tages af, renses for eksisterende tætningsmasse, og smøres med silikone og klikkes på igen. Der kan smøres med en gang silikone indvendigt langs kanten, så ikke de bliver utætte igen. Revnede og ødelagte dele på tagrenden bør udskiftes straks.

  Nedløbsrør

  Alle husets nedløbsrør skal først og fremmest være fri for blade og andet snavs, som kan stoppe dem til. Et tilstoppet nedløbsrør kan være skyld i vandskader både inde og ude.

  Vandet vil stemmes op i nedløbsrøret og løbe ud af samlingerne ned ad facaden. Det er der ingen facader, hverken af træ eller murværk, der kan holde til særligt længe, og det kan ende med vand- og rådskader. Hvis det er voldsomt, kan fugten sagtens trænge igennem væggen og give svampeskader inde i boligen.

  Derudover bør alle de beslag, som nedløbsrøret er sat fast på huset med, sidde forsvarligt fast, så dele af nedløbet ikke vrister sig fra hinanden, så vandet dermed løber ned ad facade og sokkel og er skyld i fugtskader.

  Hvordan gør du facade, gavl og sokkel på dit hus vinterklar?

  Som nævnt kan en utæt tagrende eller nedløbsrør have en meget skadelig effekt på husets facade. Hvis facaden eller gavlen oven i købet har revner og sprækker, så vandet kan trænge ind i den, kan skaderne blive meget store.

  Facader kan overordnet deles op i:

  • Facader af blankt murværk (hvor stenene er helt synlige)
  • Facader af træ
  • Malede facader
  • Pudsede facader.

  Uanset hvilken type facader dit hus har, bør du undersøge dem for revner, sprækker, hule lyde og andre tegn på slitage, som bør udbedres.

  Hvilket værktøj skal du bruge til at tjekke, om dit hus er vinterklart?

  For at kunne gennemgå huset inden vinteren skal du som minimum bruge følgende værktøj:

  • Stige
  • Handsker
  • Lommelygte
  • Fugtmåler, som kan måle fugtighedsprocenten i træværk
  • Skruetrækker og syl til at tjekke træværk
  • Vaterpas (loddebræt) til at tjekke, om tagrenden hælder i den rigtige retning
  • Kloakrenser
  • Tommestok
  • Stearinlys eller lighter til at tjekke for træk.

  Du bør også tjekke sålbænke, vandnæser, vandbrædder m.m. Er de bukkede, revnede, eller viser de andre tegn på nedbrud? Metalvandnæser kan i nogle tilfælde blive bukket og leder derfor ikke vandet ordentligt væk.

  En anden vigtig ting på husets facader og gavle er eventuelle udendørslamper. Tjek, om de sidder forsvarligt fast, om alle ledninger er hele og korrekt tilsluttet, og om lamperne virker. 

  Murede facader

  En facade i blankt murværk (murstensfacade) bør have klare og tydelige fuger, der ikke er utætte, revnede eller på anden måde gør det muligt for fugt og vand at trænge ind i konstruktionen.

  Ødelagte og revnede fuger bør repareres. Flækkede mursten eller sætningsrevner bør undersøges og udbedres. Især omkring sålbænke kan der være områder med løse og ødelagte sten, og det bør repareres.

  Facader af træ

  Træfacader bør også være rene og godt vedligeholdt med maling, træbeskyttelse eller olie.

  Der bør ikke være tegn på råd eller afskalninger i malingen. Er der brædder og/eller inddækninger af træ omkring vinduer, der viser tegn på råd, bør de udskiftes med det samme.

  Malede facader

  Alle malede facader, mursten som træ, bør undersøges for fejl og mangler. Hvis en malet træ- eller murstensfacade trænger til maling, må du vente til maj med at rense den ned og male den, da fugtighedsprocenten i træet ikke bør overstige 18 procent. Det vil den typisk gøre ved udgangen af oktober.

  Pudsede facader

  Gennemgå den pudsede facade for revner, huller eller løstsiddende puds. Hvis der er revner i pudsen, kan fugt og slagregn trænge ind i konstruktionen og vil have svært ved at trænge ud igen. Det kan give fugtproblemer. Du kan pudse en facade næsten hele året rundt, dog ikke i hård frost, men det kan lade sig gøre helt ned til 5 grader.

  Den høje luftfugtighed i vinterhalvåret gør det faktisk nemmere at pudse med et godt resultat, da der ikke er risiko for, at pudsen tørrer for hurtigt op.

  Sokkel

  Soklen er den nederste del af husets facader og er overgangen mellem ydervæg og terræn. Der kan ofte komme revner i og afskalninger på soklen, og pudsen kan blive løs. De bør repareres inden vinteren, da en utæt sokkel kan medføre fugtproblemer i kælder og fundament. Ventilationsriste i soklen må ikke dækkes til, da de er med til at ventilere huset og en eventuel krybekælder.

  Hvordan gør du vinduer og døre i dit hus vinterklar?

  På alle vinduer og døre skal du undersøge, om der er nedbrudte glaslister, drypnæser og karmdele. Hvis de er nedbrudt, bør de udskiftes, og hvis der er tale om store rådskader, skal hele vinduet eller døren udskiftes.

  Især vil bundstykker og glaslister ret ofte være opfugtede, og de skal derfor behandles rigtigt og i god tid for at kunne modstå regn og fugt.

  Tjek, om vinduer og døre lukker ordentligt, især om alle vinduernes hasper kan lukkes.

  Undersøgelser foretaget med et termografikamera, der viser temperaturen på husets overflade, kan afsløre, om der slipper meget varme ud ad vinduer.

  En anden måde at undersøge vinduets tæthed på er ved at sætte et papir imellem vinduet og vinduesrammen og trække til. Hvis papiret er nemt at trække ud kan der være utætheder mellem karm og ramme. Det kan evt. være en manglende eller utæt tætningsliste, som bør udskiftes. Måske kan det klares med justering af hængsler og beslag. 

  Hvis vinduer eller døre binder, bør de justeres. Det kan være nødvendigt med en gang slibning.

  Du kan også tjekke, om der er utætheder ved vinduer og døre ved at tænde et stearinlys indenfor og holde det op mod vinduet/døren. Blafrer det voldsomt eller går ud, er det tegn på træk. 

  Tjek fuger hele vejen rundt om vinduer og døre. Der kan komme vand ned i konstruktionerne, hvis fugerne er utætte.

  Har vinduet friskluftventiler, kan du tjekke, om de er defekte eller trænger til at blive renset. Skru dem ud og rens dem, eller skift dem ud, hvis de er ødelagt.

  Hvordan gør du brønde ved dit hus vinterklar?

  Kloakken med dertilhørende brønde er dit ansvar at vedligeholde. 

  Du kan selv tjekke brøndene for, om der ligger skidt og snavs i dem, som kan spærre for, at vandet hensigtsmæssigt kan ledes væk fra dit hus. Du kan fx bruge en kloakrenser til at trække slam op fra brøndene.

  En nedløbsbrønd har ofte et dæksel, hvorfra du kan besigtige den. Fjern dækslet og tjek, om der er blade, grene og snavs, der bør fjernes.

  Der kan også være sket skader i form af revner i brøndens sider eller huller i brønden. Det skal udbedres for at hindre, at vandet løber ud i terrænet.

  Hvordan gør du terrænet omkring dit hus vinterklart?

  Sørg for, at der er fald på terrænet væk fra huset. Hvis terrænet, dvs. jord eller belægninger, skråner ned mod huset, vil overfladevand havne ind mod ydervægge og kældervægge, og det kan give fugtskader.

  Sørg derfor for, at vand kan ledes væk fra huset. På fliser og belægninger bør der være 1-2 centimeters fald pr. meter væk fra huset for at få vandet til at løbe væk fra husets vægge og sokkel. Har du bede eller græs tæt på huset, skal terrænet skråne lidt mere end det, for at vandet ledes væk. En god ide er at have en sokkelhøjde på min 15 cm.

  Du bør også tjekke alle trapper og kælderhalse. Det er vigtigt at undersøge, om der er bagfald på trappen, dvs. på det trin, du træder på. Hvis der er bagfald, vil der kunne ligge mindre søer af vand, som kan fryse til is og gøre trappen meget glat. Derudover kan vandet trænge ind i revner og sprækker og være årsag til frostsprængninger. Sørg også for, at der ikke er revner i trappen, som kan lede vand, skidt og snavs ned i den underliggende konstruktion.

  Kan du selv gøre huset vinterklart, eller bør du hyre håndværkere?

  Det er vigtigt, at husets udvendige rammer og flader (klimaskærm) er vedligeholdt og uden fejl, så du undgår alvorlige skader på huset i løbet af vinteren. Derfor skal vedligeholdelse og reparationer på husets klimaskærm udføres korrekt.

  Mange kan klare den normale årlige vedligeholdelse af klimaskærmen, fx at male udvendigt træværk og rense tagrender, og selv generelt tjekke huset for skader. Men er opgaven større og mere kompliceret, eller er skaden sket, kan det ofte være nødvendigt at bruge en håndværker.

  Tjekliste til et vinterklart hus

  Det er disse bygningsdele og konstruktioner på dit hus, du bør tjekke, inden vinteren for alvor kommer i gang. Brug denne tjekliste og sæt kryds, efterhånden som du når gennem punkterne.

  Tag

  • Tjek for revnede og utætte tagsten eller tagplader.
  • Tjek for løse tagmaterialer.
  • Tjek tagrygningen og alle grater.
  • Tjek vindskeder og sternbrædder.

  Da du ikke bør kravle rundt på taget, kan du tjekke forholdene fra en stige eller med en kikkert.

  Skorsten

  • Tjek skorstensoverflader for revner.
  • Tjek skorstenen for løse sten, hvis du kan komme til skorstenen.
  • Tjek, om toppen (hatten) sidder fast, hvis du kan komme til.
  • Tjek, om inddækninger langs skorsten mod taget er intakte.

  Inddækninger

  Tjek alle inddækninger ved kviste, skorsten, skotrender, ovenlys, udluftningshætter etc. for utætheder.

  Tagrender

  • Tjek, om tagrenderne er tætte og har fald mod nedløbsrøret, og fald væk fra tagfoden og facaden.
  • Fjern snavs og skidt.

  Nedløbsrøret

  • Tjek, om alle nedløb er samlet korrekt.
  • Tjek, om nedløb sidder ordentligt fast på facaden.
  • Fjern snavs og skidt.

  Gavl, facader og sokkel

  • Tjek bræddebeklædning på gavlen.
  • Tjek maling på facader.
  • Tjek vandbræt og metalvandnæser.
  • Tjek efter revner i facaden.
  • Tjek, om udendørs belysning sidder godt fast.
  • Tjek sokkel for revner, afskalninger og løst puds.
  • Tjek, at ventilationshuller i soklen ikke er dækket til.

  Vinduer og døre

  • Tjek alt træværk for råd og svamp.
  • Tjek træværket i alle vinduer og døre - især bundlister og glaslister.
  • Tjek, om døre og vinduer lukker helt tæt og om de er tætte.
  • Tjek, om sålbænke under vinduer er intakte.
  • Tjek, at fugerne er intakte.

  Kloak og brønde

  • Tjek alle brønde, og tøm dem for eventuelt slam.
  • Tjek eventuelt, om kloakrørene er tætte ved en TV-inspektion.

  Terræn

  • Tjek, om der er tilstrækkeligt fald på terræn væk fra huset.
  • Tjek, om der er bagfald på trappetrin, og om der er revner i trappen.